İlaç Ara

XYZAL 5 mg/ml oral damla {Chiesi}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Chiesi İlaç Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

XYZAL5 mg/ml oral damla Ağızdan alınır.

Etken Madde

I mi oral damlada 5 mg levosetirizin dihidroklorür.

Yardımcı maddeler

Sodyum asetat, asetik asit, propilen glikol, gliserol, metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, sodyum sakarin ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. XYZAL nedir ve ne için kullanılır?

2. XYZAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. XYZAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. XYZAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.XYZAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XYZAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Etkin madde levosetirizin dihidroklorür, setirizin ya da XYZAL’ın yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak.’ nın altında ise) varsa.
 • XYZAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  XYZAL kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

 • İdar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.
 • XYZAL’ın bebeklerde ve 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  XYZAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  XYZAL alkol veya beyne etki eden diğer ajanlar ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Hassasiyeti olan hastalarda, XYZAL’ın alkol veya beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınması uyanıklığın azalmasına ve performansın bozulmasına yol açabilir.

  XYZAL’ı yemeklerle beraber veya yemek aralarında alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Hamilelerde kullanımdan kaçınılmalıdır.
 • Ancak doktorunuzun risk/yarar oranını gözeterek verdiği reçete>e göre kullanabilirsiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Setirizin süte geçtiği için emziren anneler kullanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  XYZAL kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, ilacın sizi nasıl etkilediğini görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel uyanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde

  hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.

  2/6

  XYZAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat içerdiğinden dolayı baş ağrısı, mide rahatsızlığı ve ishal gibi alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebep olabilir.

  XYZAL gliserol içerir. Gliserol dozunun eşik değerin altında olması nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin merkezi sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

  5.XYZAL’in saklanması

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra XYZAL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz XYZAL’i kullanmayınız.

  Üretim Yeri:

  Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1 34349 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 337 38 00

  Aesica Pharmaceuticals S.r.L

  Via Praglia, 15

  1-10044 Pianezza (Torino)

  İtalya

  DEVAMINI OKU

  2.XYZAL nedir ve ne için kullanılır?

  • XYZAL alerji tedavisinde kullanılan antialerjik bir ilaçtır.
  • XYZAL, ağızdan alınan bir damladır.
  • XYZAL, kapağında damlalık bulunan 20 ml’lik bal renkli cam şişe ambalajda takdim edilmektedir.
  DEVAMINI OKU

  3.XYZAL nasıl kullanılır ?

  XYZAL’ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışmalısınız.

  12 yaş üzerindeki ergenler ve yetişkinler: Günde bir kez 20 damla

  Uygulama yolu ve metodu

 • XYZAL sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Damlalar bir kaşığa dökülmeli ya da suda seyreltilmeli ve oral olarak alınmalıdır.
 • Eğer seyreltilecekse, özellikle çocuklarda, damlaların ekleneceği su hacminin hastanın yutabileceği su miktarı göz önüne alınarak ayarlanması gerekmektedir. Oral damla seyreltildikten hemen sonra ağızdan alınmalıdır. Damlaları sayarken, şişe dik olarak tutulmalıdır (baş aşağı).
 • Damla akışının durması halinde, eğer doğru damla sayısına ulaşılamamışsa, şişe çevrilerek dik pozisyona getirilir, sonra tekrar baş aşağı tutulur ve damlaları saymaya devam edilir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6-12 yaş arası çocuklarda: Günde bir kez 20 damla 2-6yaş arası çocuklar: Günde iki kez 5 damla

  2

  Yaşlılarda kullanımı

  3/6

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
 • Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
 • Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.
 • Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.
 • XYZAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikayetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.

  Eğer XYZAL ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla XYZAL kullanırsanız

  XYZAL 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda, uyarılma ve huzursuzluğu takiben uyuşukluk görülebilir.

  XYZAL'i kullanmayı unuttuysanız

  XYZAL’ı almayı unutursanız ya da doktorunuzun söylediğinden daha az bir doz alırsanız, bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  XYZAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi XYZAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Ağız kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, uyku hali/uyuşukluk

  Yaygın olmayan: 1.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Bitkinlik, karın ağrısı

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  Çarpıntı, kalp atış hızında artma, nöbetler, uyuşma (karıncalanma), baş dönmesi, senkop, titreme, disguzi (tat alma duyusundaki değişiklik), dönme ve hareket hissi, görme bozukluğu, bulanık görme, ağrılı ve zor idrar yapma, mesaneyi tamamen boşaltmada yetersizlik, kaşıntı, ürtiker (deride şişme, kızarma ve kaşınma), deride tahriş, nefes darlığı, kilo artışı, kas ağrısı, eklem ağrısı, saldırganca ya da aşırı derecede huzursuz davranış, halüsinasyon, depresyon, uykusuzluk, tekrarlayan intihar endişesi ve/veya düşüncesi, hepatit (karaciğer iltihabı), anormal karaciğer fonskiyonu, kusma, iştah artışı, bulantı ve diyare (ishal) olarak bildrilmiştir.

  Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının ilk belirtilerinde XYZAL’ı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz.

  Aşırı duyarlılık reaksiyonları semptomları: Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi, nefes alma veya yutma güçlükleri (göğüs darlığı veya hırıltılı solunum), ürtiker, ölümcül olabilen kan basıncında ani düşüşe neden olan bayılma veya şoku içerir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU