İlaç Ara

ULTRAPROCT 0.612 mg 10 supozituar {Bayer}

Firma Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
34.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

k/

ULTRAPROCT supozituvar Rektal olarak uygulanır.

Etken Madde

Her supozituvar 0.612 mg fluokortolon pivalat, 0.630 mg fluokortolon kaproat ve 1.0mg sinkokain hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Katı yağ (WitepsoI W 35)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ULTRAPROCT nedir ve ne için kullanılır?

2. ULTRAPROCT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ULTRAPROCT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ULTRAPROCT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ULTRAPROCT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ULTRAPROCT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

* Tedavi edilecek alanda verem (tüberküloz) veya frengili (sifılitik) olgular varsa.

• Virüs hastalığınız (ömeğin çiçek aşısını takiben gelişen aşı bölgesinde belirgin yerel enfeksiyon (vaccinia), su çiçeği hastalığı) varsa.

• Ağzınızın etrafında kırmızı döküntülü kabarcıklar, sivilceler varsa (perioral dermatit) veya gül hastalığınız (rosacea) varsa.

* Canlı virüs aşısı (ömeğin çiçek aşısı) yaptırdıysanız (bağışık sistemini baskılayabilecek kadar yüksek dozlarda kortikosteroid kullanmamalısınız).

* Etkin madde veya ULTRAPROCT bileşiminde yer alan herhangi bir maddeye karşı duyarlılığınız varsa.

ULTRAPROCT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Mantar enfeksiyonunuz varsa, mantar için ek, ayrı bir tedavi gereklidir.

ULTRAPROCT’un gözünüze temas etmemesine özen gösteriniz. Kullandıktan sonra ellerinizi dikkatli bir şekilde yıkayınız.

Tüm vücudu etkileyen (sistemik) kortikosteroidlerde olduğu gibi, lokal kortikosteroidlerin kullanılması ile de (ömeğin uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman teknikleri veya göz çevresindeki deriye uygulanmalan sonucu) göz içi basıncınız artabilir.

Lokal kortikosteroidlerle uzun süreli tedavi gören hastalarda böbreküstü bezinden aşm kortizol salıntını (Cushing sendromu), kan şekeri düzeylerinde artış (hiperglisemi) ve idrarda şeker (glikozüri) görülebileceği için böyle bir durumda doktorunuz tarafından hipotaiamik hipofizer adrenal (HPA) eksen baskılanması riskiniz takip edilmelidir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, doktorunuz ULTRAPROCT kullanımını reçetelendirmeden önce bu durumu göz önünde bulundurmak isteyecektir, bu nedenle gebeyseniz veya gebe olma ihtimaliniz varsa doktorunuza bildiriniz. Genel bir kural olarak, gebeliğin ilk üç aylık döneminde kortikoid içeren topikal preparatlar uygulanmamalıdır. Özellikle, uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emziriyorsanız, ULTRAPROCT ile tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılacaktır.

ULTRAPROCT’un anne sütüne etkin olabilecek bir ölçüde geçmesi olası değildir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

ULTRAPROCT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ULTRAPROCT içeriğinde uyan gerektirecek madde bulunmamaktadır. ULTRAPROCT içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bilinen etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ULTRAPROCT’in saklanması

ULTRAPROCT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız,

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ULTRAPROCT’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Intendis İlaç Ticaret Ltd. Şti. 34662 Üsküdar/ İstanbul

Üretici: Intendis GmbH/Almanya adına Istituto De Angeli S.r.I.Reggello Firenze/İtalya’da

üretilmiş Intendis Manufacturing S.p.A.Milano/İtalya tarafından serbest bırakılmıştır.

DEVAMINI OKU

2.ULTRAPROCT nedir ve ne için kullanılır?

ULTRAPROCT sarımsı beyaz supozituvardır. Her kutu 10 adet supozituvar içerir.

ULTRAPROCT hemoroidlerin, anüs kenarında oluşan ağrılı mukoza çatlaklarının (anal fissürlerin) ve anüs iltihabının (proktit) tedavisinde kullanılan topikal (bölgesel), iltihabı önleyici ve ağn giderici (lokal anestezik) bir ilaçtır.

DEVAMINI OKU

3.ULTRAPROCT nasıl kullanılır ?

Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe genellikle günde bir defa uygulanır. Semptomların şiddetli olması durumunda, ilk gün iki ila üç defaya kadar uygulanır.

Genellikle iyileşme çok çabuk başlar, bu nedenle tedavinizi erkenden sonlandırmayınız. Rahatsızlığınızın tekrar etmesini önlemek için, belirtiler tamamen kaybolsa dahi, ULTRAPROCT kullanımına daha seyrek aralıklarla (iki günde bir) en az bir hafta devam edilmelidir. Ancak, tedavi süresi mümkünse 4 haftayı aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Haricen rektal olarak uygulanır.

ULTRAPROCT'u uygulamak için en uygun zaman dışkılama (defekasyon) sonrasıdır.

ULTRAPROCT uygulanmadan önce anal bölge özenle temizlenmeli, alüminyum kılıfından çıkartılmalı ve makat (anüs) içine uygulanmalıdır.

Isı nedeniyle yumuşayan supozituvarlar ambalajından çıkarılmadan önce soğuk suya sokularak eski haline getirilmelidir.

Eğer ULTRAPROCT un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ULTRAPROCT kullanırsanız

ULTRAPROCT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ULTRAPROCT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

ULTRAPROCT ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

ULTRAPROCT ile tedaviyi sonlandırdığmızda, rahatsızlığınız tekrarlarsa doktorunuzla konuşunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ULTRAPROCT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen (10000 hastanın en az l’inde; 1000 hastanın en fazla l’inde görülmüştür) yan etkiler:

• Aleıjik deri reaksiyonlan

Bilinmeyen sıklıkta (Eldeki verilerden hareketle tahmi edilemeyen) yan etkiler:

• ULTRAPROCT’un uzun süre (4 haftadan fazla) uygulanması durumunda, derinin incelmesi (atrofi) gibi lokal yan etkiler görülebilir.

ULTRAPROCT kadında gebelik veya süt verme döneminde uzun süre uygulandığında, yeni doğanlarda bazı yan etkilerin oluşması mümkündür (ömeğin hamileliğin son haftalarındaki uygulamalar sonucunda böbreküstü bezi fonksiyon bozukluklan).

Bu yan etkiler Ultraproct supozituvar’ m hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU