İlaç Ara

VIMPAT 100 mg 56 film kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
UCB Pharma A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
56
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ViMPAT 100 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablette 100 mg lakozamid

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, hidroksipropil selüloz (düşük sübstitiyeli), kolloidal anhidr silika, krospovidon, magnezyum stearat, polivinil alkol, polietilen glikol, talk, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (El 72).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VIMPAT nedir ve ne için kullanılır?

2. VIMPAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VIMPAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VIMPAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VIMPAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VIMPAT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Lakozamid veya ViMPAT’ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aleıjiniz
 • varsa (aşırı duyarlı iseniz).    Eğer alerjik olup olmadığınızdan emin değilseniz lütfen

  doktorunuza danışınız.

  • Belirgin tipte bir kalp ritim bozukluğunuz varsa (ikinci veya üçüncü derece AV blok)

  VIMPAT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • PR aralığının artması olarak adlandırılan EKG (elektrokardiyogram) üzerinde anormalliğe neden olabilecek herhangi bir ilaç, örneğin düzensiz kalp atımının belirli tipleri veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar, alıyorsanız. Eğer aldığınız ilaçların bu etkisinin olup olmayacağından emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  • Kalbinizde elektriksel iletim yetmezliği ile ilişkili bir durumdan şikayetçiyseniz veya kalp yetmezliği veya kalp krizi gibi ağır bir kalp hastalığınız varsa.

 • ViMPAT, sersemlik hissine    neden olabilir, bu da kazara yaralanma veya düşme riskini
 • artırır. Bu nedenle, ilaçtan    kaynaklanan herhangi bir etkiye alışıncaya dek dikkatli

  olmalısınız.

  ViMPAT gibi epilepsi ilaçlarıyla tedavi edilen az sayıda bir grup insan, kendini öldürme veya kendine zarar verme düşüncelerine sahip olmuştur. Eğer herhangi bir zamanda bu düşünceler aklınızdan geçerse lütfen hemen doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VIMPAT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ViMPAT’ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.

  ViMPAT İle tedavi edilirken alkol almanız önerilmez, çünkü VİMPAT kendinizi yorgun veya sersem gibi hissetmenize neden olabilir. Alkol almanız bu etkileri daha da kötüleştirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ViMPAT kullanmanız önerilmez çünkü ViMPATTn hamilelik ve doğmamış bebek üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz, doktorunuz ViMPAT’ı alıp almayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ViMPAT’ı kullanırken emzirme önerilmez, çünkü ViMPAT’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız doktorunuza hemen bildiriniz, doktorunuz ViMPAT’ı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Araştırmalar, antiepileptik ilaçlar alan kadınların çocuklarında, doğuştan mevcut defektlerin görülme riskinde bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer açıdan, hastalığın kötüleşmesinin hem anneye hem doğmamış çocuğa zararlı olacağı dikkate alınarak, tedaviniz kesilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  ViMPAT, sersemlik hissine veya bulanık görmeye neden olabilir. Bu, herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir. ViMPATTn bu aktiviteleri yapmak için yeteneğinizi etkileyip etkilemediğini bilene dek makine veya araç kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ViMPAT ile birlikte kalp rahatsızlıklarının tedavisi için ilaçlar alıyorsanız bu durum özellikle önemlidir. ViMPAT, PR uzamasına eşlik ettiği bilinen tıbbi ürünler (örn. karbamazepin, lamotrijin, pregabalin) ile ve sınıf I antiaritmik (bir tür kalp ritim bozukluğunda kullanılan ilaç) ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.VIMPAT’in saklanması

  ViMPAT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VIMPAT’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VIMPAT’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: UCB Pharma A.Ş.

  Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Cad., Gerçekler Sitesi B Blok Kat:6,

  Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE

  Üretici:    Aesica    Pharmaceuticals GmbH, Zwickau, Almanya

  DEVAMINI OKU

  2.VIMPAT nedir ve ne için kullanılır?

  • ViMPAT, lakozamid adı verilen etkin maddeyi içeren ve epilepsi (tutarık) adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

  • ViMPAT, koyu sarı renkte, oval, bir yüzünde "SP" ve diğer yüzünde "100" baskısı bulunan film kaplı tablettir.

  • 56    film    kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
  • • ViMPAT, epilepsinin (tutarık) belirli bir formunu (aşağıya bakınız) tedavi etmek için 16 yaş ve üstü hastalarda kullanılan bir ilaçtır. ViMPAT, diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak kullanılır.

   • Epilepsi, hastaların tekrarlayan nöbetler gösterdiği bir durumdur. ViMPAT, nöbetlerin başlangıçta sadece beynin bir tarafını etkilediği, fakat daha sonra beynin her iki tarafında da daha büyük alanlara yayıldığı veya yayılmadığı (ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıçlı nöbet) bir epilepsi formunun tedavisi için kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.VIMPAT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ViMPAT’ı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız. Status epileptikus’u olan hastalarda yükleme dozu uygulaması çalışılmamıştır.

  ViMPAT, sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki kez yaklaşık hergün aynı zamanda olacak şekilde alınmalıdır. ViMPAT uzun süreli tedavi olarak kullanılır.

  ViMPATTn genel başlangıç dozu günde 100 mg’dır (yarısı sabah (50 mg) ve yarısı akşam (50 mg)]. Doktorunuz günlük dozunuzu, her hafta günde 100 mg'lık artışla, günde iki kez alınacak şekilde, günlük 200-400 mg arası bir idame dozuna kadar artırılabilir. Bu idame dozunu uzun süreli tedavi için kullanacaksınız.

  Doktorunuz ViMPAT tedavisini tek bir yükleme dozunu takiben yaklaşık 12 saat sonra idame doz rejimi verilmesi ile başlatabilir. Yükleme dozu tıbbi gözlem altında uygulanmalıdır.

  Eğer böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa doktorunuz size farklı bir doz reçete edebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  ViMPAT tablet, sadece ağızdan kullanım içindir.

  Tableti bir bardak su ile yutunuz. Aç kamına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz.

  Çocuklarda kullanımı

  ViMPAT'ın epilepside, 16 yaş altı ergen ve çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda, böbrek fonksiyonu azalmış ise bu durum dikkate alınarak, doktorunuz tarafından ViMPAT dozu ayarlanacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (CLcr > 30 ml/dak.) herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan (CLcr < 30 ml/dak.) ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda 250 mg/gün'lük bir maksimum doz önerilir.

  Hemodiyaliz gerektiren hastalarda, hemodiyaliz bitiminden sonra, doğrudan, bölünmüş günlük dozun %50'sine kadar bir ek doz önerilir.

  Son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi, klinik deneyimin az olması ve bir metabolitin (bilinen bir farmakolojik aktivitesi olmayan) birikmesi sebebi ile dikkatle yapılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği olan tüm hastalarda, doz titrasyonu dikkatle yapılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif - orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Bu hastalarda doz titrasyonu, böbrek yetmezliğinin eşlik etmesi göz önüne alınarak dikkatle yapılmalıdır.

  ViMPAT uzun süreli tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size ne zaman bırakacağınızı söyleyene dek ViMPAT’ı kullanmaya devam etmelisiniz.

  Eğer ViMPAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VIMPAT kullanırsanız

  ViMPAVdan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

  konuşunuz.

  VIMPAT'i kullanmayı unuttuysanız

  ViMPAT almayı unutursanız, anımsar anımsamaz alınız. Bunun ardından bir sonraki dozu

  gereken zamanda alınız. Ancak ilacı almayı unuttuğunuzu, bir sonraki dozun alınma saatine

  çok yakın bir saatte anımsarsanız, unuttuğunuz dozu almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VIMPAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  • Doktorunuza danışmadan ViMPAT ile tedaviyi durdurmayınız, çünkü belirtileriniz tekrar geri dönebilir veya daha kötüleşebilir.

  • Eğer doktorunuz ViMPAT ile tedaviyi durdurmaya karar verirse, doktorunuzun talimatlarına uyunuz, doktorunuz size ilacın dozunu kademe kademe nasıl azaltacağınızı söyleyecektir.

  • İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi VIMPAT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yükleme dozundan sonra sersemlik hissi gibi sinir sistemi yan etkileri daha yüksek oranda görülebilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek

  Çok seyrek Bilinmiyor


  : 10 hastanın 1 ’inden az, fakat 100 hastanın 1 ’inden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir. : 1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • Sersemlik hissi

  • Baş ağrısı

  • Bulantı

  • Çift görme

  Yaygın:

  • Depresyon

  • Zihin karışıklığı (konfiizyonel durum)

  • Dokunma duyusunun azalması veya kaybı (hipoestezi)

  • Kelimeleri söylemede güçlük (disartri)

  • Dikkat dağınıklığı

  • Hareketlerin koordinasyonunda güçlük

  • Hafıza bozukluğu

  • Uyku hali

  • Titreme

  • Düşünmede ve kelimeler bulmada güçlük

  • Gözlerde hızlı ve kontrolsüz hareketler (nistagmus)

  • Denge bozukluğu

  • Bulanık görme

  • Dönme hissi (vertigo)

  • Kulakta hissedilen çınlama, vızıltı veya diğer sesler (tinnitus)

  • Kusma

  • Kabızlık

  • Midede veya bağırsakta aşırı gaz oluşması

  • Hazımsızlık (dispepsi)

  • Ağız kuruluğu

  • Kaşıntı

  • Düşme

  • Cilt yaraları

  • Döküntü

  • Uyumada güçlük

  • Yürüyüş bozukluğu

  • Yorgunluk

  • Alışılmadık yorgunluk ve güçsüzlük

  • Uyanlara aşırı duyarlılık hali (irritabilite)

  • Kas spazmları

  Yaygın olmayan:

  • Kalp atım hızında yavaşlama

  • Kalp iletim bozukluğu

  • Kendini aşırı derecede İyi hissetme

  • İlaç alımına karşı alerjik reaksiyon

  • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

  • İntihar girişiminde bulunma

  • İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri

  • Çarpıntılar ve/veya hızlı veya düzensiz nabız

  • Saldırgan ruh hali (agresyon)

  • Aşırı huzursuzluk (ajitasyon)

  • Anormal düşünceler ve/veya gerçeklik algısının kaybı

  • Halusinasyonlar (Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak, varsam)

  • Yüz, boyun, el, ayak, eklem veya bacakların alt bölgesinde şişmelere yol açan ciddi alerjik reaksiyon

  • Ürtiker

  Bilinmiyor

  • Kanda granülosit sayısının azalması (agranülositoz)

  Eğer bu yan etkilerden biri sizi şiddetli derecede etkilerse bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU