İlaç Ara

ZADITEN 1 mg/ 5 ml 100 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZADİTEN şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir ölçek (5 ml) şurup 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

Yardımcı maddeler

Propil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, anhidr sitrik asit tozu, anhidr disodyum hidrojen fosfat, etanol %94, şeker (kristalin sukroz), sorbitol, çilek aroması, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZADITEN nedir ve ne için kullanılır?

2. ZADITEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZADITEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZADITEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZADITEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZADITEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• ketotifene ya da ZADİTEN’in içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• epilepsiniz (sara/bayılma nöbeti) varsa ya da daha önce nöbet yaşadıysanız kullanmayınız. Aleıjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

ZADITEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Diyabetikseniz (şeker hastalığını varsa),

ZADİTEN’i kullanmadan önce ya da ZADİTEN’i kullanmayı bırakmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (bkz. Bölüm 3 ZADİTEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler).

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZADITEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZADİTEN, yemekler ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZADİTEN’in hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili çok az deneyim bulunmaktadır.

Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size ZADİTEN’in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin olası risklerini anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZADİTEN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

ZADİTEN tedavisinin ilk birkaç gününde tepkileriniz zayıflayabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

ZADITEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZADİTEN şurup, az miktarda -her 5 ml dozda 100 mg dan daha az- etanol (alkol) içerir.

ZADİTEN şurup, sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ZADİTEN şurup sukroz içerir. Dişlere zararlı olabilir.

ZADİTEN şurup, Propil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat içerir. Aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzun ya da eczacınızın bunu bilmesi özellikle önemlidir:

• Diyabetin (şeker hastalığı) tedavisi için ağızdan alınarak kullanılan bazı ilaçlar (örneğin, metformin),

• Başka astım ilaçları,

• Uyku ilaçlan ya da uyku haline neden olan ilaçlar,

• Güçlü ağn kesiciler,

• Alkol,

• Aleıjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar (antihistaminikler).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ZADITEN’in saklanması

ZADİTEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. ZADİTEN, 25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZADITEN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZADITEN’i kullanmayınız.

34912, Kurtköy/İstanbul

Üretim Yeri:    Zentiva    Sağlık    Ürünleri    Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Küçükkarı ştıran/Lül eburgaz Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.

DEVAMINI OKU

2.ZADITEN nedir ve ne için kullanılır?

• Her bir ölçek (5 ml) şurup, 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

• ZADİTEN, çocuk emniyet kapaklı 100 ml’lik cam şişede takdim edilmektedir.

• ZADİTEN, Aleıjik rinit [alerjik nezle] ve konjonktivit [göz iltihabı] gibi aleıjik durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.ZADITEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz tedaviye verdiğiniz yanıta göre daha yüksek ya da düşük bir doz önerebilir. Yetişkinlerde:

ZADİTEN’in tablet formu kullanılır.

6 ay ve 3 yaş arası çocuklarda:

Günde iki kez (sabah ve akşam) kilogram vücut ağırlığı başına 0.25 ml ZADİTEN şurup (0.05 mg). [ Örnek: 10 kg ağırlığındaki bir bebeğe sabah ve akşam 2.5 mL ('A tatlı kaşığı) şurup verilebilir.]

3 yaş ve 17 yaş arası çocuklarda:

Günde iki kez (kahvaltı ve akşam yemeğiyle birlikte) 5 ml (1 tatlı kaşığı) ZADİTEN şurup kullanır.

Uygulama yolu ve metodu

ZADİTEN, sadece ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarla ilgili özel önlemlere gereksinim yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer ZADİTEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZADITEN kullanırsanız

ZADİTEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer yanlışlıkla çok fazla ZADİTEN almış iseniz derhal doktorunuz ile konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

ZADITEN'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise (4 saatten kısa bir süre kaldıysa), unuttuğunuz dozu atlayınız. Bu durumda, bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZADITEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZADİTEN tedavisini kesmeniz gerekiyorsa, doktorunuzla konuşunuz. Tedavi 2-4 haftalık bir dönem boyunca kademeli bir şekilde azaltılarak kesilmelidir. Astım belirtileri tekrarlayabilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZADITEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ZADİTEN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Çok seyrek görülen bazı etkiler ciddi olabilir: (10.000 hastada l’den az)

• Ateş, nezle, ürperme, baş ağrısı, öksürük ve vücut ağrılarıyla birlikte deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklar,

• Deride ve gözlerde sararma, dışkı renginin açılması, idrar renginin koyulaşması (sarılık, karaciğer hastalığı, karaciğer iltihabı belirtileri).

Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

• Huzursuzluk,

• Uyaranlara aşırı tepki,

• Uykusuzluk,

• Sinirlilik.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

• Baş dönmesi

 • İdrar yaparken yanma hissi ve sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı (sistit-mesane iltihabı)
 • Ağız kuruluğu
 • Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir.):

 • Uyku hali
 • Kilo artışı
 • Ayrıca aşağıda belirtilen yan etkiler de bildirilmiştir (Etkilenen hastalann sayısı mevcut verilerden hesaplanamamaktadır.):

  • Havale (nöbet, konvülsiyon)

 • Baş ağrısı
 • Uyku hali
 • Kusma
 • • Mide bulantısı

  • Kaşıntılı döküntü de dahil olmak üzere döküntü

 • İshal

Bu etkilerin herhangi biri sizde şiddetli olarak görülürse, doktorunuza bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU