İlaç Ara

ZINOBEST 30 mg/5 ml FORT şurup 100 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
34.82 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZİNOBEST 30 mg/5 ml FORT şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml (1 ölçek) şurup 30mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde)

Yardımcı maddeler

Sükroz (caster sugar), fruktoz, sodyum siklamat, sorbitol (%70), metil paraben sodyum, sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit, çilek aroması, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZINOBEST nedir ve ne için kullanılır?

2. ZINOBEST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZINOBEST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZINOBEST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZINOBEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZINOBEST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Çinko tuzlarına veya ZİNOBEST FORT’un bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

ZİNOBEST FORT u

ZINOBEST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.

Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNOBEST FORT

ZINOBEST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNOBEST FORT bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Yüksek fıtik asit (inozitol) içeren gıdalar (buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi) ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alınan çinko tuzlarının en iyi şekilde ab sorb siy onunun (emiliminin) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZİNOBEST FORT

ZINOBEST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her 5 mİ’sinde 44,49 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

İçeriğinde bulunan metil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.

Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.

Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.

Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar): çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.

Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.

Günde 30 mg’ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZİNOBEST FORT sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

5.ZINOBEST’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZINOBEST’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZINOBEST’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. Sok. 7/3 06520 Balgat-ANKARA

Üretim Yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

06760 Çubuk – Ankara

DEVAMINI OKU

2.ZINOBEST nedir ve ne için kullanılır?

ZİNOBEST FORT, çinko içeren şuruptur.

100 mlTik amber renkli şişede, 5 mlTik 1/2 mİ ve 1/4 ml’ye işaretli kaşık ölçek ve 1 adet 5 mlTik pipet ile beraber sunulur.

DEVAMINI OKU

3.ZINOBEST nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • ZİNOBEST FORT yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; günde bir kez aşağıda belirtilen ölçekte kullanınız.
 • Yaş

  Elementer çinko (mg)

  Tolere Edilen Doz

  (mg)

  Ölçek

  6-12 aylık

  3

  5

  0.5 ml pipetle (=3 mg çinko)

  1-3 yaş

  3

  7

  1 ml pipetle (=6 mg çinko)

  4-8 yaş

  5

  12

  1.5 ml pipetle (=9 mg çinko)

  9-13 yaş

  8

  20

  2.5 ml pipetle veya V2 kaşık

  (=15 mg çinko)

  14-18 yaş

  10

  30

  3 ml pipetle (=18 mg çinko)

  19-üzeri yetişkinler

  10

  40

  5 ml pipetle veya 1 kaşık (=30 mg çinko)

  1 ml şurup 6 mg çinko içermektedir. ”

  Uygulama yolu ve metodu

 • ZİNOBEST FORT sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Ölçek kaşığı veya pipet kullanılarak şurup içilir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda Kullanım:

  ZİNOBEST FORT’un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  ZİNOBEST FORT’un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer ZİNOBEST FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZINOBEST kullanırsanız

  ZİNOBEST FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve kusma gibi belirtiler görülebilir:

  Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

  ZINOBEST'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZINOBEST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZINOBEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir) Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNOBEST FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZİNOBEST FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa ZINOBEST’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin ZİNOBEST FORT’a alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:
 • Kusma
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Bunlar ZİNOBEST FORT’un hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU