İlaç Ara

XYZAL 5 mg 20 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Chiesi İlaç Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
7.32 TL [ 11 Ocak 2019 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, Opadry Y-1-7000(Hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), Makrogol 400)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. XYZAL nedir ve ne için kullanılır?

2. XYZAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XYZAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XYZAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.XYZAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XYZAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Etkin madde levosetirizin dihidroklorür ya da XYZAL’ın yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

• Ağır böbrek yetmezliğiniz (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak’ nın altında ise) varsa.

XYZAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• XYZAL’ın bebekler ve 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

• XYZAL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

• XYZAL alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin’in alkol veya beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

XYZAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

XYZAL, yemekle beraber veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamilelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

• Ancak doktorunuzun risk/yarar oranını gözeterek verdiği reçeteye göre kullanabilirsiniz.

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 Setirizin süte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

XYZAL kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir.

XYZAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XYZAL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülünüz olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin’in merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.XYZAL’in saklanması

XYZAL’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra XYZAL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: UCB Pharma A.Ş.

Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Cad., Gerçekler Sitesi B Blok Kat:6, Kavacık / Beykoz 34805 İstanbul / TÜRKİYE

Üretim yeri: UCB Farchim S.A.

Z.I. de Planchy

10, Chemin de Croix blanche

CH-1630 Bulle/İSVİÇRE

DEVAMINI OKU

2.XYZAL nedir ve ne için kullanılır?

• XYZAL alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar, histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır.

• XYZAL, blister ambalajlarda 20 tablet içeren kutuda kullanma talimatı ile birlikte takdim edilmektedir.

• XYZAL, 6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde, alerjik nezle (intermittan/persistan veya mevsimsel/perennial) ve nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen (kronik idiopatik ürtiker) ile ilişkili belirtilerin (kaşıntı, kabartı, kızarıklık) giderilmesinde endikedir.

DEVAMINI OKU

3.XYZAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• XYZAL'ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışmaksınız.

6 -12 yaş arası çocuklarda: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).

12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde: günde bir kez 5 mg (1 film tablet).

Uygulama yolu ve metodu

• XYZAL sadece ağızdan kullanım içindir.

• Film tablet, bir su bardağı su ile tam olarak yutulmalıdır. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir.

• XYZAL gıdalarla birlikte ya da yalnız alınabilir.

Çocuklarda kullanımı

2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

6 yaşın altındaki çocuklarda, film tablet ile doz ayarlaması mümkün olmadığından kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

• Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

• Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

• Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.

• Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

XYZAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikayetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer XYZAL'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla XYZAL kullanırsanız

XYZAL'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda, huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

XYZAL'i kullanmayı unuttuysanız

XYZAL'ı almayı unutursanız ya da doktorunuzun söylediğinden daha az bir doz alırsanız, bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

XYZAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

XYZAL'ı belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, XYZAL tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi XYZAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, XYZAL'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)

- İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)

- Karaciğer iltihabı (hepatit)

- Anormal karaciğer fonksiyonu

- Çarpıntı

- Nefes darlığı

- Görme bozukluğu

- Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin XYZAL' a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Ağız kuruluğu

- Baş ağrısı

- Yorgunluk

- Uyku hali/uyuşukluk

- Bitkinlik

- Karın ağrısı

- Ödem

- Şiddetli kaşıntı

- Deri döküntüsü

- Kurdeşen

- Kilo artışı

- Kas ağrısı

- Saldırganca ya da aşırı derecede huzursuz davranış

- Bulantı

- Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (hallüsinasyon)

- Depresyon

Bunlar XYZAL'ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU