İlaç Ara

ZHINCRE FORT şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZHİNCRE Fort 30 mg/5ml Şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml (1 ölçek) şurup 30 mg çinko’ya eşdeğer 132 mg çinko sülfat heptahidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Şeker, sorbitol %70, sodyum siklamat, sitrik asit monohidrat,sodyum metilparahidroksi benzoat, ksilitol, şeftali aroması sarı tipi, sunset yellow, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZHINCRE FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. ZHINCRE FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZHINCRE FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZHINCRE FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZHINCRE FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZHINCRE FORT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Çinko tuzlarına veya ZHİNCRE FORT’un bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise

ZHINCRE FORT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.

Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZHINCRE FORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZHİNCRE Fort Şurup bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

ZHINCRE FORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZHINCRE FORT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ZHİNCRE Fort Şurup 5 ml’lik dozunda 0.75 g şeker ve 1 g sorbitol %70 içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi (örneğin glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu) olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

ZHİNCRE Fort Şurup 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az ksilitol içerir; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmez.

ZHİNCRE Fort Şurup 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki gözlenmez.

ZHİNCRE Fort Şurup sodyum metil parahidroksibenzoat ve sunset yellow içerdiğinden alerjik (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzlan ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Çinko florokinolon grubu bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasşn, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.

Kalsiyum tuzlan çinkonun emilimini azaltabilir.

Doğum kontrol ilaçlan, plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.

Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı, tedavisinde kullanılan ilaçlar): Çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.

Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktannı azaltmaktadır.

Günde 30 mg’ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZHİNCRE FORT sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

5.ZHINCRE FORT’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZHINCRE FORT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZHINCRE FORT’i kullanmayınız.

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak /Sarıyer/İstanbul

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul

6/6

DEVAMINI OKU

2.ZHINCRE FORT nedir ve ne için kullanılır?

ZHİNCRE FORT, çinko içeren bir şuruptur.

Bal rengi 100 mlTik Tip III cam şişede, contalı polietilen kapak, 5 mlTik ölçü kaşığı ve 5 mlTik pipet ile beraber sunulur.

DEVAMINI OKU

3.ZHINCRE FORT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • ZHİNCRE FORT yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
 • Yaş

  Elementer Çinko (mg)

  Tolere Edilen Doz (mg)

  Ölçek

  6-12 aylık

  3

  5

  0.5ml pipetle (=3 mg çinko)

  1-3 yaş

  3

  7

  1 mİ pipetle (=6 mg çinko)

  4-8 yaş

  5

  12

  1.5 mİ pipetle

  (=9 mg çinko)

  9-13 yaş

  8

  20

  2.5 mİ pipetle veya V2 kaşık (=15 mg çinko)

  14-18 yaş

  10

  30

  3 mİ pipetle (=18 mg çinko)

  19-üzeri

  yetişkinler

  10

  40

  5 mİ pipetle veya 1 kaşık

  (=30 mg çinko)

  “1 mİ şurup 6 mg çinko içermektedir.”

  Uygulama yolu ve metodu

 • ZHİNCRE Fort sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Ölçek kaşığı veya pipet kullanılarak şurup içilir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklardaki kullanımı yukarıda verildiği gibidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  ZHİNCRE FORT’un yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  ZHİNCRE FORT’un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer ZHİNCRE FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZHINCRE FORT kullanırsanız

  ZHİNCRE FORT’un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

  Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

  ZHINCRE FORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZHINCRE FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZHINCRE FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler su şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa ZHINCRE FORT’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZHİNCRE FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZİNCO 30 mg Fort’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:
 • Kusma
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası i İtihabı(gastrit)
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Bunlar ZHİNCRE FORT’un hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU