İlaç Ara

ZINFORT 110 mg /5 ml şurup 100 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
DG Farma İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Satış Fiyatı
28.93 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZİNFORT 110 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır

Etken Madde

Her bir 5 ml’sinde 25 mg elemental çinkoya eşdeğer 110 mg çinko sülfat içermektedir.

Yardımcı maddeler

Sakkaroz, trietanolamin, metil paraben (E218), Ess. Çilek, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZINFORT nedir ve ne için kullanılır?

2. ZINFORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZINFORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZINFORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZINFORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZINFORT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Çinko tuzlarına veya ZINFORT şurubun bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

ZINFORT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktora danışınız.

Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZINFORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZINFORT Şurup bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar (buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi) ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alman çinko tuzlarının en iyi şekilde absorbsiyonunun (emiliminin) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

ZINFORT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

İçeriğinde bulunan metil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzlan ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.

Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.

Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltabilir.

Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı, tedavisinde kullanılan ilaçlar): Çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.

Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.

Günde 30 mg’m üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZINFORT ŞURUP 110 mg/5 mİ sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

5.ZINFORT’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZINFORT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZINFORT’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: DG Farma İlaç San. Tic. A.Ş.

Eski Londra Asfaltı, Kültür Sk. No: 1 Metroport Busidence K.l 1 D. 183 Bahçelievler, İstanbul

Üretim yeri: Kim-Pa İlaç Laboratuvan ve Ticaret Ltd. Şti.

Atatürk sanayi Bölgesi Hadımköy, İstanbul

DEVAMINI OKU

2.ZINFORT nedir ve ne için kullanılır?

ZİNFORT çinko içeren şuruptur.

ZİNFORT şurup, 100 mİ Tik PE şişelerde ve doz pipeti ile birlikte, karton kutu içerisindedir.

DEVAMINI OKU

3.ZINFORT nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ZİNFORT şurubu, doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmedikçe aşağıdaki tablodaki gibi kullanınız.

Yaş

Elementer Çinko (mg)

Tolere Edilen Doz (mg)

Günlük Zinfort Dozu (mİ)

6 -12 ay

3

5

0.5 -1 mİ

1-3 yaş

3

7

1 -1.5 mİ

4-8 yaş

5

12

1 - 2 mİ

9-13 yaş

8

20

2 - 4 mİ

14 -18 yaş

10

30

2 - 5 mİ

19 - üzeri yetişkinler

10

40

2 - 8 mİ

Uygulama yolu ve metodu

ZİNFORT şurup, sadece ağızdan kullanım içindir.

Kutunun içerisindeki doz pipetinin pistonu uygulanması gereken dozu belirtecek şekilde ölçeklendirilmiştir. Pipete önerilen doza karşı gelen çizgiye kadar ilaç çekiniz ve ağızdan uygulayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yukarıda verilen tablodaki şekilde uygulanır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

ZİNFORT’un yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

ZİNFORT şurubun böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliliği incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Eğer ZİNFORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZINFORT kullanırsanız

ZINFORT şuruptan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZİNFORT şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve sersemlik hissi, kusma gibi belirtiler görülebilir.

Tedavi için hasta kusturulmamak, hemen süt ve su verilmelidir.

ZINFORT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZINFORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZINFORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastamn birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir) Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastamn birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastamn birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa ZINFORT’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Aşın duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bun yan etki sizde mevcut ise, sizin ZİNFORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise, sizin ZINFORT’a alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Kusma
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • Baş dönmesi
 • İshal

Bunlar ZİNFORT’un hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU