İlaç Ara

VIGAMOX %0.5 steril oftalmik solüsyon 5 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
15.13 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VIGAMOX %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon, 5 ml Göze damlatılarak uygulanır.

Etken Madde

1 ml çözelti, 5 mg moksifloksasin baza eşdeğer 5.45 mg moksifloksasin içerir.

Yardımcı maddeler

sodyum klorür, borik asit ve saf su. Çok az miktarda sodyum hidroksit veya hidroklorik asit asidite seviyelerini (pH seviyelerini) normal tutmak için eklenir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VIGAMOX nedir ve ne için kullanılır?

2. VIGAMOX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VIGAMOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VIGAMOX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VIGAMOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VIGAMOX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer moksifloksasine, diğer kinolonlara veya VIGAMOX’un içerdiği diğer maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise
 • Doktorunuzun kullanmanızı söylediği süreden daha uzun süre kullanmayınız.
 • Eğer tedaviniz devam ederken, infeksiyon kötüleşirse, DERHAL doktorunuza başvurunuz.

  VIGAMOX’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 • Eğer kontakt lens kullanıyorsanız. Eğer gözde infeksiyonun olduğuna dair herhangi bir belirti veya semptomlar varsa kontakt lens kullanmayınız.
 • VIGAMOX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VIGAMOX göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  VIGAMOX kullandıktan hemen sonra görüşünüzde geçici bulanıklaşma veya rahatsızlık oluşursa bu durumlar geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  VIGAMOX’un herhangi bir ilaç ile etkileşim çalışması yapılmamıştır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.VIGAMOX’in saklanması

  VIGAMOX’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VIGAMOX’i kullanmayınız.

  Bu ilaç, açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır, kullanılmayan bölüm atılmalıdır.

  Dondurmayınız.

  Renk değişikliği ya da bulanıklık fark ederseniz ürünü kullanmayınız.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız VIGAMOX’u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat Sahibi: ‘Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805 Beykoz / İSTANBUL adresindeki Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.’

  Üretici: ‘6201 South Freeway Fort Worth 76134 Teksas/ABD adresindeki Alcon Laboratories Inc.’’

  Bu kullanma talimatının onaylandığı gün ay ve yıl:

DEVAMINI OKU

2.VIGAMOX nedir ve ne için kullanılır?

VIGAMOX, berrak, yeşilimsi sarı renkte bir çözeltidir.

VIGAMOX, etkin madde olarak 5 mg moksifloksasin baza eşdeğer 5.45 mg moksifloksasin hidroklorür içerir. Koruyucu içermez.

Farmakoterapötik grup: oftalmolojikler, anti-infektifler

VIGAMOX , 5 ml’lik plastik şişelerde sunulmaktadır.

Şeffaf düşük yoğunluklu polietilen şişe, damlatma ucu ve beyaz polipropilen kapaktan oluşan, DROP-TAINER sistemli ambalaj. Açılmadığım garanti altına almak için ambalajın kapak ve boyun çevresinde şrink bant bulunmaktadır.

VIGAMOX, florokinolon sınıfından bir antibiyotik olan ve göz infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan moksifloksasini içerir.

VIGAMOX, gözün ön oküler bölümünde moksifloksasine hassas suşların sebep olduğu bakteriyel infeksiyonların topikal tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.VIGAMOX nasıl kullanılır ?

VIGAMOX sadece gözünüze damlatma amacıyla kullanılmalıdır.

Olağan doz:

Hasta göz(ler)e günde 3 kez (sabah, öğle, akşam) 1 damla damlatılır. Eğer doktorunuz söylerse VIGAMOX’u iki gözünüze de kullanınız. Doktorunuzun söylediği süre boyunca kullanmaya devam ediniz.

İnfeksiyon normal olarak 5-7 günden sonra geçmektedir. Tedaviye takip eden 2-3 gün boyunca da devam edilmelidir. Tedavi sadece gerekli vakalarda 14 günü geçebilir.

Uygulama yolu ve metodu

1    2    3

 • Damlatma ucunun ve çözeltinin temiz kalmasını sağlamak için, şişenin damlatma ucunun göz kapaklarına, göz çevresine veya diğer yüzeylerine değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapalı tutunuz.
 • Elinize VIGAMOX göz damlasını ve bir ayna alınız.
 • Ellerinizi yıkayınız.
 • • Damlatma ucuna değmemeye dikkat ederek şişenin kapağını açınız. Baş ve işaret parmağınızın arasında ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi tutunuz.

  • Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. (resim 1) Damla bu alana damlatılacaktır.

  • Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.

 • Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı etkileyebilir.
 • • Bir damla VIGAMOX damlatmak için şişeyi hafifçe sıkınız (resim 2).

  • Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.

 • Özellikle yeni doğan bebeklerde veya küçük çocuklarda nasal mukoza yolu ile damlaların emilimini önlemek için, damlanın uygulanmasının ardından göz yaşı kanalları parmaklar yardımıyla 2-3 dakika kapalı tutulmalıdır (resim 3).
 • • Kullandıktan sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer problemleri olan hastalar: VIGAMOX, böbrek ve karaciğer problemleri olan hastalarda güvenli bir şekilde kullanılabilir.

  Eğer VIGAMOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VIGAMOX kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VIGAMOX kullanırsanız

  VIGAMOX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VIGAMOX'i kullanmayı unuttuysanız

  Hatırladığınız anda hemen unutulan dozu damlatınız ve normal doz düzeninize devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

  Eğer yanlışlıkla VIGAMOX’u yutarsanız ya da enjekte ederseniz, tavsiye için doktor veya eczacınıza danışınız. Moksifloksasin oral tabletler ve damar içi çözeltilerde de kullanıma uygun olduğu için ciddi güvenlik endişesi oluşturmamaktadır.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi VIGAMOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz.
  Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan VIGAMOX kullanımını kesmeyiniz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır:

  Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1000 hastanın birinden az görülebilir.

  10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


  Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yaygın:

 • gözde rahatsızlık (damlatma sonrası yanma veya batma)
 • • göz- kaşıntısı

  Yaygın olmayan:

 • gözde kanlanma
 • • göz kuruluğu

 • gözde ağrı
 • • baş ağrısı

  • tat bozukluğu(damlatma sonrası tatta değişiklik, acılık veya kötü tat)

  Bunlar VIGAMOX’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU