İlaç Ara

TYLOL 6 PLUS 250 mg/5 ml 150 ml süspansiyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
27.42 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TYLOL 6 PLUS 250 mg/5 ml Süspansiyon

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir ölçek (5 ml), 250 mg parasetamol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TYLOL nedir ve ne için kullanılır?

2. TYLOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TYLOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TYLOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TYLOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TYLOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

 • •  Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliği varsa.

 • TYLOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • •  Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •  Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • •  Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • •  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •  Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

 • •  Çocuğunuzun vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken (37 haftadan önce) doğmuş ise,

 • •  Sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,

 • •  Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,

 • •  Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar ve metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,

 • •  Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,

 • •  Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum)içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,

 • •  Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,

 • •  Radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,

 • •  Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.

 • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına (Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil) neden olabilmektedir.

  3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TYLOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TYLOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Parasetamolün hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TYLOL 6 PLUS’ın emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

  TYLOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlarına (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TYLOL’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan

 • bazı ilaçlar gibi)

 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve

 • önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • •  Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

 • •  Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

 • •  Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

 • •  Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

 • 5.TYLOL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TYLOL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

  Ümraniye 34768 İSTANBUL

  Üretim yeri:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

  Sancaklar 81100 DÜZCE

  Data Classification : General

  DEVAMINI OKU

  2.TYLOL nedir ve ne için kullanılır?

  TYLOL 6 PLUS, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde her bir ölçeğinde (her 5 ml'de) 250 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. TYLOL 6 PLUS 150 ml bal renkli şişede sunulmaktadır.

  DEVAMINI OKU

  3.TYLOL nasıl kullanılır ?

  Önerilen doz her 6 saatte bir 10-15 mg/kg’dır.

  30 kg üstü çocuklarda bir defada maksimum 500 mg dozunda verilebilir.

  Günlük maksimum doz 60 mg/kg’dır.

  30 kg üstü çocuklarda günlük maksimum doz 2 gram olarak önerilir.

  4 saatten daha kısa aralıklarla ilaç alınmamalıdır.

  Günde 4 defadan fazla sayıda doz uygulanmamalıdır.

  Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi (zehirlenmesi) sebebiyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. TYLOL 6 PLUS'ın koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

  Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.

  TYLOL 6 PLUS sulandırılmadan kullanılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler için TYLOL 120 mg/ 5 mL Pediatrik Süspansiyon kullanınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat doz kuvveti ve sıklığı zayıf, hareketsiz yaşlılarda azaltılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer TYLOL 6 PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TYLOL kullanırsanız

  Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. TYLOL aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

  TYLOL 6 PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TYLOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TYLOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi TYLOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın:

  Yaygın:

  Yaygın olmayan:

  Seyrek: görülebilir.

  Çok seyrek:

  Bilinmiyor:

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa TYLOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TYLOL 6 PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın görülen yan etkiler
 • •  Karaciğer enzimleri (ALT ) üst sınırın üstünde

 • Yaygın görülen yan etkiler
 • •  Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)

 • •  Baş ağrısı

 • •  Baş dönmesi

 • •  Uyuklama

 • •  Uyuşma (Parestezi)

 • •  Üst solunum yolu enfeksiyonu

 • •  Bulantı

 • •  İshal (diyare)

 • •  Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)

 • •  Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

 • •  Karın ağrısı

 • •  Kabızlık (konstipasyon)

 • •  Kusma

 • •  Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı

 • •  Yüz ödemi

 • •  Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)

 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • •  Denge bozukluğu

 • •  Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)

 • •  Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)

 • •  Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)

 • Seyrek görülen yan etkiler

  Deri döküntüsü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme), genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması (Stevens-Johnson sendromu), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz, ölümcül sonuçlar dahil)

  Çok seyrek görülen yan etkiler
 • •  Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması)

 • •  Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücrelerinde azalma))

 • •  Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)

 • •  Ateş

 • •  Asteni (kronik yorgunluk)

 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 • •  Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)

 • •  Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi)

 • •  Alerji testi pozitif

 • •  İmmun trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma)

 • •  Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamalarda papiller nekroz bildirilmiştir.

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU