İlaç Ara

UTERJIN 0.2 mg IM 3 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
3.64 TL [ 11 Ocak 2019 ]
Ambalaj Miktarı
3
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

UTERJİN 0.2 mg İ.M. Ampul Kas içine uygulanır.

Etken Madde

1 ml’lik her bir ampul 0.2 mg metilergonovin maleat içerir.

Yardımcı maddeler

Askorbik asit, sodyum klorür, sodyum metabisülfit (E223), metil paraben (E218) ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. UTERJIN nedir ve ne için kullanılır?

2. UTERJIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. UTERJIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. UTERJIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.UTERJIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

UTERJIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Hamile iseniz,
 • Eğer metilergonovin maleat’a ya da UTERJİN’in içerdiği yardımcı maddelere aşın duyarlılığınız varsa,
 • Proteaz inhibitörü, azol grubu mantar ilacı veya makroüd grubu antibiyotik kullanıyorsanız,
 • 9 Gebelik zehirlenmesinde (preeklampsi, eklampsi diye tanımlanan, gebelikte görülebilen, idrarda protein atılması, yüksek tansiyon, ödem, nöbet durumlarında), lohusalık humması gibi bir enfeksiyonunuz varsa, doğumu oluşturmak için veya tehlikeli spontan (kendiliğinden) düşükte,

  UTERJİN kullanılmamalıdır.

  UTERJIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Kalp damar hastalıklarınız varsa
 • Tıkayıcı bir damar hastalığınız varsa
 • Böbrek ve karaciğer hastalıklarınız varsa
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  UTERJIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  UTERJIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  UTERJİN hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  UTERJİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  UTERJİN’in anne sütü salgısını azalttığı ve anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren kadınların ilacı bir kaç gün kullanması ile emzirilen bebeklerde zehirlenmeye dair bazı bildirimler vardır. Su belirtilerden biri veya birkaçı gözlemlenmiş ve ilacın kesilmesi İle yok olmuştur; kan basıncı yükselmesi, bradikardi (yavaş nabız) veya taşikardi (hızlı nabız), kusma, ishal, huzursuzluk, kas krampları. Çocuğa yan etki olasılığı ve süt salgısının azalması nedeni ile UTERJİN’in emzirme sırasında kullanımı önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir. Ancak sersemlik haline ve nöbetlere yol açma ihtimali nedeniyle UTERJIN kullanımı sırasında araç ve makine kullanılması önerilmez.

  UTERJİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

  UTERJIN her 1 ml’sinde 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  UTERJIN her 1 ml’sinde 0.5 mg sodyum metabisülfit (E223) ihtiva eder. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

  UTERJIN her 1 ml’sinde 0.5 mg metil paraben (E218) ihtiva eder. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Damarlarda daralmaya neden olan başka tür ilaçlar ve bölgesel uyuşma sağlayan ilaçlar (anestezikler) da UTERJIN ile aynı tür maddeler içerebilir. Bu tür ilaçları kullanıyorsanız kullanacağınız UTERJIN miktarı doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.UTERJIN’in saklanması

  UTERJIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Işıktan uzakta, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra UTERJIN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz UTERJIN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi;    Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Yunus Mah. Sanayi Cad. No: 22 Kartal / İSTANBUL Tel: (0 216) 306 62 60 (5 hat)

  Faks: (0 216) 353 94 26

  Üretici;    MEFAR İLAÇ SANAYİ A.Ş.

  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20 Kurtköy – Pendik / İSTANBUL

  DEVAMINI OKU

  2.UTERJIN nedir ve ne için kullanılır?

  • UTERJİN kas içine uygulanan renksiz bir çözeltidir ve rahim kasılmasını sağlayan bir ilaç grubuna (pro stagl andinler/oksitosikler) dahildir.
  • UTERJİN 1 ml’Iik amber rengi cam ampul içerisinde ambalajlanmıştır. Her kutu 3 ve 100 ampul içermektedir.
  • UTERJİN rahmin kasılma yetersizliğine ve gebelikten önceki durumuna dönmesine bağlı düşük, sezaryen ameliyat veya doğum sonrası rahim kanamasının önlenme ve tedavisinde, bebeğin eşinin gelişinden ve ön-omuzun çıkısından sonra, doğumun ikinci basamağında, tamamlanmamış düşükte, rahim içeriğinin dışa atılımım çabuklaştırmakta, löşinin (doğumdan sonra rahimden gelen akıntı) gelmemesi durumunda kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.UTERJIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  UTERJIN kasınızın içine doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

  Doktorunuz öneriyorsa çok özel durumlarda ve belli koşullarda, toplardamar içine uygulanabilir. Böyle bir uygulama sırasında yakın İzlem gereklidir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  UTERJİN’in çocuklar üzerinde güvenlİlİğİ ve etkililiği yeterince incelenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  UTERJIN’in yaslılar üzerinde güvenliliği ve etkililiği için yeterli sayıda 65 yas ve üzeri hasta içeren klinik çalışmalar yoktur. Yaşlı hastalarda azalmış karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonları olabileceğinden tedaviye en düşük doz aralığından başlamak gerekir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği / Karaciğer yetmezliği

  Böbrek ve karaciğer hastalıklarında kullanılmamalıdır.

  Eğer UTERJIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla UTERJIN kullanırsanız

  UTERJIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  UTERJIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  UTERJIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki beklenmemektedir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi UTERJIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa UTERJİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı
 • Göğüste ağrı
 • Başağrısı
 • Çarpıntı
 • Kusma
 • Damar çevresinde ağrı, kızarıklık, sislik (tromboflebit)
 • Bilinç bulanıklığı
 • Kasılma veya nöbet
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin UTERJİN’e karşı ciddi alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastahaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Başağrısı ve nöbet yüz kişiden birinde görülür. Başağrısı ve nöbet dışında ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek (onbin kişide birden az) görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüksek tansiyon
 • Düşük tansiyon
 • İdrarla kan gelmesi (hematüri)
 • Su zehirlenmesi
 • Soluk el ve ayak
 • Ayaklarda halsizlik
 • Normal dışı terleme
 • İshal
 • Burun tıkanıklığı
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Yüksek tansiyon yüz kişiden birinde görülür. Yüksek tansiyon dışında ciddi yan etkiler çok seyrek (onbin kişide birden az) görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş dönmesi
 • Kulaklarda çınlama
 • Kramp
 • Bulantı
 • Deride kasıntı
 • Deride döküntü
 • Dilde pas tadı
 • Bunlar UTERJİN’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler yaygın olmayan (100 kişide bir ila 1000 kişide bir arası) yan etkilerdir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU