İlaç Ara

URSOMED 250 mg/5 ml oral süspansiyon (1 şişe. 100 ml)

Etkin Madde
Firma Bilgileri
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Satış Fiyatı
56.16 TL [ 1 Haziran 2020 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

URSOMED 250 mg/5 ml oral süspansiyon

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir 5 ml süspansiyon etkin madde olarak 250 mg ursodeoksikolik asit (sığır safrasından üretilen bir safra asididir) içerir.

 • Yardımcı madde(ler): Sitrik asit, gliserin, mikrokristalin selüloz / karmeloz sodyum, sodyum klorür, sodyum sitrat, sodyum siklamat, propilen glikol, saf su, ksilitol ve limon aroması.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. URSOMED nedir ve ne için kullanılır?

  2. URSOMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. URSOMED nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. URSOMED’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.URSOMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  URSOMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • •  Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya URSOMED’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

 • •  Safra kesenizde veya safra kanallarınızda ani başlangıçlı iltihaplanma varsa,

 • •   Safra kanallarınızda tıkanıklık varsa (ana safra kanalı veya safra kesesi kanalının tıkanıklığı),

 • •  Karnınızın üst tarafından sık olarak kramp benzeri ağrılar (biliyer kolik) bulunuyorsa,

 • •  Doktorunuz kalsifiye (kireçlenme) safra kesesi taşınız olduğunu söylediyse,

 • •  Safra keseniz gerektiği gibi kasılamıyorsa (safra kesesine ait kas liflerinin kasılma kuvveti ve hızı ile ilgili bozukluk varsa).

 • •  Aktif mide veya duodenal (onikiparmak bağırsağı) ülserleri olan hastalarda veya safra asitlerinin enterohepatik dolaşımını (safra tuzları ve diğer maddelerin yinelenen döngüyle karaciğerden atılması, bunların daha sonra barsak mukozasından geçerek tekrar karaciğer hücreleri tarafından alınması ve tekrar bağırsağa atılması) engelleyen barsak veya karaciğer bozuklukları olan hastalarda, örn. ileum [ince bağırsağın son kısmı] rezeksiyon [bir organın hastalıklı parçasını kesip çıkarma işlemi] ve stoma (açıklık), bölgesel ileum iltihabı (rejyonel ileit), ekstrahepatik kolestaz (karaciğer dışı bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması), ciddi ve akut araciğer hastalıkları

 • 6-18 yaş arası çocuklarda akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal hastalık (kistik fibrozis) ile ilişkili karaciğer, safra ve yolları bozuklukların tedavisinde kullanıldığında:

 • •  Safra kanalı tıkanıklığı olan çocuklarda başarısız portoenterostomi (safra drenajı sağlamak için cerrahi operasyon) veya safra akışının iyi geri kazanımı olmadığı durumlarda

 • URSOMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  URSOMED tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

  Doktorunuz tedavinin ilk 3 ayında, karaciğer fonksiyon testlerini 4 haftalık aralıklarla düzenli olarak kontrol edecektir. Bu süreden sonra, 3 aylık aralıklarla izleyecektir.

  Safra taşlarının eritilmesinde kullanıldığında, doktorunuz tedavinin ilk 6-10 ayından sonra safra kesenizin taramasını yapmalıdır.

  Eğer kadınsanız ve safra taşlarınızın eritilmesi için bu ilacı kullanıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, etkili bir hormonal 3/12

  olmayan doğum kontrol metodu kullanmalısınız.

  Primer biliyer siroz tedavisinde kullanıldığında, seyrek durumlarda belirtiler (örn. kaşıntı) tedavinin başlangıcında kötüleşebilir. Eğer bu durum ortaya çıkarsa, başlangıç dozunun düşürülmesi ile ilgili doktorunuza danışınız.

  Eğer ishal ortaya çıkarsa hemen doktorunuza danışınız. URSOMED alımının durdurulması veya dozunun azaltılması gerekebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  URSOMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  URSOMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Diyetle aşırı miktarda kalori ve kolesterol alımından kaçınılmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda ursodeoksikolik asidin kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bebeğin büyümesi ve gelişiminin etkilenebileceğini göstermiştir. Doktorunuz çok gerekli olduğunu görmedikçe, hamilelik sırasında URSOMED’i almayınız.

  Hamile olmasanız dahi, bu olasılığı doktorunuza danışmalısınız. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar. Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşınızın eritilmesi için URSOMED alıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, hormonal olmayan etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

  Doktorunuz URSOMED ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin

  olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ursodeoksikolik asidin emziren kadınlar üzerinde belgelenmiş yalnızca birkaç vakası bulunmaktadır. Sütteki ursodeoksikolik asidin seviyeleri çok düşük bulunmuştur ve emzirilen bebek üzerinde herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Yine de memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.

  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da URSOMED tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve URSOMED tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  URSOMED’inaraçvemakine kullanımı üzerine etkisi yoktur veya ihmal edilebilir bir etkisi vardır.

  URSOMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  URSOMED, her bir ölçü kabı (5 ml’ye eşdeğer) dozunda 0.50 mmol (11.39 mg) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında, etkileri değişebilir:

  URSOMED alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde azalma olasıdır:

  – Kolestiramin ve kolestipol (kandaki kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan ilaçlar) veya alüminyum hidroksit ve/veya simektit (alüminyum oksit) içeren antasitler (mide asidini bağlayan ilaçlar). Eğer bu ilaçlardan birinin kullanılması gerekliyse, 5/12

  URSOMED’dan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.

 • – Siprofloksasin ve dapson (antibiyotikler), nitrendipin (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve benzer yolla metabolize olan diğer ilaçlar. Doktorunuz gerekli görüyorsa bu ilaçların dozunu değiştirebilir.

 • URSOMED alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde değişiklik olasıdır:

 • – Siklosporin (bağışıklık sistemini engelleyen bir ilaç): Eğer siklosporin tedavisi görüyorsanız, siklosporin kan seviyeleriniz doktorunuz tarafından kontrol edilmeli ve gerek görülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

 • –  Rosuvastatin (yüksek kan kolesterolü için bir ilaç)

 • Safra kesesi taşınızın erimesi için URSOMED kullanıyorsanız veya östrojen içeren ilaçlar (“doğum kontrol ilacı” gibi) veya klofibrat gibi kolesterol seviyenizi düşüren belirli ilaçları alıyorsanız, doktorunuza danışınız. Bu ilaçlar, safra kesesi taşlarınızın oluşumunu artırabilir ve taşların eritilmesinde ursodeoksikolik asidin etkilerini yok edebilir.

  URSOMED ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

  5.URSOMED’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra URSOMED’i kullanmayınız.

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız URSOMED ’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat Sahibi:

  World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Bağcılar/İstanbul

  Üretim Yeri:

  World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Bağcılar/İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.URSOMED nedir ve ne için kullanılır?

  URSOMED, Beyaz ya da beyazımsı renkte, küçük hava kabarcıkları içeren, limon kokulu homojen süspansiyondur.

 • •  URSOMED, her bir 5 ml’lik süspansiyonda etkin madde olarak 250 mg ursodeoksikolik asit içerir.

 • •  URSOMED, 100 veya 250 ml’lik şişelerde takdim edilir.

 • •  URSOMED’in etkin maddesi olan ursodeoksikolik asit, doğal olarak sığır safrasından üretilen bir safra asidi olup, insan safrasında az miktarda bulunur.

 • •  URSOMED, “Safra bileşim ve akımını etkileyen ilaçlar” olarak adlandırılan ve mide barsak sistemini etkileyen bir ilaçtır.

 • URSOMED aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • •  Dekompanse karaciğer sirozunun (karaciğer fonksiyon bozukluğunun vücut tarafından telafi edilemediği evredeki yaygın uzun süreli karaciğer hastalığı) olmadığı durumlarda, primer biliyer sirozun (PBS; safra kanalları hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde,

 • •  Safra taşı bulunmasına rağmen, safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, çapı 15 mm’den küçük ve X-ışını görüntülerinde gölgeli olmayan (radiolusent) kolesterol safra taşlarının eritilmesinde,

 • •  Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz (safra akışının yavaşlaması veya durması) profilaksisinde (önlenmesinde),

 • •  Gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliğin sonlanması ile birlikte sona eren bir karaciğer hastalığı),

 • •  Kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıklarında kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.URSOMED nasıl kullanılır ?

  URSOMED’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  Primer biliyer sirozun (safra kanalları hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde:

  Günlük dozaj 14±2 mg ursodeoksikolik asit/kg (vücut ağırlığı) (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

 • Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:

 • 10 mg/kg/gün ursodeoksikolik asit (Akşamları yatmadan önce tek seferde)

 • Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz (safra akışının yavaşlaması veya

 • durması) profilaksisinde (önlenmesinde):

  10-15 mg/kg/gün (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

 • Gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliği sonlanması ile birlikte sona erer bir karaciğer hastalığı):

 • 10-20 mg/kg/gün (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

 • Kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıkların tedavisinde: 1 ay-18 yaş arasındaki çocuklarda 20 mg/kg/gün (2-3 eşit bölünmüş dozlarda) gerektiğinde 30 mg/kg/gün’e çıkartılabilir.

 • Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:

  Kolesterol safra taşlarının erimesi için genellikle 6 ay ile 24 ay arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben, safra taşı büyüklüğünde azalma olmamış ise, tedaviye devam edilmemelidir.

  6 aylık aralarla yapılacak ultrason veya X ışını incelemeleri ile doktorunuz tedavinin başarısını kontrol etmelidir. Her kontrolde, bir öncekine kıyasla taşlarda kalsifikasyon (kireçlenme) olup olmadığına bakılmalı, eğer kalsifikasyon varsa tedavi sonlandırılmalıdır.

  URSOMED’i düzenli olarak gece yatmadan önce içiniz.

  Primer biliyer sirozun (safra kanallarının uzun süreli hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde:

  İlk üç aylık tedavide, URSOMED’i gün boyunca bölünmüş dozlar şeklinde almalısınız. Karaciğer fonksiyonları iyileştiğinde, günlük doz gece yatmadan önce bir defada alınabilir.

  Primer biliyer siroz vakalarında URSOMED kullanımı için bir süre kısıtlaması yoktur.

  Primer biliyer sirozlu hastalarda, tedavi başlangıcında hastalığın belirtilerinde (kaşıntı v.b gibi) seyrek olarak kötüleşme görülebilir. Böyle bir durum meydana gelir ise URSOMED tedavisine günlük doz azaltılarak devam edilir ve her hafta günlük doz artırılarak önerilen doza çıkılır.

  Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestazın (safra akışının yavaşlaması veya durması) önlenmesinde, gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliğin sonlanması ile birlikte sona eren bir karaciğer hastalığı), kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıkların tedavisinde kullanma sıklığı ve süresi hekimin kararına göre planlanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

 • -  URSOMED sadece ağızdan kullanım içindir.

 • -  Her zaman kullanmadan önce çok iyi bir şekilde şişeyi çalkalayınız.

 • -   Şişeyi açmak için kapağı sıkıca bastırıp sola doğru çeviriniz.

 • -  URSOMED’i düzenli kullanınız.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  URSOMED kullanımı için bir yaş kısıtlaması yoktur. URSOMED kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Pediyatrik popülasyonda etkililik ve güvenlilik konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. Pediyatrik kullanımda ursodeoksikolik asit kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Çok nadiren, vücut ağırlığı 10 kg altındaki çocuklar etkilenebilir. Bu durumda, tek kullanımlık şırınga kullanılmalıdır.

  Vücut ağırlığı 47 kg’dan az olan hastalarda, yutma zorluğu olan hastalarda ve 6 yaşın altındaki çocuklar için ursodeoksikolik asidin bu formunu kullanınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  URSOMED kullanımı için bir yaş kısıtlaması yoktur. Yetişkinler için verilen pozoloji ve uygulama şekli geriyatrik popülasyon için de geçerlidir.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği:

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  primer biliyer sirozun (PBS; safra kanallarının hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) semptomatik tedavisi ile ilgili dozaj önerilerine bakınız.

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer URSOMED’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla URSOMED kullanırsanız

  URSOMED’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımı durumunda ishal görülebilir. Çok fazla süspansiyon aldıysanız, en yakın hastane ya da doktorunuzla iletişime geçiniz. Bu kullanma talimatını ve kalan tüm süspansiyonu doktora göstermek için yanınıza alınız.

  İshaliniz kötüye giderse, sıvı ve elektrolit dengesinin yeniden sağlanması amacıyla yeterli miktarda sıvı içtiğinize emin olunuz.

  URSOMED'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Normal ilaç dozu ile tedaviye devam ediniz.

  URSOMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralamıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Tüm ilaçlar gibi URSOMED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Tedavi başlangıcında kaşıntı meydana gelebilir (bkz. Bölüm 2. URSOMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)

  Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir) görülen yan etkiler
 • - Dışkının yumuşaması, gevşemesi veya ishal

 • Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir) görülen yan etkiler
 • - Primer biliyer siroz tedavisi sırasında: şiddetli üst-sağ taraf karın ağrısı, karaciğer sirozunun şiddetle kötüleşmesi (dekompansasyonu) tedavi sonlandıktan sonra kısmen geriler.

 • - Safra taşlarının kireçlenmesi (kalsifikasyonu).

 • - Kurdeşen (ürtiker).

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU