İlaç Ara

WINCEF 400 mg 10 film kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
133.68 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

WİNCEF 400 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 400 mg seftibutene eş değer miktarda 435 mg seftibuten dihidrat içermektedir.

• Yardımcı madde (ler):

Yardımcı madde olarak laktoz DC, disodyum hidrojen fosfat, sodyum bikarbonat, Polivinil pirolidon, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat, ve titanyum dioksit(E171) bulunmaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. WINCEF nedir ve ne için kullanılır?

2. WINCEF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. WINCEF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. WINCEF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.WINCEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

WINCEF’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Seftibuten veya WİNCEF içinde yer alan herhangi bir diğer maddeye karşı alerjiniz varsa. Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz WİNCEF ‘i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan almayınız.

WINCEF’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

WİNCEF tedavisi uygulanmadan önce, WİNCEF’e, sefalosporinlere, penisilinlere ve diğer ilaçlara karşı alerjiniz olup olmadığı belirlenmelidir.

Beta-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık olduğu kesinlikle kanıtlandığından ve penisiline duyarlı hastaların %10’unda bu durum görülebildiğinden penisiline duyarlı kişilere dikkatle uygulanmalıdır. Eğer WİNCEF’e karşı alerjik reaksiyon gelişirse, ilaç kullanımı derhal bırakılmalıdır. Ciddi alerjik reaksiyonlarda acil tıbbi müdahele gerekebilir. Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar. Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluğunuz varsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer:

• Kalın bağırsak iltihabı (Kolit) geçirdiyseniz

• Kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

• Böbrek problemleriniz varsa. WİNCEF’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

WINCEF’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

WİNCEF 400 mg film kaplı tableti yemeklerden en az iki saat önce veya en az bir saat sonra alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilacın bebek üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

WINCEF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

WİNCEF 400 mg film kaplı tablet her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

WİNCEF 400 mg film kaplı tabletin her dozunda 149,80 mg laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tibbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Mide asidini düşüren bir ilaçlar,

• Doğum kontrol hapları,

• Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar),

• Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), kullanıyorsanız WİNCEF film kaplı tableti kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.WINCEF’in saklanması

WINCEF’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 0C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra WINCEF’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz WINCEF’i kullanmayınız.

Tozkoparan Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/6 Güngören/İSTANBUL Telefon: 0 212 481 40 98 Faks: 0 212 481 40 98 e-mail: info@celtisilac.com.tr Üretim Yeri: Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.WINCEF nedir ve ne için kullanılır?

WİNCEF 400 mg film kaplı tablet sefalosporin grubundan bir antibiyotik olan seftibuten içermektedir.

WİNCEF 400 mg film kaplı tablet bakterilerin neden olduğu aşağıdaki farklı tipte enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Alt solunum yolu enfeksiyonları (Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi)

- Üst solunum yolu enfeksiyonları [Orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı, farenjit (yutak iltihabı)]

DEVAMINI OKU

3.WINCEF nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Bu ilacı bir bardak su ile birlikte ağızdan alınız

Yetişkinler:

Günde bir kez bir WİNCEF 400 mg film kaplı tablet oral yolla alınır. Gerektiğinde doktorunuz farklı bir dozda kullanmanızı söyleyebilir.

Çocuklarda kullanımı

Seftibutenin altı (6) aylıktan küçük bebeklerde kullanımına ilişkin hiçbir veri olmadığından, bu yaş grubunda WİNCEF 400 mg film kaplı tablet kullanımı önerilmemektedir.

6 ay-12 yaş arası çocuklarda günde bir kere 9 mg/kg dozda verilmelidir. 45 kg'ın üstünde çocuklara günde bir kez bir WİNCEF 400 mg film kaplı tablet verilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar için yetişkinlere uygulanan dozlar uygulanabilir. Bununla birlikte bu hastalar özellikle de böbrek fonksiyonları açısından yakından takip edilecek ve gerektiğinde doz ayarlaması yapılacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek probleminiz varsa doktorunuz bazı testler uygulayacak ve gerekirse WİNCEF'in dozunu düşürecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer WİNCEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla WINCEF kullanırsanız

WİNCEF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

WINCEF'i kullanmayı unuttuysanız

İlacı almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz alınız eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa bekleyiniz bir sonraki dozunuzun zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

WINCEF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer, WİNCEF'i kesmek isterseniz, doktorunuzla konuşunuz. WİNCEF'i almayı bırakırsanız enfeksiyon tekrarlayabilir veya kötüleşebilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi WINCEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, WİNCEF'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyon. Belirtiler arasında döküntü, eklem ağrısı yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) yer alır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sulu veya kanlı ishal

• Ateş, titreme, grip belirtileri

• Olağan dışı kanama

• Kanlı idrar

• Nöbet (Havale)

• Cilt renginin soluklaşması veya sararması, koyu renkli idrar, ateş, havale veya halsizlik

• Sarılık (Deri ve gözlerin sararması)

• Ateş, şiş bezler, döküntü veya kaşıntı, eklem ağrısı veya genel olarak hasta gibi hissetme

• Derinin su toplaması, soyulması ve kırmızı deri döküntüleriyle birlikte ateş, boğaz ağrısı ve baş ağrısı

• Çok susama, iştah kaybı, şişme, kilo alımı, nefessiz kalma, normalden az idrara çıkma veya hiç idrara çıkamama.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı, kusma, karın ağrısı, geğirme, kabızlık, hafif ishal

• Kas katılığı

• Uyuşma veya karıncalanma

• Baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi, yorgunluk

• Ağız kuruluğu

• Ağızda beyaz yama veya yara

• Ağızda tuhaf tat

• Burun tıkanıklığı, gürültülü nefes alma

• Uyku problemleri

• Hafif kaşıntı veya deri döküntüsü

• Kadın cinsel organında (vajina) kaşıntı veya akıntı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU