İlaç Ara

VESTIBO 16 mg 30 tablet

Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VESTİBO 16 mg Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Povidon K90, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidr silika, krospovidon, stearik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VESTIBO nedir ve ne için kullanılır?

2. VESTIBO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VESTIBO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VESTIBO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VESTIBO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VESTIBO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Betahistin dihidroklorüre veya VESTIBO’nun herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

• Doktorunuz size (feokromositoma olarak adlandırılan) böbreküstü bezi tümörünüzün olduğunu söylediyse.

Yukandakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz, VESTIBO’yu kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VESTIBO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ilacı kullanmadan önce doktorunuzla aşağıdakilerin sizin için geçerli olup olmadığım kontrol ediniz:

• mide ülseriniz varsa veya geçirdiyseniz

• astımımz varsa

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Doktorunuz VESTIBO kullandığınız zaman sizi daha yakından izlemek isteyebilir.

VESTIBO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VESTIBO’yu, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak, VESTIBO hafif mide problemlerine yol açabilir (4. Bölümde listelenmiştir). VESTIBO’nun yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VESTİBO’nun anne kanundaki bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir:

• Eğer hamile kalırsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız VESTIBO’yu kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.

• Hamileyseniz, doktorunuz gerekli olduğuna karar vermediği sürece VESTIBO’yu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VESTIBO’nun insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

• VESTİBO kullanıyorsanız doktorunuz aksini söylemediği sürece emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

VESTİBO ’nun araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.

Ancak hatırlanmalıdır ki, VESTİBO ile tedavi edilmenize sebep olan hastalığınız (Meniere Hastalığı veya Vertigo) başınızın dönmesine veya kusmanıza sebep olabilir ve araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

VESTIBO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VESTİBO’nun içeriğinde laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri iyi tolere edemediğiniz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktor veya eczacımza söyleyiniz:

• Anti-histaminikler – bunlar teorik olarak VESTİBO’nun etkisini azaltabilir. Ayrıca, VESTIBO da, anti-histaminiklerin etkisini azaltabilir.

• Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) – depresyon veya Parkinson hastalığım tedavi etmek için kullanılır. Bunlar, VESTIBO’nun etkisini arttırabilir.

Yukandakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz) VESTIBO’yu kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.VESTIBO’in saklanması

VESTIBO ’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VESTIBO’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VESTIBO’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Actavis İlaçlan A.Ş.

Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli-İstanbul Üretim Yeri:

Catalent Germany Schomdorf GmbH Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf- ALMANYA

DEVAMINI OKU

2.VESTIBO nedir ve ne için kullanılır?

VESTİBO, silindirik, iki tarafı düz, beyaz, bir yüzü B16 baskılı, diğer yüzünde doz ayarlamasını sağlayan çentik bulunan tablet görünümündedir. Alüminyum blister içinde 30 tablet olarak ambalajlanmıştır.

VESTİBO etkin madde olarak 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VESTİBO, “histamin benzeri” bir ilaçtır.

Meniere hastalığının tedavisinde kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.

- Baş dönmesi (vertigo) ve bulantı veya kusma

- İşitme kaybı veya işitme zorluğu

- Kulak çınlaması

Baş dönmesi, dengenizi kontrol eden iç kulağınızın bir bölümünün uygun şekilde çalışmamasından kaynaklanır, (“vestibular vertigo” olarak adlandırılır.)

VESTIBO, iç kulağınızdaki kan akışını destekleyerek etki gösterir. Bu şekilde basınç birikmesi azalır.

DEVAMINI OKU

3.VESTIBO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VESTIBO’yu doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacımza danışınız.

•    Doktorunuz, iyileşmenize bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

•    İlacı kullanmaya devam ediniz. İlacm etkisini göstermeye başlaması zaman alabilir.

Normal doz, günde 3 kez, bir veya iki adet VESTIBO 16 mg tablettir.

Eğer günde bir tabletten daha fazla alıyorsanız, tabletlerinizi gün içine eşit olarak yayınız. Örneğin, sabah bir tablet ve akşam bir tablet almak gibi.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, vücudunuzda sabit miktarda ilaç olmasını sağlayacaktır. Ayrıca aynı saatte almanız, ilacı almanızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

• Tabletinizi su ile yutunuz.

• Tabletinizi, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak, VESTIBO hafif mide problemlerine yol açabilir (4. Bölümde listelenmiştir). VESTIBO’in yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Bu hasta grubunda klinik çalışma verisi sınırlı olmakla birlikte, yaygın pazarlama sonrası deneyim bu hasta popülasyonunda doz ayarlaması gerekmediğini ileri sürmektedir.

Özel kullanım durumları

Bu hasta gruplarında klinik çalışma verisi bulunmamakla birlikte, pazarlama sonrası deneyime göre bu hasta popülasyonlarında doz ayarlamasına gerek olmadığı görülmektedir.

Eğer VESTIBO ’nun etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VESTIBO kullanırsanız

VESTİBO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VESTIBO kullanırsanız

VESTIBO'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VESTİBO ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuza danışmadan VESTİBO kullanmayı bırakmayınız.

Eğer bu ilacm kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktor veya eczacımza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VESTIBO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çalışmalarda, aşağıdaki istenmeyen etkiler, şu sıklıklarda görülmüştür: Çok yavem (> 1/10): Yavem ( >1/100 - < 1/1 Ok Yavem olmayan ( >1/1.000 - < 1/100): Seyrek (>1/10.000 - < 1/1.000) : Cok seyrek (< 1/10.0001 bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Aşağıdakilerden biri olursa, VESTİBO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdaki yan etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir:

• Aleıjik reaksiyonlar. Belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

- kırmızı veya yumrulu deri döküntüsü ya da iltihaplanmış kaşıntılı deri

- yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boynunuzun şişmesi

- kan basıncınızda düşme

- bilinç kaybı

- nefes almada zorluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VESTIBO'ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10’da l’den az kişide görülür):

• bulantı

• hazımsızlık (dispepsi)

• baş ağrısı Sıklığı bilinmeyen:

• kusma, mide ağnsı, kann şişmesi, şişkinlik gibi hafif mide problemleri.

VESTİBO'yu yiyeceklerle birlikte almanız mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Bunlar VESTIBO’nun hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU