İlaç Ara

URSOFALK 250 mg/5 ml 250 ml süspansiyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Satış Fiyatı
183.2 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
250
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

URSOFALK250 mg/5 ml süspansiyon

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir 5 ml (1 kap ölçeğe eşdeğer) süspansiyon 250 mg ursodeoksikolik asit (sığır safrasından üretilen bir safra asididir) içerir.

 • •  Yardımcı madde(ler):Benzoik asit, sitrik asit, gliserol, mikrokristalin selüloz, karmeloz sodyum, sodyum klorür, sodyum sitrat, sodyum siklamat, propilen glikol, saf su, ksilitol ve limon aroması.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. URSOFALK nedir ve ne için kullanılır?

  2. URSOFALK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. URSOFALK nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. URSOFALK’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.URSOFALK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  URSOFALK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya URSOFALK’ın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

 • Safra kesenizde veya safra kanallarınızda ani başlangıçlı iltihaplanma varsa,

 • Safra kanallarınızda tıkanıklık varsa (ana safra kanalı veya safra kesesi kanalının tıkanıklığı)

 • Karnınızın üst tarafında sık olarak kramp benzeri ağrılar (biliyer kolik) bulunuyorsa,

 • Doktorunuz kalsifiye (kireçlenme) safra kesesi taşınız olduğunu söylediyse,

 • Safra kesenizin kasılabilme yeteneğinde bozukluk (safra kesesine ait kas liflerinin kasılma kuvveti ve hızı ile ilgili bozukluk) varsa.

 • Aktif mide veya duodenal (onikiparmak bağırsağı) ülserleri olan hastalarda veya safra asitlerinin enterohepatik dolaşımını (safra tuzları ve diğer maddelerin yinelenen döngüyle karaciğerden atılması, bunların daha sonra barsak mukozasından geçerek tekrar karaciğer hücreleri tarafından alınması ve tekrar bağırsağa atılması) engelleyen barsak veya karaciğer bozuklukları olan hastalarda, örn. ileum [ince bağırsağın son kısmı] rezeksiyon [bir organın hastalıklı parçasını kesip çıkarma işlemi] ve stoma (açıklık), bölgesel ileum iltihabı (rejyonel ileit), ekstrahepatik kolestaz (karaciğer dışı bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması), ciddi ve akut araciğer hastalıkları.

 • 6-18 yaş arası çocuklarda akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal hastalık (kistik fibrozis) ile ilişkili karaciğer, safra ve yolları bozuklukların tedavisinde kullanıldığında:

 • Safra kanalı tıkanıklığı olan çocuklarda başarısız portoenterostomi (safra drenajı sağlamak için cerrahi operasyon) veya safra akışının iyi geri kazanımı olmadığı durumlarda

 • URSOFALK

  URSOFALK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  URSOFALK, tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

  Doktorunuz tedavinin ilk 3 ayında, karaciğer fonksiyon testlerini 4 haftalık aralıklarla düzenli olarak kontrol edecektir. Bu süreden sonra, 3 aylık aralıklarla izleyecektir.

  Safra taşlarının eritilmesinde kullanıldığında, doktorunuz tedavinin ilk 6-10 ayından sonra safra kesenizin taramasını yapmalıdır.

  Eğer kadınsanız ve safra taşlarınızın eritilmesi için bu ilacı kullanıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, etkili bir hormonal olmayan doğum kontrol metodu kullanmalısınız.

  Primer biliyer siroz tedavisinde kullanıldığında, seyrek durumlarda, belirtiler (örn. kaşıntı), tedavinin başlangıcında kötüleşebilir. Eğer bu durum ortaya çıkarsa, başlangıç dozunun düşürülmesi ile ilgili doktorunuza danışınız.

  Eğer ishal ortaya çıkarsa hemen doktorunuza danışınız. URSOFALK alımının durdurulması veya dozunun azaltılması gerekebilir.

  Diyetle aşırı miktarda kalori ve kolesterol alımından kaçınılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  URSOFALK’ın yiyecek ee içecek ile kullanılması

  URSOFALK

  URSOFALK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Diyetle aşırı miktarda kalori ve kolesterol alımından kaçınılmalıdır.

  Hamilelik

  hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda ursodeoksikolik asidin kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bebeğin büyümesi ve gelişiminin etkilenebileceğini göstermiştir. Doktorunuz çok gerekli olduğunu görmedikçe, hamilelik sırasında URSOFALK‘ı almayınız.

  Hamile olmasanız dahi, bu olasılığı doktorunuza danışmalısınız. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar. Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşınızın eritilmesi için URSOFALK alıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, hormonal olmayan etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız:.

  Doktorunuz URSOFALK ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Urdeoksikolik asidin emziren kadınlar üzerinde, belgelenmiş yalnızca birkaç vakası bulunmaktadır. Sütteki ursodeoksikolik asidin seviyeleri çok düşük bulunmuştur ve emzirilen bebek üzerinde herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Yine de memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.

  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da URSOFALK tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve URSOFALK tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  URSOFALK’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur veya ihmal edilebilir bir etkisi vardır.

  URSOFALK

  URSOFALK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  URSOFALK ksilitol içeri1. Hafif derecede laksatif etkisi olabilir. Kalori değeri 2.4 kcal/g ksilitol’dür.

  Bu tıbbi ürün, her 35 mL’sinde (7 kap ölçeğe eşdeğer) 3,01 mmol (69,23 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında, etkileri değişebilir:

  URSOFALK alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde azalma olasıdır:

 • – Kolestiramin, kolestipol (kandaki kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan ilaçlar) veya alüminyum hidroksit ve/veya simektit (alüminyum oksit) içeren antiasitler (mide asidini bağlayan ilaçlar). Eğer bu ilaçlardan birinin kullanılması gerekliyse, URSOFALK‘dan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.

 • – Siprofloksasin, dapson (antibiyotikler), nitrendipin (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve benzer yolla metabolize olan diğer ilaçlar. Doktorunuz gerekli görüyorsa, bu ilaçların dozunu değiştirebilir.

 • URSOFALK alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde değişiklik olasıdır:

 • – Siklosporin (bağışıklık sistemi—aktivitesini azaltan bir ilaç): Eğer siklosporin tedavisi görüyorsanız, siklosporin kan seviyeleriniz doktorunuz tarafından kontrol edilmeli ve gerek görülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

 • –  Rosuvastatin (kolesterol düşürücü ilaç)

 • Safra kesesi taşınızın erimesi için URSOFALK kullanıyorsanız veya östrojen içeren ilaçlar (“doğum kontrol ilacı” gibi) veya klofibrat gibi kolesterol seviyenizi düşüren belirli ilaçları alıyorsanız, doktorunuza danışınız. Bu ilaçlar, safra kesesi taşlarınızın oluşumunu tetikleyebilir ve ursodeoksikolik asidin taşların erimesi üzerine etkisini yok edebilir.

  URSOFALK ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.URSOFALK’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra URSOFALK’i kullanmayınız.

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız URSOFALKı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat Sahibi:

  ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

  Yeşilce Mahallesi

  Doğa Sokak No: 4

  34418 Kağıthane/İstanbul

  Üretim Yeri:

  Dr. Falk Pharma GmbH/Almanya lisansıyla,

  Vifor AG Zweigniederlassung Medichemie Ettingen

  Brühlstrasse 50, CH-4107

  Ettingen/İSVİÇRE

  Bu kullanma takman………..tarihinde oıuaylanmışlır.

  9/8

 • DEVAMINI OKU

  2.URSOFALK nedir ve ne için kullanılır?

 • •  URSOFALK, beyaz renkte, limon kokulu homojen süspansiyondur.

 • •  URSOFALK, her bir 5 ml’lik süspansiyonda (1 kap ölçeğe eşdeğer) etkin madde olarak 250 mg ursodeoksikolik asit içerir.

 • •  URSOFALK, 300 ml’lik şişelerde takdim edilir.

 • •  URSOFALK'ın etkin maddesi olan ursodeoksikolik asit, doğal olarak sığır safrasından üretilen bir safra asidi olup, insan safrasında az miktarda bulunur.

 • •  URSOFALK, “Safra bileşim ve akımını etkileyen ilaçlar” olarak adlandırılan ve mide barsak sistemini etkileyen bir ilaçtır.

 • URSOFALK aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • •  Dekompanse karaciğer sirozunun (karaciğer fonksiyon bozukluğunun vücut tarafından telafi edilemediği evredeki yaygın uzun süreli karaciğer hastalığı) olmadığı durumlarda primer biliyer sirozun (PBS; safra kanalları hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde,

 • •  Safra taşı bulunmasına rağmen safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, çapı 15 mm'den küçük ve X ışını görüntülerinde gölgeli olmayan (radiolusent) kolesterol safra taşlarının eritilmesinde,

 • •  Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz (safra akışının yavaşlaması veya durması) profilaksisinde (önlenmesinde),

 • •  Gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliğin sonlanması ile birlikte sona eren bir karaciğer hastalığı),

 • •  Kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıklarında kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3. URSOFAL^nnsıl kullanılıp

  Uygun kullanım ee doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  URSOFALK’ı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız..

 • •   Primer biliyer sirozun (safra kanalları hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde:

 • Günlük dozaj 14±2 mg ursodeoksikolik asit/kg (vücut ağırlığı) (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

 • •   Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:

 • 10 mg/kg/gün ursodeoksikolik asit (Akşamları yatmadan önce tek seferde)

 • •   Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz (safra akışının yavaşlaması veya durması) profilaksisinde (önlenmesinde):

 • 10-15 mg/kg/gün (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

 • •   Gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliği sonlanması ile birlikte sona erer bir karaciğer hastalığı):

 • 10-20 mg/kg/gün (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

 • •   Kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıkların tedavisinde:

 • 1 ay-18 yaş arasındaki çocuklarda 20 mg/kg/gün (2-3 eşit bölünmüş dozlarda) gerektiğinde 30 mg/kg/gün’e çıkartılabilir.

  Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:

  Kolesterol safra taşlarının erimesi için genellikle 6 ay ile 24 ay arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben, safra taşı büyüklüğünde azalma olmamış ise, tedavi tedaviye devam edilmemelidir.

  6 aylık aralarla yapılacak ultrason veya X ışını incelemeleri ile doktorunuz tedavinin başarısını kontrol etmedidir. Her kontrolde, bir öncekine kıyasla taşlarda kalsifikasyon (kireçlenme) olup olmadığına bakılmalı, eğer kalsifikasyon varsa tedavi sonlandırılmalıdır.

  URSOFALK'ı düzenli olarak gece yatmadan önce içiniz.

  Primer biliyer sirozun (safra kanallarının uzun süreli hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde:

  İlk üç aylık tedavide, URSOFALK'ı gün boyunca bölünmüş dozlar şeklinde almalısınız. Karaciğer fonksiyonları iyileştiğinde, günlük doz gece yatmadan önce bir defada alınabilir.

  Primer biliyer siroz vakalarında URSOFALK kullanımı için bir süre kısıtlaması yoktur.

  Primer biliyer sirozlu hastalarda, tedavi başlangıcında hastalığın belirtilerinde (kaşıntı v.b gibi) seyrek olarak kötüleşme görülebilir. Böyle bir durum meydana gelir ise URSOFALK tedavisine günlük doz azaltılarak devam edilir ve her hafta günlük doz artırılarak önerilen doza çıkılır.

  Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestazın (safra akışının yavaşlaması veya durması) önlenmesinde, gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliğin sonlanması ile birlikte sona eren bir karaciğer hastalığı), kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıkların tedavisinde kullanma sıklığı ve süresi hekimin kararına göre planlanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

 • - URSOFALK sadece ağızdan kullanım içindir.

 • - Her zaman kullanmadan önce çok iyi bir şekilde şişeyi çalkalayınız.

 • - Şişeyi açmak için kapağı sıkıca bastırıp sola doğru çeviriniz.

 • - URSOFALK'ı düzenli kullanınız.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  URSOFALK kullanımı için bir yaş kısıtlaması yoktur. URSOFALK kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Pediyatrik popülasyonda etkililik ve güvenlilik konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. Pediyatrik kullanımda ursodeoksikolik asit kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Çok nadiren, vücut ağırlığı 10 kg altındaki çocuklar etkilenebilir. Bu durumda, tek kullanımlık şırınga kullanılmalıdır.

  Vücut ağırlığı 47 kg'dan az olan hastalarda, yutma zorluğu olan hastalarda ve 6 yaşın altındaki çocuklarda için ursodeoksikolik asidin bu formunu kullanınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  URSOFALK kullanımı için bir yaş kısıtlaması yoktur. Yetişkinler için verilen pozoloji ve uygulama şekli geriyatrik popülasyon için de geçerlidir.

  Özel kullanım durumları

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer URSOFALK ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla URSOFALK kullanırsanız

  kullandıysanız

  URSOFALKtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımı durumunda ishal görülebilir. Çok fazla süspansiyon aldıysanız, en yakın hastane ya da doktorunuzla iletişime geçiniz. Bu kullanma talimatını ve kalan tüm süspansiyonu doktora göstermek için yanınıza alınız.

  İshaliniz kötüye giderse, sıvı ve elektrolit dengesinin yeniden sağlanması amacıyla yeterli miktarda sıvı içtiğinize emin olunuz.

  URSOFALK

  URSOFALK'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Normal ilaç dozu ile tedaviye devam ediniz.

  URSOFALK ile tedaei sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  İlacı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralamıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir'.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Tüm ilaçlar gibi URSOFALK’m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir'.

  Tedavi başlangıcında kaşıntı meydana gelebilir (bkz. Bölüm 2. URSOFALK’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)

  Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir) görülen yan etkiler
 • - Dışkının yumuşaması, gevşemesi veya ishal

 • Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir) görülen yan etkiler
 • - Primer biliyer siroz tedavisi sırasında: şiddetli üst-sağ taraf karın ağrısı, karaciğer sirozunun şiddetle kötüleşmesi (dekompansasyonu); tedavi sonlandıktan sonra kısmen geriler.

 • -  Safra taşlarının kireçlenmesi (kalsifikasyonu),

 • - Kurdeşen (ürtiker).

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU