İlaç Ara

TORK 20 mg 2 film kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
130.93 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
2
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu kullanma talimatında:

1. TORK nedir ve ne için kullanılır?

2. TORK’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TORK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TORK ‘un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TORK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TORK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Tadalafıl veya TORK’un içinde yer alan diğer maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz
 • (aşırı hassasiyet) varsa.

 • Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız. Bu grup ilaçlar (nitratlar), göğüs ağrısı (anjina pektoris) tedavisinde kullanılmaktadır. TORK’un bu ilaçların etkilerini artırdığı gösterilmiştir. Eğer herhangi bir formda nitrat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa ya da yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz.
 • Yakın zamanda felç geçirdiyseniz.
 • Tansiyonunuz çok düşükse ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa.
 • Göz felci olarak da tanımlanan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle görme kaybınız olduysa.
 • TORK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

  Aşağıdaki nedenler, TORK’un sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacı almadan önce doktorunuz ile konusunuz:

 • Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücre anemisi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste biçim bozukluğunuz varsa.
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa.
 • Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda TORK’un etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

  Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, TORK kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TORK, kadınların veya 18 yaş altı erkeklerin kullanımı için tasarlanmamıştır.

  TORK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TORK’u aç veya tok karna kullanabilirsiniz.

  Alkol ile birlikte kullanımının etkileri için bölüm 3’e bakınız.

  Hamilelik

  Geçerli değildir.

  Emzirme

  Geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik araştırmalarda tadalafıl kullanan erkeklerin bazılarında baş dönmesi bildirilmiştir. Bu nedenle, taşıt veya makine kullanmadan önce ilaçlara karşı nasıl bir tepki gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

  TORK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TORK laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her bir film kaplı tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle nitratlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü nitratlarla birlikte TORK kullanmamalısınız.

  Alfa blokör olarak adlandırılan ilaçlar, bazen yüksek tansiyon ve büyümüş prostat tedavisinde kullanılır. Bunlardan herhangi biri için tedavi görüyorsanız ya da yüksek tansiyon için başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  CYP3A4 adı verilen bir enzimi etkisiz hale getiren ilaçlar (örneğin ketokonazol veya HIV tedavisi için proteaz inhibitörleri) kullanıyorsanız, yan etkilerin sıklığı artabilir.

  Eğer doktorunuz kullanamayacağınızı söylediyse, diğer ilaçlar ile birlikte TORK kullanmayınız.

  Eğer erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsanız, TORK’u diğer bu tür ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

  5.TORK’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TORK’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TORK’i kullanmayınız.

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

  34440 Beyoğlu-İSTANBUL

  Üretim yeri:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

  Sayfa 7/7

DEVAMINI OKU

2.TORK nedir ve ne için kullanılır?

TORK 20 mg, sarı renkli, badem şeklinde film kaplı tablettir. 2 ve 4 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya verilmektedir.

TORK, erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur.

TORK, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cinsel uyarıyı takiben TORK, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa TORK yardımcı olmayacaktır.

DEVAMINI OKU

3.TORK nasıl kullanılır ?

TORK‘u kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Önerilen doz, cinsel aktiviteden önce alman bir tane 20 mg’lık tablettir.

TORK’u cinsel aktiviteden en az 30 dakika öncesinde almalısınız. TORK tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda TORK’un etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.

Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer TORK aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artıracağından, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı %0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.

TORK’u günde 1 defadan fazla ALMAMALISINIZ. TORK 20 mg tabletler cinsel aktivite öncesinde kullanılmak için tasarlanmıştır, sürekli günlük kullanımı önerilmez.

Uygulama yolu ve metodu

TORK tabletler ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. TORK aç veya tok karna alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

TORK, 18 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer TORK’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TORK kullanırsanız

TORK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TORK'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

TORK ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TORK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

10 hastanın en az l’inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000    hastanın birinden az görülebilir.

10.000    hastanın birinden az görülebilir.


Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek

Aşağıdakilerden biri olursa TORK’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aleıjik reaksiyon (döküntü dahil)
 • Kurdeşen
 • Görmede bulanıklık
 • Göz kapaklarının şişmesi
 • Göz ağrısı ve gözde kızarıklık
 • Bayılma
 • Yüzün şişmesi
 • 4 saatten daha uzun süren uzamış ve ağrılı sertleşme
 • Tek veya iki gözde, görme yeteneğinde kısmi, ani, kalıcı veya geçici azalma ya da görme kaybı
 • Göğüs ağrısı (Cinsel aktivite sırasında veya sonrasında göğüs ağrısı olursa nitrat KULLANILMAMALIDIR)
 • Nöbetler
 • Geçici hafıza kaybı
 • TORK kullanan erkeklerde nadiren kalp krizi ve felç bildirilmiştir. Bu belirtileri gösteren erkeklerin hepsinde olmamakla birlikte çoğunda, bu ilacı almadan önce de kalp rahatsızlığı olduğu bilinmektedir. Bu belirtilerin doğrudan TORK kullanımıyla alakalı olup olmadığını tespit etmek mümkün değildir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Kalbin hızlı atması
 • Yüksek tansiyon veya düşük tansiyon
 • İşitmede ani azalma ya da işitme kaybı
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın yan etkiler

 • Baş ağrısı
 • Yaygın yan etkiler

 • Sırt ağrısı
 • Kas ağrıları
 • Yüzde kızarma
 • Burun tıkanıklığı
 • Baş dönmesi
 • Hazımsızlık
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Karın ağrısı
 • Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması (reflü)
 • Terlemede artış
 • Çarpıntı hissi
 • Seyrek yan etkiler

 • Burun kanaması
 • Diğer yan etkiler (görülme sıklıkları eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

  TORK kullanan erkeklerde, klinik araştırmalarda görülmeyen tahmini görülme sıklığı seyrek olan bazı başka yan etkiler olmuştur.

 • Migren
 • Ciddi deri döküntüleri
 • Göze kan akışını etkileyen bazı bozukluklar
 • Düzensiz kalp atışı
 • Kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu meydana gelen geçici göğüs ağrısı (anjina)
 • Ani kalp durması sonucu ölüm
 • Bir hayvan türünde, üreme bozukluğuna işaret edebilecek etkiler görülmüştür. Her ne kadar bazı erkeklerde sperm yoğunluğunda bir azalma görülse de, erkeklerde yapılan sonraki çalışmalar, insanlar üzerinde bu etkinin olmadığını göstermiştir.

  DEVAMINI OKU