İlaç Ara

VOLPAN PED. 120 mg/5 ml 150 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Satış Fiyatı
6.26 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VOLPAN ÇOCUK SUPPOZİTUARI Rektal yoldan alınır

Etken Madde

Bir suppozituar 120 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler

Witepsol-H15

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VOLPAN PED. nedir ve ne için kullanılır?

2. VOLPAN PED.’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VOLPAN PED. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VOLPAN PED.’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VOLPAN PED. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VOLPAN PED.’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

VOLPAN PED.’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VOLPAN PED.’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VOLPAN ÇOCUK suppozituarı hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan fazla, ya da başka ilaçlarla birlikte VOLPAN ÇOCUK suppozituarı kullanmanız tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VOLPAN ÇOCUK içindeki etkin madde olan parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. VOLPAN ÇOCUK emzirme döneminde, doktorun tavsiyesine uygun olarak kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

Bazı hastalarda parasetamol kullanımına bağlı olarak baş dönmesi veya uyku hali görülebilir. VOLPAN ÇOCUK kullanan hastaların uyanık kalmalarını gerektiren faaliyetler esnasında dikkatli olmaları gerekmektedir.

VOLPAN PED.’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOLPAN ÇOCUK’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•    VOLPAN ÇOCUK ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız parasetamolün karaciğer üstünde zararlı etki yapma riski artabilir:

–    Sara ilaçları (glutetimid, fenitoin, kabamazepin, topiramat)

–    Uyku ilaçları (fenobarbital)

–    Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar)

–    Bir antibiyotik olan rifampisin

•    Bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç olan metoklopramid (VOLPAN ÇOCUK’un etkisi artabilir)

•    Propantelin gibi mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (VOLPAN ÇOCUK’un etkisi geç başlayabilir)

•    Uzun süreli ve yüksek dozlarda alman, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

–    Antikoagülanlar, varfarin, K vitamini antagonistleri (kanama riskinde artış olabilir)

–    Diğer ağrı kesici ilaçlar

Parasetamol ile birlikte alman bu ilaçlar kanama riskini artırabilir.

•    Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan fenotiyazinle birlikte parasetamol kullanımında dikkatli olunmalıdır (VOLPAN ÇOCUK’un etkisi artabilir).

•    Bir antibiyotik olan kloramfenikol (VOLPAN ÇOCUK’un etkisi aratabilir)

•    Bulantı ve kusmayı önleyici bazı ilaçlar (tropisetron, granisetron) VOLPAN ÇOCUK’un etkisini azaltabilir.

•    Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan zidovudin ile birlikte kullanılan parasetamol, nötropeni (kandaki akyuvarların azalması) oluşum eğilimini artırabilir.

•    Ruhsal çökkünlükte kullanılan St. John’s Wort (sarı kantaron) (VOLPAN ÇOCUK’un etkisi azalabilir)

5.VOLPAN PED.’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOLPAN PED.’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A Ş.

34398 Maslak-İstanbul

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

34398 Maslak-İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.VOLPAN PED. nedir ve ne için kullanılır?

•    İlacınızın bir kutusu içinde her biri 120 mg parasetamol içeren 10 adet suppozituar bulunur.

•    VOLPAN ÇOCUK ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubuna dahildir (analjezik, antipiretik). VOLPAN ÇOCUK etkilerini merkezi sinir sistemi üstünden gerçekleştirir. Ağrıya yol açan maddelerin üretilmesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür.

•    VOLPAN ÇOCUK suppozituar süt çocukları ve 12 yaşın altında çocuklarda, rektal yoldan kullanılır.

•    Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateş belirtilerini tedavi etmek için

VOLPAN ÇOCUK’u reçete etmiştir.

DEVAMINI OKU

3.VOLPAN PED. nasıl kullanılır ?

Doktor tarafından farklı bir dozaj önerilmemişse;

6 yaşından küçük çocuklarda 4-6 saatte 1 suppozituar, 6-12 yaş arasındaki çocuklarda 4-6 saatte bir 2 suppozituar kullanılabilir.

VOLPAN ÇOCUK’u önerilenden yüksek dozda kullanmayınız:

•    24 saat içinde 5 doz ve fazlası (2.6 g, yaklaşık 20 VOLPAN ÇOCUK Suppozituar) uygulanmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

VOLPAN ÇOCUK makattan uygulanır.

Suppozituar tercihan büyük abdest sonrasında tatbik edilmelidir.

Yaz aylarında suppozituar tatbik edilmeden önce ambalaj 5 dakika kadar soğuk suya batırılmalıdır.

Suppozituarı ambalajından çıkarınız, kullanmadan önce erimesinden kaçınmak için mümkün olduğunca kısa süre elinizde tutunuz. Çocuğunuzu sol yanma yatırınız ve sağ dizini kıvırınız. Parmağınızla suppozituarı makat içine yavaşça itiniz ve birkaç dakika daha yatmaya devam etmesini sağlayınız.

Suppozituar bütün olarak uygulanmalı ve uygulama öncesi kırılmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek hastalığı olanlarda kullanılmaz.

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda VOLPAN ÇOCUK dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer hastalığı olanlarda VOLPAN ÇOCUK kullanılmaz.

Eğer çocuğunuzda karaciğer veya böbrekleri ilgilendiren bozukluklar varsa, doktorunuza danışmadan VOLPAN ÇOCUK kullanmayınız.

Eğer VOLPAN ÇOCUK’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLPAN PED. kullanırsanız

VOLPAN ÇOCUK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında solgunluk, ishal, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide krampları, aşırı terleme görülebilir.

Kısa sürede yüksek dozda alındığında karaciğer hasarına, pankreas iltihabına, böbrek yetmezliğine, bütün kan hücrelerinde azalmaya (pansitopeni) neden olabilir. Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdır.

VOLPAN PED.'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu atlarsanız, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VOLPAN PED. ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VOLPAN PED.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VOLPAN PED.’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

•    Yüz, dil, boğazda şişme (anjiyo ödem)

•    Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri

•    Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafılaktik şok)

•    Alerjik reaksiyona eşlik eden ve göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi (Kounis sendromu)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOLPAN ÇOCUK’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Diğer yan etkiler

Yaygın

•    Uygulama yerinde kızarıklık ve ağrı Seyrek

•    Yüz, dudak, dil ve boğazda şişlik gibi alerjik reaksiyonlar

•    Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yaygın kızarık cilt üzerinde, çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde içi iltihapla dolu kabartılar ve yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası, gelişen bir hastalık), fıks ilaç erüpsiyonu (neden olan ilaç alındıktan sonra hep aynı yerde çıkan, madeni para büyüklüğünde yuvarlak kızarıklıklar)

•    Döküntü ve kaşıntı gibi deri sorunları

•    Kan ile ilgili bozukluklar (çocuğunuzda kolay kanama, berelenme, enfeksiyon sıklığında artış, ateş, ağız ve boğazda yara)

•    Yüksek dozlarda mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlıkları, ishal ve karın ağrısı gibi bozukluklar

Bilinmiyor

•    Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz adı verilen enzimini eksikliğinde kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına bağlı kansızlık

•    Kan hücrelerinde azalma (agranülositoz)

•    Nefes darlığına yol açan akciğer hava keseciklerinde daralma

•    Karaciğer yetmezliğine yol açabilen, halsizlik, iştahsızlık ve sarılık ile görülen karaciğer

enfeksiyonu (hepatit)

•    Ağrı kesiciye bağlı böbrek bozukluğu

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU