İlaç Ara

XENETIX-350 100 ml 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Guerbet Tıbbi ve Kimya Mad. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
226.52 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu kullanma talimatında:

1. XENETIX nedir ve ne için kullanılır?

2. XENETIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XENETIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XENETIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.XENETIX-350 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XENETIX-350’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer XENETIX’in içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

 • Eğer daha önceden bu ilaca karşı erken (tetkik esnasında) veya geç (tetkikten sonraki 7 güne kadar) dönemde alerji göstermişseniz,
 • Zehirli guatr atağı durumunda,
 • Eğer hamileyseniz üreme organlarına dair bazı özel tetkiklerde.
 • XENETIX-350’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer durumunuz aşağıdakilerden birine uyuyorsa doktorunuzu bilgilendirin:

 • Daha önceki bir tetkik sırasında kontrast ilaca karşı aleıjik reaksiyon gösterdiyseniz
 • Eğer daha önce İobitridol enjeksiyonunu takiben geçirilmiş bir alerjik reaksiyonunuz varsa (bakınız Bölüm 4 Olası Yan Etkileri nelerdir?),
 • Astım hastalığınız varsa veya tetkikten 8 gün öncesine kadar bir astım atağı geçirdiy şeniz,
 • Beta blokör (kalp ve tansiyon hastalığında kullanılan bir ilaç) tedavisi alıyorsanız,
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp ya da damarlarınızı etkileyen bir hastalığınız varsa,
 • Nöbetler geçirdiyseniz ya da sara hastalığı (epilepsi) tedavisi alıyorsanız,
 • Kalp yetmezliğiniz (kalp fonksiyonlarının yetersizliği) varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa (yüksek kan şekeriyle seyreden metabolik bir hastalık)
 • İnme (felç) ya da yakın zamanda beyin kanaması geçirdiyseniz (kafatası içerisinde kanama)
 • Miyasteni hastalığınız (kas hastalığı) varsa,
 • Mevcut ya da geçirilmiş bir guatr (tiroid) hastalığınız varsa,
 • Feokromastoma hastalığınız (ciddi kan basıncı yüksekliğine yol açan artmış hormon salımmı) varsa,
 • Kemik iliği hastalığınız (monoklonal gammapati, multiple miyelom ya da Waldenström hastalığı) varsa,
 • Yakın zamanda guatr (tiroid) tetkiki ya da tedavisi amacıyla radyoaktif iyot kullanılacaksa,
 • Düzenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız ya da ilaç alıyorsanız,
 • Anksiyete, sinirlilik ya da ağrınız varsa (olası yan etkiler daha fazla hissedilebilir)
 • Tüm bu durumlarda doktorunuz ilacın sağlayacağı yararlar ile yaratacağı riski göz önüne alarak XENETIX kullanacaktır. Uygulanan ilacın vücudunuzdan atıhmım hızlandırmak ve böbreklerinizin etkilenme riskini en aza indirmek için uygulanma öncesi ve sonrasında doktorunuz sizden su ya da sıvı içecekler içmenizi önerebilir. Eğer doktorunuz XENETIX kullanırsa gerekli önlemleri alacak ve uygulama sırasında sizi yakından takip edecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  XENETIX-350’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  XENETIX-350’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da adetiniz geciktiyse bunu hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  XENETIX kullanıldıktan sonraki 24 saat içinde bebeğinizi emzirmeyi bırakın. XENETIX sütünüze geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  XENETIX araç ve makine kullanma becerinizi etkilemez. Çekimden sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız araç ya da makine kullanmamalısınız.

  XENETIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgi:

  Bu ürün her 100 mL’de 116 mg sodyum (tuz) içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  XENETIX’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur. Ancak özellikle;

 • Kalp ve yüksek tansiyon tedavisi için beta-blokör ya da diüretik ilaçlar kullanıyorsanız
 • Şeker hastalığı tedavisi için ilaç (metformin) kullanıyorsanız
 • Yakın zamanda interlökin-2 tedavisi aldıysanız, bunu doktorunuza ya da eczacınıza mutlaka bildiriniz.
 • 5.XENETIX-350’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra XENETIX-350’i kullanmayınız.

  “Son Kul1. Tar.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son kullanım tarihidir.

  Eğer üründe gözle görülür bir bozulma işareti fark ederseniz, XENETIX’i kullanmayınız.

  Kalan XENETEX’in imha edilmesi sizden istenecek bir durum değildir. Eğer böyle bir şey olursa ne yapmanız gerektiğini eczcanıza sorun. Burada yapılacaklar çevrenin korunmasına yönelik olacaktır.

  Ruhsat sahibi:

  GUERBET İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

  Kısıklı Cad. Haluk Türksoy Sok. Işık Plaza No.7 K.2 Altunizade – Üsküdar – 34662 – İstanbul Te1. 0216 651 47 44

  Üretici:

  Guerbet

  BP 57400, 95943 Roissy, CdG Cedex,

  Fransa

  6/6

DEVAMINI OKU

2.XENETIX-350 nedir ve ne için kullanılır?

XENETIX, radyolojik tetkikler için kullanılan kontrast ürünler grubundadır.

Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır.

XENETIX, radyolojik tetkikler sırasında görüntü kalitesini artırmak için kullanılır. Görüntü kalitesini artırmak, belli organların daha net ve açıkça görüntülenmesini sağlar.

DEVAMINI OKU

3.XENETIX-350 nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

XENETIX damar içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Uygulama sırasında doktor gözetiminde olacaksınız. Herhangi bir acil durumda gerekli ilacı uygulamak üzere damarınıza bir plastik iğne takılacak. Uygulama sırasında herhangi bir alerjiniz olursa XENETIX verilmesi durdurulacaktır.

Uygulama hastane, klinik ya da özel merkezlerde yapılacaktır. Çekimi yapanlar uygulama ile ilgili alınması gereken önlemleri bilmektedirler ve ortaya çıkabilecek olası rahatsızlıklardan haberdardırlar.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda XENETIX kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda XENETIX kullanımına dair özel bir gereksinim bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek Yetmezliği: Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması önerilir. Böbrek yetmezliği teşhisi aldıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Kalp Hastalıkları: Kalp yetmezliği veya hipertansiyon gibi herhangi bir kalp hastalığınız veya kalp atımlarınızda düzensizlik varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla XENETIX-350 kullanırsanız

aldıysanız

Size kullanmanız gerekenden fazla doz verilmesi ihtimali yoktur. XENETIX, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından uygulanır. XENETIX, kullanılması gerekenden fazla kullanıldığında, hemodiyaliz (kan temizlenmesi) yolu ile vücuttan atılır.

XENETIX-350'i kullanmayı unuttuysanız

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi XENETIX-350’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin çoğu enjeksiyon sırasında ya da uygulamayı takip eden ilk bir saat içinde ortaya çıkar. Bazı etkiler, XENETIX enjeksiyonundan bir kaç gün sonra ortaya çıkabilir.

XENETIX ile yan etkiler genellikle hafif ve orta derecede olup geçicidir.

XENETIX’e karşı allerjik reaksiyon gelişme riski seyrektir. Bu reaksiyonlar ciddi olabilir ve istisnai olarak şoka neden olabilir (alleıjik reaksiyonların hayatınızı tehdit etmesi son derece nadirdir). Aşağıda listelenen belirtiler şokun ilk işaretleri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa XENETIX-350’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Çok yaygın yan etkiler (10 kişiden en az Tinde görülen)

Aşağıdaki bulgulardan biri sizde olursa doktorunuza bildiriniz

• enjeksiyon bölgesinde ağrı, yerel kızarıklık ve şişkinlik

Çok seyrek yan etkiler (10.000 kişiden en az Tinde görülen)

Bunlardan biri sizde olursa DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • yutma veya nefes almada zorluklara yol açabilen, yüzde, dudaklarda ve boğazda şişme
 • el ve ayaklarda şişkinlik
 • sersemlik hali, şuur bulanıklığı, kan basıncında düşme, kalp ritminde artma, kısa süreli şuur kaybı (senkop)
 • ciddi solunum sıkıntısı,
 • öksürük, hırıltılı solunum
 • sürekli burun akıntısı
 • aksırık
 • kaşıntı
 • ürtiker (ciltte sınırları belirgin kızarıklık)
 • deride kızarıklık, kırmızılık, ekzema
 • Stevens-Johnson sendromu ya da Lyell Sendromu (içleri sulu kabarcıklarla seyreden ciddi deri hastalıkları)
 • bulantı, kusma, karın ağrısı
 • şuur kaybıyla birlikte baygınlık (Vazovagal senkop)
 • kalp ritminde değişiklik, göğüs ağrısı (anjina) veya kalp krizi
 • sıcaklık hissi
 • baş ağrısı
 • XENETIX Beyin tetkiklerinde kullanıldığında:

 • huzursuzluk ve sinirlilik (Ajitasyon)
 • şuur bulanıklığı
 • hayaller görme (halüsinasyon)
 • hafıza kaybı
 • konuşma ya da işitmede güçlük
 • görme güçlüğü (ışığa hassasiyet, geçici körlük)
 • titreme ve karıncalanma hissi
 • kaslarda zayıflık
 • nöbet, koma
 • Diğer tetkiklerde:

 • akciğer ödemi (akciğerlerde aşırı sıvı birikimi)
 • böbrek problemleri (akut böbrek yetmezliği)
 • guatr (tiroid) hastalıkları
 • DEVAMINI OKU