İlaç Ara

VOLTAREN EMULGEL %1 50 gr pomad

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
11.49 TL [ 11 Ocak 2019 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

Yardımcı maddeler

Karbomer, makrogol ketostearil eter, kokoil kaprilokaprat, dietilamin, izopropil alkol, propilen glikol, sıvı parafin, krem parfüm 45, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VOLTAREN EMULGEL nedir ve ne için kullanılır?

2. VOLTAREN EMULGEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VOLTAREN EMULGEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VOLTAREN EMULGEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VOLTAREN EMULGEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VOLTAREN EMULGEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Diklofenaka veya VOLTAREN EMULGEL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var

ise

• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa

• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

• VOLTAREN EMULGEL’i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.

VOLTAREN EMULGEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.

• VOLTAREN EMULGEL yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.

• VOLTAREN EMULGEL’in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOLTAREN EMULGEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VOLTAREN EMULGEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• VOLTAREN EMULGEL’i özellikle gebeliğin 3. trimesterinde olmak üzere kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• VOLTAREN EMULGEL’i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makina kullanımı

• VOLTAREN EMULGEL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

VOLTAREN EMULGEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOLTAREN EMULGEL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.VOLTAREN EMULGEL’in saklanması

VOLTAREN EMULGEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOLTAREN EMULGEL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VOLTAREN EMULGEL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy-İstanbul

Üretici : Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

DEVAMINI OKU

2.VOLTAREN EMULGEL nedir ve ne için kullanılır?

• VOLTAREN EMULGEL etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

• VOLTAREN EMULGEL topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• VOLTAREN EMULGEL 50 g'lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

• VOLTAREN EMULGEL

o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,

o Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.VOLTAREN EMULGEL nasıl kullanılır ?

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):

VOLTAREN EMULGEL'i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram VOLTAREN EMULGEL (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 400-800 cm 'lik bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

VOLTAREN EMULGEL'i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

VOLTAREN EMULGEL'in çocuklarda ve 12 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda VOLTAREN EMULGEL'in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer VOLTAREN EMULGEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLTAREN EMULGEL kullanırsanız

VOLTAREN EMULGEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VOLTAREN EMULGEL'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer VOLTAREN EMULGEL'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VOLTAREN EMULGEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa VOLTAREN EMULGEL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme

• Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen

• Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VOLTAREN EMULGEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)

• Döküntü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Işığa hassasiyet

• Kaşıntı

• Kızarıklık

Bunlar VOLTAREN EMULGEL'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU