İlaç Ara

WINCEF PLUS 400/125 mg 10 film kaplı tablet

Firma Bilgileri
Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

WİNCEF PLUS 400 mg/125 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablette 400 mg seftibutene eşdeğer miktarda 435,08 mg seftibuten dihidrat ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer miktarda 297,88 potasyum klavulanat-avicel karışımı içermektedir.

Yardımcı madde (ler):Laktoz DC, kroskarmelloz sodyum, sodyum bikarbonat, disodyum hidrojen fosfat, aerosil 200, magnezyum stearat ve Opadry II White 85G18490 [titanyum dioksit (El71), polivinil alkol, talk, makrogol/PEG 3350, lesitin (soya)(E322)] içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. WINCEF PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. WINCEF PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. WINCEF PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. WINCEF PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.WINCEF PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

WINCEF PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

–    şeftibutene, klavulanik aside veya WİNCEF PLUS’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa.

–    sefalosporin veya penisilin grubu herhangi bir antibiyotik kullanırken, kurdeşen, hırıltılı veya diğer solunum zorlukları gibi alışılmadık ya da şiddetli alerjik reaksiyon geliştiyse.

WINCEF PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

–    hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

–    ilaç, besinler veya koruyucu maddeler dahil herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa ya da astım hastasıysanız,

–    daha önce böbrek hastalığı veya şiddetli mide ya da bağırsak hastalıkları geçirmişseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Eğer bu ilacı alırken;

–    alerjik (hapşırma, solunum zorluğu, hırıltı veya deri döküntüsü gibi) bir reaksiyon gelişirse,

–    şiddetli kusma veya ishal gelişirse,

–    hastalığınızın belirtileri birkaç gün içerisinde geçmez ya da kötüleşirse hemen doktorunuza söyleyiniz veya tıbbi yardım alınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

WINCEF PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Emilimi arttırmak için WİNCEF PLUS film kaplı tablet’in yemek başlangıcında alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

WINCEF PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

WİNCEF PLUS soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer antikoagülan (kanınızı inceltmek için kullanılan ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuz belirli aralıklarla kan testi yapacak ve gereken şekilde dozu ayarlayacaktır.

5.WINCEF PLUS’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra WINCEF PLUS’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:    Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Esenler / İSTANBUL

Tel : 0850 201 23 23

Faks : 0212 482 24 78

e-mail: info@celtisilac.com.tr

Üretim Yeri:    Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

7

DEVAMINI OKU

2.WINCEF PLUS nedir ve ne için kullanılır?

WİNCEF PLUS’m etkin maddesi sefitibuten/klavulanik asittir. Üçüncü kuşak sefalosporin grubundan bir antibiyotik olan seftibuten ve bir beta laktamaz inhibitörü olan klavulanik asit kombinasyonudur.

WINCEF PLUS, 400 mg seftibuten’e eşdeğer 435,08 mg seftibuten dihidrat ve 125 mg Klavulanik aside eşdeğer 297,88 mg potasyum klavulanat-Avicel (1:1) içeren beyaz, oblong, bikonveks, film kaplı tabletler şeklindedir.

WINCEF PLUS, PVC - PVDC / OPAK Alüminyum Folyo Blisterden oluşan 10 ve 20 Film Kaplı Tablet’lik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.WINCEF PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

WİNCEF PLUS’ı her zaman, doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.

Erişkinlerde genellikle kullanılan günlük doz, 400 mg/125 mg’lık bir film kaplı tablet şeklindedir. Vücut ağırlığı 45 kg’dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar film kaplı tableti erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg/125 mg dozunda alabilir.

Bazı enfeksiyonlarda doktorunuz sizi bu ilacı, arada 12 saat bulunacak şekilde sabahlan ve akşamları günde 2 defa 200 mg/62,5 mg dozunda kullanmanız için yönlendirebilir.

Birkaç gün sonra kendinizi iyi hissetseniz dahi, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için WINCEF PLUS’ı doktorunuz tarafından reçete edilen tedavi süresince almaya devam ediniz. Önerilen dozu aşmayımz.

WİNCEF PLUS yalmzca sizin mevcut enfeksiyonunuz için reçete edilmiştir. İlacınızı başkasına vermeyiniz veya doktorunuz tarafından önerilmediği sürece başka bir enfeksiyonun tedavisinde kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

İlacınızı her gün aym saatte aldığınıza emin olunuz ve hiçbir dozu atlamayınız. Film kaplı tabletler bir miktar su ile yutulmalıdır.

Emilimi artırmak için film kaplı tabletlerin yemek başlangıcında alınması önerilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Vücut ağırlığı 45 kg’dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar film kaplı tableti erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg/125 mg dozunda alabilir. Daha küçük çocuklarda doktor genellikle oral süspansiyon formülasyonunu reçete edecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar için doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek problemleriniz varsa doktor kontrolünde dikkatli kullanınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğunuz varsa doktor kontrolünde dikkatli kullanınız.

Eğer WINCEF PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla WINCEF PLUS kullanırsanız

Seftibutenin kazara aşın dozda alınmasından sonra herhangi bir ciddi sorun görülmemiştir. WİNCEF PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

WINCEF PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer almanız gereken dozu almadığınızı zamanında fark ederseniz, o dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

WINCEF PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi WINCEF PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, WINCEF PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Orta ila ileri derecede ishal; nöbet ve anormal laboratuvar sonuçlan
 • Aynı sınıftaki antibiyotiklerle ilişkilendirilen klinik laboratuvar anormallikleri ve yan etkiler, seftibutenin pazara verilmesinden sonra bildirilmiştir. Bunlar; göğüs sıkışması ve solunum zorluğu dahil, acil tedavi gerektirebilen alerjik reaksiyonlar, göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda ve/veya boğazda görülen (solunum ve yutma zorluklanna neden olan) şiddetli şişlikler gibi yan etkilerdir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ellerin ve ayakların şişmesi,
 • Kurdeşen,
 • Derinin güneş ışığına karşı duyarlı olması,
 • Şiddetli deri döküntüsü, kızarma, kaşıntı,
 • İğne batması veya karıncalanma hissi,
 • Deride kabarcıklar oluşması veya derinin soyulması,
 • Mide krampları ve kanlı ishal,
 • Enfeksiyonlar,
 • Böbrek fonksiyonunun (bazen şiddetli bir şekilde) azalması,
 • Kansızlık ve kanama
 • İdrarda protein veya şeker oram artışı,
 • Bağışıklık sistemi fonksiyonunun azalması, alyuvar sayısının azalması gibi kan ve idrar testi sonuçlarında anormal değerler
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Bulantı, ishal ve baş ağrısı. Bunlar genellikle hafiftir ve tedavinin seyrini etkilemez ya da tıbbi girişim gerektirmez.
 • Ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve lenf bezlerinin şişmesiyle kendini gösteren alerjik reaksiyonlar,
 • Hazımsızlık veya kendini tok hissetmek, mide yanması, kusma, mide ağrısı
 • Baş dönmesi

Bunlar WINCEF PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU