İlaç Ara

ZINCOBEST 15 mg/5 ml şurup 100 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZİNCOBEST 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat

Yardımcı maddeler

Metil paraben sodyum, sükroz, portakal aroması, kinolin sarısı E 104 ve etanol, 0.1 N hidroklorik asit, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZINCOBEST nedir ve ne için kullanılır?

2. ZINCOBEST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZINCOBEST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZINCOBEST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZINCOBEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZINCOBEST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Çinko tuzlarına veya ZİNCOBEST’in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

• Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız veya bebeği emziriyorsanız,

ZINCOBEST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZINCOBEST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCOBEST bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. ZINCOBEST emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

ZINCOBEST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi üründe hacmin %2’si kadar etanol (alkol) vardır; örneğin, her dozda 100 mg’a kadar, her dozda 2 ml biraya eşdeğer, her dozda 0.83 ml şaraba eşdeğer gibi. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.462 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ZINCOBEST’in saklanması

ZİNCOBEST’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZINCOBEST’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Oğuzlar Mah. 56. sok. 7/3 BALGAT-ANKARA

Üretici: Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Çubuk Yolu 30. Km. Güldarbı Köyü Yumuk Mevkii 06760 ÇUBUK – ANKARA

DEVAMINI OKU

2.ZINCOBEST nedir ve ne için kullanılır?

ZİNCOBEST, çinko içeren şuruptur.

100 ml’lik renkli şişede, 5 ml’lik 1, 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur. Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.ZINCOBEST nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

■ ZİNCOBEST yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

■ ZİNCOBEST sadece ağızdan kullanım içindir.

■ Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 aylıktan küçük çocuklarda :    Günde    1    defa    1/3 ölçek

1-10 yaş arası çocuklarda :    Günde    1    defa    2/3 ölçek

11 yaşından büyük çocuklarda :    Günde    1    defa    1 ölçek

Yaşlılarda kullanımı

ZİNCOBEST’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

ZİNCOBEST’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer ZİNCOBEST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZINCOBEST kullanırsanız

ZİNCOBEST’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.

ZINCOBEST'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZINCOBEST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZİNCOBEST ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZINCOBEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNCOBEST’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunların hepsi çok ciddi bir yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZİNCOBEST’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tansiyon düşüklüğü

• Vücut sıcaklığının düşmesi

• Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma)

• Sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

• Mide bulantısı,

• Kusma

• Karın ağrısı

• Hazımsızlık

• Baş dönmesi

• Uykusuzluk

Bunlar ZİNCOBEST’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU