İlaç Ara

TIYOZID 8 mg 10 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
16.69 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TİYOZID 8 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 8 mg Tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler

Kollidon VA 64, laktoz monohidrat, prejeletanize nişasta, mikrokristalin selüloz PH 102, koloidal silikon di oksit, sodyum stearil fumarat içerir.

V Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TIYOZID nedir ve ne için kullanılır?

2. TIYOZID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIYOZID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIYOZID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TIYOZID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TIYOZID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
 • Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,
 • Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • 16 yaşından küçükseniz.
 • TIYOZID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise.

  TİYOZİD kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, TİYOZİD yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 7 günden fazla kullanmayınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

  TİYOZİD ile tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Eğer, aşağıdaki belirtilerden biri sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk (özellikle de daha önce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir.

  Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa TİYOZİD ile tedaviyi kesiniz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TIYOZID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TIYOZID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. İlaç yaygın olarak uyuklamaya ve sersemliğe neden olabildiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  2 I 5

  TIYOZID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir TİYOZİD 8 mg tablette 44.24 mg laktoz monohidrat bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TİYOZİD’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

  Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  5.TIYOZID’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TIYOZID’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TIYOZID’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.

  Ümraniye 34768 İstanbul

  Üretim yeri:

  NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A Ş.

  Sancaklar 81100 Düzce

DEVAMINI OKU

2.TIYOZID nedir ve ne için kullanılır?

TİYOZİD, tablet formunda olup 8 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 10 ve 14 tabletlik blister ambalajlarda, sarı renkli, yuvarlak, bombeli, bir yüzü kalın çentikli, diğer yüzü 8 yazılı tabletlerdir.

DEVAMINI OKU

3.TIYOZID nasıl kullanılır ?

 • Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 kez 1 tablet (8mg tiyokolşikosid)’tir. Yani bir günde 2 tabletten (toplam 16 mg tiyokolşikosid) fazla TİYOZİD kullanmayınız.
 • Normalde TİYOZİD 8 mg tablet ile tedavi süresi 5-7 gündür. İlacı 7 ardışık günden fazla kullanmayınız.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • TİYOZİD sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.
 • Tabletleri yeterli miktarda su ile (örneğin, bir bardak su ile), yemeklerden sonra alınız.
 • Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz TİYOZİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  TİYOZİD’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  TİYOZİD’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Eğer TİYOZİD 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TIYOZID kullanırsanız

  TİYOZİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TIYOZID'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TIYOZID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TIYOZID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TIYOZID’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
 • Baygınlık (vazovagal senkop),
 • Havale (nöbet).
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİYOZİD’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),
 • Sersemlik, uyuklama hali,
 • Kaşıntı,
 • Deri döküntüleri,
 • Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Mide ağrısı.
 • Bunlar TİYOZİD’in hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU