İlaç Ara

VORZOL 50 mg 30 film kaplı tablet { Sandoz }

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
657.11 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VORZOL 50 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her tablet 50 mg vorikonazol içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), prejelatinize nişasta, kroskarmeloz sodyum, povidon, magnezyum stearat, opadry beyaz (hipromeloz, titanyum dioksit, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı) ve triasetin)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. VORZOL nedir ve ne için kullanılır?

  2. VORZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. VORZOL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. VORZOL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.VORZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VORZOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  •  Vorikonazol veya VORZOL’ün içerdiği diğer bileşenlerinden birine alerjiniz varsa.

  Reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere, şu anda herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bazı ilaçlar ve VORZOL birbirlerini etkileyebilirler.

  “VORZOL’ün diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümünde VORZOL ile etkileşime girebilecek ilaçların listesi verilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki listede yer alan ilaçları kullanıyorsanız VORZOL kullanmamalısınız:

 • –  Alerji tedavisinde kullanılan terfenadin

 • –  Alerji tedavisinde kullanılan astemizol

 • –  Mide rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid

 • –  Mental (ruhsal) hastalıkların tedavisinde kullanılan pimozid

 • –  Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin

 • –  Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan rifampisin

 • –  HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan efavirenz ( günde 400 mg ve üstü dozlarda)

 • –  Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin

 • –  Şiddetli uykusuzluk ve nöbet tedavisinde kullanılan fenobarbital

 • –  Migren tedavisi için kullanılan ergot alkaloidleri (örn. ergotamin, dihidroergotamin)

 • –  Transplantasyon hastalarında kullanılan sirolimus

 • –  HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ritonavir (günde 2 kez 400 mg ve üzerindeki dozlarda)

 • –  Bitkisel olan ve takviye için kullanılan St John’s Wort (sarı kantaron)

 • –  Rifabutin (Beklenen yarar daha fazla değilse rifabutin ile birlikte kullanılmamalıdır)

 • –  2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

 • VORZOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Diğer azol bileşiklerine (örn. flukonazol) karşı daha önce bir alerjik reaksiyonunuz varsa,

 • •  Kalp ile ilgili kas hastalığınız (kardiyomiyopati), düzensiz kalp atışınız, yavaş kalp hızınız, elektrokardiyografi (EKG) de “QT uzaması” olarak bilinen anormallik durumu varsa,

 • •  Kan potasyum, magnezyum ve kalsiyum düzeyiniz normalin altındaysa (elektrolit bozukluğunuz varsa),

 • •  QT aralığını uzattığı bilinen ilaç alıyorsanız (örn. kinidin, prokainamid),

 • •  Görme ile ilgili bulanık görme, görme sinirinin iltihabı ve göz dibi ödemi gibi uzun süreli bir şikayetiniz varsa,

 • •  Şu anda veya daha önceden var olan karaciğer rahatsızlığınız varsa. Karaciğer rahatsızlığınızın olması durumunda doktorunuz düşük doz VORZOL reçeteleyebilir. VORZOL ile tedavi sırasında doktorunuz kan testleri ile karaciğer fonksiyonlarını izlemelidir.

 • •  Böbrekleriniz ile ilgili rahatsızlığınız varsa. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı kan testleri yaparak izleyecektir.

 • •  Kronik olmayan pankreas iltihabı (akut pankreatit) riski varsa,

 • •  Yakın zamanda kanser ilaç tedavisi aldıysanız (kemoterapi),

 • •  Kök hücre nakli yapıldıysa,

 • VORZOL tedavisi sırasında güneş ışığından kaçınınız ve güneşe maruz kalmayınız. Ciltte UV ışınlarına karşı duyarlılık gelişebildiğinden güneşten koruyucu giysi ve koruyucu güneş kremi/losyonu kullanınız. Bu önlemler çocuklar için de geçerlidir.

  VORZOL ile tedaviniz sırasında;

 • •  Güneş yanığı

 • •  Ciltte kaşıntı, döküntü veya su toplaması

 • •  Işığa hassas deri reaksiyonu

 • •  Kemik ağrısı

 • •  Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi, deride kabarcıklar ve deri katmanlarının birbirinden ayrılmasıyla ilerleyen, hayatı tehdit eden cilt hastalıkları

 • •  DRESS sendromu olarak bilinen döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı gibi belirtileri olan şiddetli bir cilt reaksiyonu

 • olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

  Yukarıda bahsi geçen deri problemleri gelişirse doktorunuz sizi bir cilt hastalıkları uzmanına yönlendirebilir. Bu konuda uzman kişi durumunuzu değerlendirdikten sonra düzenli aralıklarla kontrolün sizin için önemli olduğuna karar verebilir.

  VORZOL’ün uzun dönem kullanılması küçük bir olasılık da olsa cilt kanserinin gelişmesine sebep olabilir.

  VORZOL ile tedavi edilirken doktorunuz karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı kan testleri ile izleyecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VORZOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VORZOL tabletler yemekten en az bir saat önce veya bir saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VORZOL doktor tarafından reçete edilmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

  Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VORZOL, emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  VORZOL, geçici ve geri dönüşümlü görmede bulanıklık, görme algısında değişme/artma ve/veya ışığa duyarlılık dahil görme değişikliklerine sebep olabilir. Bu değişikliklerin oluşma ihtimaline karşı araba veya motorlu makine kullanmaktan kaçınınız. Vorikonazol kullanırken gece araç kullanılmaması önerilir.

  VORZOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tibbi ürün her dozunda 6,25 mg kroskarmeloz sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere, şu anda herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldıysanız ya da alma ihtimaliniz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. İstenilen etkiyi gösterdiklerini doğrulamak için doz ayarlaması veya izlemesi gerekebilir.

  VORZOL ile birlikte alınan bazı ilaçlar ve VORZOL karşılıklı olarak birbirlerinin etki mekanizmasını değiştirebilirler.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza bildiriniz, eğer mümkünse VORZOL tedavisi ile aynı anda alınması engellenmelidir:

 • •  HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ritonavir – günde 2 kez 100 mg dozunda

 • •  Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan rifabutin. Eğer halihazırda rifabutin ile tedavi ediliyorsanız kan sayımınız takip edilmeli ve rifabutin kullanımı ile görülen yan etkiler gözlenmelidir.

 • •  Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan fenitoin. Eğer halihazırda fenitoin ile tedavi ediliyorsanız VORZOL tedavisi sırasında kanınızdaki fenitoin konsantrasyonunuz izlenmeli ve sizin için doz ayarlaması yapılmalıdır.

 • •  Kanın pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan varfarin ve diğer antikoagülanlar – örneğin fenprokumon, asenokumarol

 • •  Organ nakli yapılan (transplantasyon) hastalarda kullanılan siklosporin

 • •  Organ nakli yapılan (transplantasyon) hastalarda kullanılan takrolimus

 • •  Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan sulfonilüreler – örneğin tolbutamid, glipizid ve glibürid

 • •  Kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler – örneğin atorvastatin, simvastatin

 • •  Şiddetli  uykusuzluk  ve  stres  tedavisinde  kullanılan  benzodiazepinler  –  örneğin

 • midazolam, triazolam

 • •  Ülser tedavisinde kullanılan omeprazol

 • •  Doğum kontrolünde kullanılan oral kontraseptifler (VORZOL ile oral doğum kontrol ilaçları kullanıyorsanız, kusma ve adet görme düzensizlikleri gibi yan etkilerle karşılaşabilirsiniz.)

 • •  Kanser tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri – örneğin vinkristin ve vinblastin

 • •  HIV tedavisinde kullanılan indinavir ve diğer HIV proteaz inhibitörleri

 • •  HIV tedavisinde kullanılan efavirenz, delavirdin, nevirapin gibi ilaçlar (efavirenz’in bazı dozlarını VORZOL ile aynı zamanda kullanmayınız)

 • •  Eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan metadon

 • •  Ameliyat işlemleri için kullanılan ağrı kesiciler – örneğin  alfentanil ve fentanil ve

 • sufentanil gibi diğer kısa etkili opiyatlar

 • •  Orta-şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılan oksikodon ve hidrokodon gibi diğer uzun etkili opiyatlar

 • •  Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan flukonazol

 • •  Ağrı ve iltihap tedavisi için kullanılan non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar – örneğin ibuprofen, diklofenak

 • •  İleri seviye böbrek kanseri olan veya böbrek nakli yapılan hastalarda kullanılan everolimus

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.VORZOL’in saklanması

  Sandoz GmbH Kundl/Avusturya adına

  Sandoz Private Ltd. Kalwe/Hindistan

  11 / 11

 • DEVAMINI OKU

  2.VORZOL nedir ve ne için kullanılır?

  VORZOL, beyaz ila beyaza yakın, yuvarlak, bikonveks şekilli film tablettir. Bir tarafında “50” baskılı, diğer tarafı düz film tablettir. Tabletler 14 veya 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Laktoz monohidrat, sığır kaynaklıdır.

  VORZOL, mantar hastalığına karşı kullanılan (antifungal) triazol adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar çok çeşitli mantar hastalıklarını tedavi etmede kullanılırlar. VORZOL bu enfeksiyonlara neden olan mantarları öldürerek veya büyümelerini durdurarak etki göstermektedir.

  VORZOL (2 yaşın üstündeki çocuklarda ve yetişkinlerde);

 • •  Aspergillus, Scedosporium, Fusarium ve flukonazole dirençli Candida’nın neden olduğu ciddi mantar enfeksiyonları tedavisinde

 • •  Beyaz kan hücre sayısı normal olan hastalarda kandaki mantar enfeksiyonunun (kandidemi) tedavisinde

 • kullanılır.

  VORZOL, yüksek risk altındaki kemik iliği nakli alısıcı hastalarını mantar enfeksiyonlarından koruma amaçlı kullanılır.

  Bu ilaç yalnız bir doktor gözetiminde kullanılmalıdır. VORZOL esas olarak hastalığı ciddi olanlarda kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.VORZOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  VORZOL’ü her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza başvurunuz.

  Doktorunuz vücut ağırlığınıza ve enfeksiyonunuzun tipine göre almanız gereken dozu belirleyecektir.

  Doktorunuz durumunuza göre dozu değiştirebilir.

  Erişkinler için (yaşlı hastalar da dahil) önerilen doz aşağıdaki gibidir:

  Tablet

  40 kg ve üzerindeki hastalar

  40 kg’ın altındaki hastalar

  İlk 24 saat için doz (Yükleme dozu)

  Günde 2 kez (12 saatte bir)

  400 mg

  Günde 2 kez (12 saatte bir)

  200 mg

  İlk 24 saatten sonraki doz (İdame dozu)

  Günde 2 kez (12 saatte bir)

  200 mg

  Günde 2 kez (12 saatte bir)

  100 mg

  Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz günlük dozunuzu günde iki kez 300 mg’a artırabilir.

  VORZOL’ü kendiniz veya çocuğunuz için mantar enfeksiyonlarından korunmak amaçlı olarak kullanıyorsanız, tedaviye bağlı yan etkilerin gelişmesi ile birlikte doktorunuz, sizin veya çocuğunuzun tedavisine son verebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Tabletinizi yemeklerden en az bir saat önce veya bir saat sonra, bütün olarak ve yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve gençlerde önerilen doz aşağıdaki gibidir:

  Tablet

  2-12 yaş arasındaki çocuklar ve 12-14 yaş arası kilosu 50 kg’dan az olan gençler

  Kilosu 50 kg veya daha fazla olan 12-14 yaş arası ve 14 yaş üstü tüm gençler

  İlk 24 saat için doz (Yükleme dozu)

  Tedaviniz infüzyon olarak başlanacaktır

  Günde 2 kez (12 saatte bir)

  400 mg

  İlk 24 saatten sonraki doz (İdame dozu)

  Günde 2 kez 9 mg/kg (günde 2 kez 350 mg maksimum doz)

  Günde 2 kez (12 saatte bir)

  200 mg

  Tablet yalnızca çocuk yutabiliyorsa verilmelidir. Yutamıyorsa vorikonazolün süspansiyon formu verilebilir.

  VORZOL 2 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ila orta şiddette siroz hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu azaltmaya karar verebilir.

  Ciddi karaciğer sirozu olan hastalarda vorikonazol çalışılmamıştır.

  Eğer VORZOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VORZOL kullanırsanız

  Size reçetelenenden daha fazla tablet aldıysanız (ya da başka birisi sizin tabletlerinizden aldı ise) hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. VORZOL tablet kutunuzu da beraberinizde götürünüz. Almanız gerekenden daha fazla VORZOL tablet kullanmanızdan dolayı ışığa karşı anormal hassasiyetiniz olabilir.

  VORZOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VORZOL'i kullanmayı unuttuysanız

  VORZOL tabletlerin düzenli olarak, her gün aynı saatte alınması önemlidir. Bir doz almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VORZOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tüm dozların düzenli olarak alınmasının ilacınızın etkinliğinin artmasına büyük oranda etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle doktorunuz tedavinizi sonlandırmanızı söylemedikçe, VORZOL’ü yukarıda belirtildiği gibi doğru şekilde kullanmanız önemlidir.

  VORZOL kullanmaya doktorunuz bırakmanızı söyleyinceye kadar devam ediniz. Tedavinizi erken sonlandırmayınız çünkü bu durumda enfeksiyonunuz iyileşmeyebilir. Bağışıklık sistemi zayıflamış veya tedavisi güç enfeksiyonları olan hastalar, enfeksiyonunun tekrarlamaması açısından uzun dönem tedavi gereksinimi duyabilirler.

  VORZOL tedavisi, doktorunuz tarafından sonlandırıldığı zaman, herhangi bir yan etki oluşmayacaktır.

 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi VORZOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Oluşan yan etkiler genellikle minör ve geçicidir. Buna rağmen bazı yan etkiler ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın   : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın       : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok yaygın: gözlerde ve göz kapaklarında ağrı ve iltihap, anormal göz hareketleri, görmede bozukluğa neden olan görme sinirlerinde hasar, göz sinirlerinin çıktığı kanalda ödem

 • •  Dokunma duyusunda azalma

 • •  Tat almada anormallik

 • •  Duyma zorlukları, kulakta çınlama, baş dönmesi (vertigo)

 • •  Bazı iç organlarda iltihaplanma (pankreas ve oniki parmak bağırsağı), dilde şişme ve iltihaplanma

 • •  Karaciğerde büyüme, karaciğer yetmezliği, safra kesesi hastalıkları, safra kesesinde taş

 • •  Eklem iltihaplanması, deri altındaki damarların iltihaplanması (kan pıhtısı oluşumu ile birlikte seyredebilir)

 • •  Böbreklerde itihaplanma, idrarda protein bulunması, böbrek hasarı

 • •  Çok hızlı kalp atışı veya kalp atışında düzensizlikler, bazen kararsız elektriksel iletiler

 • •  EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) ölçümünde anormallik

 • •  Kan kolesterol miktarında artış, kan üre miktarında artış

 • •  Alerjik deri reaksiyonları (bazen ciddi olabilen), ciltte ve özellikle ağız olmak üzere mukoz zarlarda ağrılı soyulma ve döküntüye neden olan yaşamı tehdit edici bir durum, deride iltihaplanma, kurdeşen, ışık veya güneşe maruz kalma sonrasında ciddi deri reaksiyonları veya güneş yanığı, deride kızarıklık veya tahriş, düşük kan pulcuğu (bir çeşit kan hücresi) sayısı nedeni ile derinin kırmızı veya mor renkte görünmesi, egzema

 • •  Uygulama yerinde reaksiyon

 • •  Alerjik reaksiyonlar veya şiddetli bağışıklık sistemi tepkisi

 • Seyrek:

 • •  Vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi (hipertiroidizm) (Kilo kaybı, kaslarda zayıflık, ellerde titreme, uyumada zorluk, çarpıntı, saçlarda incelme ve dökülme, ciltte incelme ve nemlilik ve aşırı terleme, bağırsak hareketlerinde artma ve bazen ishal, sinirlilik, gözlerde ileri doğru fırlama gibi belirtilerle)

 • •  Ciddi bir karaciğer hastalığının komplikasyonu olarak beyin fonksiyonlarının bozulması (mental durumdaki bozukluk, nöromuskuler anormallikler, titreme, daha hızlı ve daha derin nefes alma durumu gibi belirtilerle)

 • •  Göz sinirlerindeki liflerin çoğunun kaybı, gözün önündeki saydam tabakada (kornea) bulanıklaşma, istemsiz göz hareketleri

 • •  Deride içi sıvı dolu kabarcıklar (büllöz) ile görülen ışığa karşı aşırı duyarlılık

 • •  Periferik sinir sisteminin bir kısmının vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından hedef alındığı bir hastalık (Guillain-Barre Sendromu)

 • •  Kalp ritmi veya kalpte iletim problemleri (bazen yaşamı tehdit edici olabilir)

 • •  Yaşamı tehdit edici aşırı duyarlılık reaksiyonları

 • •  Kan pıhtılaşma sisteminde bozukluk

 • •  Alerjik deri reaksiyonları (bazen ciddi olabilen), deri altı dokunun, muköz ve muköz altı dokuların hızla şişmesi (ödem), kaşıntılı ve acılı kalın, gümüş lekeler ile kırmızı deri kabarıklığı, muköz zarların ve derinin iritasyonu, derinin üst tabakasının geniş kısmının, derinin dış yüzeyinin alt katmandan ayrılmasına neden olan yaşamı tehdit edici bir durum

 • •  Bazen sivri uçlu küçük kuru deri döküntüleri

 • •  DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu (belirtileri: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı)

 • Bilinmiyor:

 • •  Çillenme ve deri renginden koyu lekelerin oluşumu

 • Diğer sıklığı bilinmeyen ancak görülmesi halinde acilen doktorunuza bildirmeniz gereken belirgin yan etkiler:

 • - Deri kanseri

 • - Kemik çevresindeki dokunun iltihabı (hassasiyet, deride kızarıklık ve sıcaklık, hareket ve destek için kemiğin kullanılmasının sınırlanması gibi belirtilerle)

 • - Kırmızı, pulsu döküntüler veya yüzük şeklinde lezyonlar (kutanöz lupus eritematozu olarak adlandırılır.)

 • VORZOL’ün karaciğer ve böbreğinizi etkileyeceği bilindiğinden, doktorunuz kan testleri isteyerek karaciğer ve böbreğinizin fonksiyonlarını izlemesi gerekir. Karın ağrınız varsa veya dışkınız farklı kıvamdaysa doktorunuza bildiriniz.

  Uzun süre VORZOL ile tedavi edilen kişilerde cilt kanseri rapor edilmiştir.

  Işık ya da güneşe maruziyet sonrası güneş yanığı ve ciddi deri reaksiyonları çocuklarda daha sık bildirilmiştir. Eğer sizde ya da çocuğunuzda deri bozuklukları gelişirse, doktorunuz sizi veya çocuğunuzu değerlendirdikten sonra, durumun önemine göre size düzenli olarak bir cilt hastalıkları uzmanına görünmenizi tavsiye edebilir. Karaciğer enzimlerinde yükselme çocuklarda büyüklere oranla daha fazla sıklıkta bildirilmiştir.

  Eğer bu yan etkilerden herhangi biri devam ederse doktorunuza bildiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU