İlaç Ara

TIREMIX %2 20 G krem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TIREMIX nedir ve ne için kullanılır?

2. TIREMIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIREMIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIREMIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TIREMIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TIREMIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Fusİdik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
 • Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.
 • TIREMIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza TİREMİX kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

  "Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

  TIREMIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TİREMİX’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımına ait özel bir bildirim bulunmamaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Fusidik asitin gebelerde kullanımı İle ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  TİREMİX merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

  TIREMIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bütil hidroksi anisol ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Fusidik asit için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

  5.TIREMIX’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TIREMIX’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi :    Pharmactive ilaç San. ve Tic. A.Ş.

  Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar/İstanbul Üretim Yeri    : Pharmactive ilaç San. ve Tic. A.Ş.

  Atatürk Mah., Fatih Blv., No:32 ÇOSB ÇerkezkÖy/Tekİrdağ

  DEVAMINI OKU

  2.TIREMIX nedir ve ne için kullanılır?

  TİREMİX 15 ve 20 g'lık alüminyum tüplerde sunulur.

  TİREMİX'in etkin maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

  DEVAMINI OKU

  3.TIREMIX nasıl kullanılır ?

  TİREMİX lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  TİREMİX cilt yüzeyine haricen uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda Kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel Kullanım Durumları:

  Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

  Eğer TIREMİX(in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TIREMIX kullanırsanız

  TIREMIX'den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TIREMIX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  TIREMIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TIREMIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TIREMIX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde
  • ‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

   Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİREMİX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

   ‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

   Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
  • Cilt döküntüleri
  • Ciltte yanma, batma hissi
  • İrritasyon
  • Kuruma

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma ‘Bunlar TİREMİX'in hafif yan etkileridir.’

  DEVAMINI OKU