İlaç Ara

TYLOL 500 mg 20 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
4.59 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TYLOL 500 mg tablet

Ağızdan alınır.
 • •  

  Etken Madde

  Bir film tablet 500 mg Parasetamole eşdeğer 520,833 mg Parasetamol DC 96 içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. TYLOL nedir ve ne için kullanılır?

  2. TYLOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. TYLOL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. TYLOL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.TYLOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TYLOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

 • • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

 • TYLOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

 • • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

 • • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2.000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.

 • • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına (Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil) neden olabilmektedir.

  3 – 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TYLOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TYLOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TYLOL’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir.

  Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TYLOL’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. TYLOL kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  TYLOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TYLOL’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

 • • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • • Sarı kantaron (St John’s Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

 • • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

 • • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

 • • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

 • • Alkol

 • • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

 • 5.TYLOL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TYLOL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TYLOL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

  Ümraniye 34768 İSTANBUL

  Üretim yeri:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

  Sancaklar 81100 DÜZCE

  Data Classification : General

  DEVAMINI OKU

  2.TYLOL nedir ve ne için kullanılır?

  TYLOL, her tabletinde 500 mg parasetamol içeren, beyaz renkli, bir yüzü ortadan tek çentikli ve Tylol, Nobel yazılı tabletlerdir.

  Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

  TYLOL, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır.

  DEVAMINI OKU

  3.TYLOL nasıl kullanılır ?

  TYLOL yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz 1-2 tablettir ve gerekirse doz, her 4-6 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda önerilen doz 4-6 saat ara ile 1/2-1 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 10-15 mg/kg bölünmüş dozlarda 60 mg/kg’dır.

  Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2.000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Eğer TYLOL’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TYLOL kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  TYLOL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TYLOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TYLOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TYLOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet TYLOL) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TYLOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • — El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

 • — Alerjik belirtiler

 • — Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin TYLOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın görülen yan etkiler
 • • Uyku hali (somnolans)

 • • Baş ağrısı

 • • Baş dönmesi

 • • Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri

 • • Bulantı

 • • Kusma

 • • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

 • • Bağırsak gazı

 • • Karın ağrısı

 • • Kabızlık

 • • Hazımsızlık

 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

 • • Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

 • Seyrek görülen yan etkiler
 • • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura),

 • Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

 • • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı

 • • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

 • • Deri döküntüsü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme), genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması (Stevens-Johnson sendromu), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz, ölümcül sonuçlar dahil)

 • Çok seyrek görülen yan etkiler
 • • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranulositoz)

 • Bilinmiyor
 • • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)

 • • Pozitif alerji testi

 • • İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU