İlaç Ara

ULTRALAN pomad 20 gr {İntendis}

Firma Bilgileri
İntendis İlaç Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ULTRALANpomat, 20g Haricen uygulanır.

Etken Madde

1 g ULTRALAN, 2.5 mg (% 0.25) fluokortolon ve 2.5 mg (%0.25) fluokortolon kaproat içerir.

Yardımcı maddeler

Beyaz vazelin, lanolin anhidrit, kalın parafin, beyaz balmumu, amfoserin KS, dehimuls E, sitrus gülü parfüm yağı, demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ULTRALAN nedir ve ne için kullanılır?

2. ULTRALAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ULTRALAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ULTRALAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ULTRALAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ULTRALAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

*    Etkin maddeler fluokortolon ya da fluokortolon kaproat veya herhangi bir içeriğine karşı bir hassasiyetiniz (allerjiniz) varsa,

*    Tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) tedavisi uygulanıyorsa, virüs hastalıkları (örneğin su çiçeği/varicella, herpes zoster), rosacea, ağız civarında iltihap, veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonları tedavisi uygulanıyorsa

ULTRALAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

  • Bakteri ya da mantar infeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun
  • tedavi gereklidir.

       ULTRALAN yüze uygulanacaksa göze temasından kaçınılmalıdır.

  • Daha önce glokom şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Kortikosteroidlerin haricen uzun süreli vücudun geniş alanlarına özellikle kapalı olarak uygulanması yan etki riskini belirgin olarak artırır.

Sistemik kortikosteroidlerden bilindiği üzere kortikosteroidlerin kullanımı ile glokom da gelişebilmektedir (örneğin; uzun süreli yüksek doz veya aşırı uygulamalar, kapalı pansuman teknikleri veya göz civarındaki deriye uygulanması).

Kronik olarak topikal kortikosteroidlerle tedavi gören hastalar, hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) eksen baskılanması; Cushing sendromu, kan şeker düzeyinde artış (hiperglisemi) ve idrarda şeker bulunması (glikozüri) gibi risklere karşı izlenmelidir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız “

ULTRALAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ULTRALAN’ı yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ULTRALAN reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir. Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatların kullanılması sakıncalıdır. Özellikle geniş bir alana uygulama ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsanız ULTRALAN’ı göğüslerinize uygulamayınız.
Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ULTRALAN reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir. Özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan sakınınız.

Araç ve makina kullanımı

ULTRALAN’ın araç kullanma ve makina kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ULTRALAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ULTRALAN’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ULTRALAN’in saklanması

ULTRALANı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
ULTRALANı 25°C nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ULTRALAN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Intendis İlaç Ticaret Ltd. Şti. 34662 Üsküdar/İstanbu1.

Tel:    +90 (216) 651 77 17

Faks:    +90 (216) 651 77 37

Üretici: Intendis GmbH, Almanya lisansı ile Bayer İlaç Fabrikaları A.Ş., Topkapı / İstanbul

DEVAMINI OKU

2.ULTRALAN nedir ve ne için kullanılır?

ULTRALAN, iltihabı önleyici bir ilaç (kortikosteroid) olup haricen kullanılır. ULTRALAN iltihabi ve allerjik deri reaksiyonlarım baskılar ve kızarıklık, cilt kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, su toplanması, kaşıntı ve diğer şikayetleri (yanma hissi ya da sızı) gibi deri problemlerinden kaynaklanan semptomları azaltır.

ULTRALAN’ın ambalaj büyüklüğü 20g’dır ve 1g pomat 2.5 mg (% 0.25) fluokortolon pivalat ve 2.5 mg (%0.25) fluokortolon kaproat etken maddelerini içerir.

ULTRALAN, haricen kullanılan kortikosteroid tedavisine yanıt veren örneğin; temasa bağlı deri iltihabı, temas ekzeması meslek ekzeması

deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır;

yaygın-, bacaklarda madeni para şekillerinde allerjik nitelikte-, aşındırıcı-, ve yağlı (seboreik) ekzema

el ve ayaklarda görülen kabartılı ekzema

varislerle seyreden (variköz) ekzema (fakat direk bacaklardaki yaralar üzerine değil) anüs civarında ekzema çocuklarda ekzema

allerjen maddelere karşı oluşan sulanma gösteren kırmızımtırak lekelerle seyreden ekzema (vücut içi nedenlere bağlı ekzema, sinirsel ya da psikolojik nedenlere bağlı kabartı ve kızarıklıklarla belirgin deri hastalığı) sedef hastalığı

özellikle kol ve bacak derileri üzerinde bazen kaşıntıyla seyreden menekşe renginde küçük keseciklerle belirgin deri hastalığı ve siğil

otoimmun kökenli disk şeklinde kızarıklarla belirgin kronik bağ dokusu hastalığı birinci derece yanıklar, güneş yanığı, böcek ısırmalarında kullanılır.

Ne çok kuru ne de sulu deri koşullarında, yağ ve suyun dengeli dağıldığı formülasyona gereksinim duyulur. ULTRALAN sıcaklık ve akıntıyı tutmaksızın derinin hafif yağlanmasını sağlar.

DEVAMINI OKU

3.ULTRALAN nasıl kullanılır ?

ULTRALAN’ı her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ULTRALAN’ı doktorunuz farklı bir şekilde önermediği taktirde günde 2 veya hatta tedavinin başlangıcında 3 defa sürünüz. Belirtilerde iyileşme görüldükten sonra günde 1 defa sürmek genellikle yeterli olacaktır.

Bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde 3 haftadan daha fazla kullanılmamalıdır.

Kapalı pansuman uygulanacak ise; 24 saatin üzerinde olmamak üzere, mümkün olduğu kadar uzun süre kalmalıdır. Tedavinin uzun sürebileceği durumlarda, pansumanın 12 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

Hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde sürülmelidir.

Kapalı pansuman uygulanacak ise; tedavi edilecek alana ULTRALAN uygulandıktan sonra bölge, plastik film tabaka ile örtülür ve filmin kenarları, sağlam deriye flasterle tutturulur. Ellerde plastik eldivenler kullanılabilir.

•    Değişik Yaş Grupları

Çocuklarda kullanımı

Süt çocukları ve 4 yaşına kadar çocuklar, özellikle kundakla örtülü deri bölgelerinde, 3 haftadan daha uzun süre tedavi edilmemelidirler.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer ULTRALAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ULTRALAN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ULTRALAN kullanırsanız

ULTRALAN’dan bir defalık fazla dozun (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasında risk beklenmemektedir.

ULTRALAN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

ULTRALAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ULTRALAN’ı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ULTRALAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini far ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

ULTRALAN kullanımı sırasında ender olarak kaşıntı, yanma, kızarıklık, ya da kabartı gibi deri rahatsızlıkları meydana gelebilir.

Kortikosteroid içeren haricen kullanılan perperatların geniş bir alana (yaklaşık % 10 ve daha fazlasına) uygulanması veya uzun süreli kullanımı (4 haftayı aşan) sonucunda bazı belirtiler meydana gelebilir. Örneğin derinin incelmesi (atrofi), kılcal damarların genişlemesi, deride şerit oluşumu, deride sivilcemsi değişiklikler, ve kortikosteroid emilimine bağlı olarak sistemik etkiler.

Diğer kortikosteroidlerin de haricen kullanımında nadir olarak meydana gelen yan etkiler: saç kökü iltihabı, aşırı kıl uzaması, ağız civarında ekzema, deride renk değişikliği, herhangi bir içeriğe karşı alerjik deri reaksiyonları.

Annelerin gebelikte ve emzirme periyodunda geniş vücut yüzeylerine ya da uzun bir süre kullanımda bebeklerinde yan etki görülebilir. Örneğin gebeliğin son haftalarında Ultralan uygulandığında, bebekte böbrek üstü bezinde gerileme görülebilir.

Bunlar ULTRALAN’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU