İlaç Ara

VIGAROO 100 mg 4 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
303.31 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
4
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VİGAROO 100 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet etkin madde olarak 100 mg sildenafile eşdeğer 140.48 mg sildenafil sitrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, Kroskarmelloz sodyum, Hipromelloz (Methocel E 5), Magnezyum stearat, Hipromelloz (6 cP), Titanyum dioksit (E 171), Triasetin, FD&C blue # 2 Blue aluminium Lake (İndigo carmine) (E132) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VIGAROO nedir ve ne için kullanılır?

2. VIGAROO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VIGAROO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VIGAROO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VIGAROO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VIGAROO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

VİGAROO ’nun etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;

Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullamy VİGAROO kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gö kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan VİGAROO bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlard kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya ec danışınız.

içeren eritritol orsanız steren bir açlardır, an birini zaçınıza

iskemik


Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior optik nöropati (NAİON) hastalığınız varsa.

Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.

Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;

İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşüksç Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa

VIGAROO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• VİGAROO’nun geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü

etkileri Ancak vücudun n nadir runuzca


olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktuı. özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini göstere hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin dokto değerlendirilmesi gerekir.

• Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri), veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa, sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.

• Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.

(S)

• Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız VİGAROO ku lanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.

• Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız VİGAROO kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

(K)    .    .    .

VİGAROO ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

 • /G
 • VIGAROO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  (S)    •    •

  VIGAROO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

  Hamilelik

  VİGAROO kadınların kullanımı için değildir.

  Emzirme

  VİGAROO* kadınların kullanımı için değildir

  Araç ve makina kullanımı

  (S)

  VİGAROO baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bı araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  nedenle

  ilgiler

  odyuma


  *

  VİGAROO ‘nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli b

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu durumda bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  (8)

 • VİGAROO , nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pent tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların v nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bi damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu kullanıyorsanız VİGAROO KULLANMAMALISINIZ
 • aeritritol iya amil biçimde r kalp ve ilaçları

  morsanız, (25 mg)

  tedavisi rülebilir. düşmesi birlikte enellikle 3u gibi [amadan ektedir, bilir, şlemden vücuttan ik olan visinde n bir ilaç AROO


 • AİDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanı doktorunuz başlangıç dozu olarak size VİGAROO ‘nun en düşük dozunu önerebilir.
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi gö Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Sildenafil ile
 • alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu e

  VİGAROO alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır, semptomların görülme ihtimalini azaltmak için VİGAROO tedavisine baş önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmı

  Doktorunuz tedavinize VİGAROO ‘nun 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önere

 • VİGAROO başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyo eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem t& kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanıla olan bosentan) ve greyfurt suyu VİGAROO ile birlikte kullanıldığında VİG ‘nun vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.
 • da


  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.VIGAROO’in saklanması

  VİGAROO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VIGAROO’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi : Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul

  Üretim yeri : Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Atatürk Mah., Fatih Blv., No:32 ÇOSB – Çerkezköy/Tekirdağ

DEVAMINI OKU

2.VIGAROO nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

DEVAMINI OKU

3.VIGAROO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• VİGAROO 'yu her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin

olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg'dır.

* £ ^

• VİGAROO günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

• VİGAROO'yu cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

(S)    •

VİGAROO ,18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg'lık VİGAROO dozu önerilmektedir

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastc mg'lık VİGAROO dozu önerilmektedir.

larda 25

var ise

vzacı ile

tozlarda


Eğer VİGAROO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimini: doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

*    dk)

Kullanmanız gerekenden daha fazla VIGAROO kullanırsanız

VİGAROO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya e konuşunuz.

100 mg'ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

 • (S)

  Tüm ilaçlar gibi VIGAROO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  etkiler

 • tozlarda


  an


  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın :

  • Baş ağrısı

  • Yüz kızarması Yaygın:

  • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Sersemlik hissi

  • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşmas yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)

  , bunun


  • Burun tıkanıklığı

  • Hazımsızlık

  Yaygın olmayan:

  • Kusma

  • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görm anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları

  e, gözde


  • Düzensiz veya hızlı kalp atışı

  • Kas ağrısı

  • Uyku hissi

  • Dokunma hissinde azalma

  • Baş dönmesi

  • Ağız kuruluğu

  • Göğüs ağrısı

  • Yorgun hissetme

  • Deri döküntüsü

  • Nezle

  • Baş dönmesi

  • Kulak çınlaması

  • Uykululuk hali

  • Duyu azalması

  • Bulantı

  Seyrek:

  • Yüksek kan basıncı

  • Düşük kan basıncı

  • Baygınlık hissi, bayılma

  • İnme

  • Burun kanaması

  • Duymada ani azalma veya işitme kaybı

  • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)

  • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

  Bilinmiyor

  • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir (geçici iskemik atak)

  tür felç

  öropati


  • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet

  • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma

  • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik n NAİON)

  Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)

  Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)

  Ani kardiyak ölüm

  Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme Ereksiyon süresinde uzama

  Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap Johnson Sendromu)

  (Steven

  mekroliz) *rısı, ani


  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidemisi

  Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs a ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması

  Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri gelmiştir. Bu etkilerin direkt VİGAROO ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi değildir.

  meydana

  mümkün


  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU