İlaç Ara

ZYTIGA 250 mg 120 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
7453.92 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
120
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZYTIGA 250 mg tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir tablet 250 mg abirateron asetat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, povidon (K29/K32), sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat, koloidal silikon dioksit

 • ▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ZYTIGA nedir ve ne için kullanılır?

  2. ZYTIGA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ZYTIGA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ZYTIGA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.ZYTIGA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZYTIGA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  ZYTIGA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer sizde aşağıdaki durumlardan biri varsa doktorunuz veya eczacınıza söyleyiniz:

 • –  Karaciğerinizle ilgili bir hastalığınız varsa

 • –  Tansiyonunuz yüksekse veya kalp yetmezliğiniz varsa veya kanınızda potasyum adı verilen elementin miktarları düşükse (düşük potasyum kalp ritim problemleri riskini artırabilir)

 • –  Kalp ya da kan damarlarınızla ilgili başka bir hastalığınız varsa

 • –  Düzensiz ya da hızlı kalp atışınız varsa

 • –  Nefes darlığınız varsa

 • –  Hızla kilo aldıysanız

 • –  Ayaklar, bilekler ya da bacaklarda şişkinliğiniz varsa

 • –  Geçmişte prostat kanseri için ketokonazol olarak bilinen bir ilaç aldıysanız

 • –  Bu ilacı prednizolon ile birlikte alma hakkında bilgi alma ihtiyacınız varsa

 • –  Kemikleriniz üzerindeki olası etkileri hakkında bilgi alma ihtiyacınız varsa

 • –  Yüksek kan şekerine sahipseniz.

 • Kalp ritmi problemleri (aritmi) dahil herhangi kalp veya kan damarı probleminiz varsa ya da bu problemler için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışınız.

  Derinizde ya da gözlerinizde sararma, idrarınızın renginde koyulaşma ya da ciddi bulantı veya kusma hissederseniz, bunlar karaciğer probleminin göstergesi ve belirtileri olabileceğinden hemen doktorunuza danışınız. Nadiren ölümle sonuçlanabilen, karaciğerin görevlerini yapamaması (akut karaciğer yetmezliği de denir) yaşanabilir.

  Kırmızı kan hücresi sayısında azalma, azalmış cinsel istek, kaslarda güçsüzlük ve/veya kas ağrısı meydana gelebilir.

  ZYTIGA, kemik kırılması veya ölüm riskindeki olası bir artış nedeniyle Ra-223 (nükleer tıpta kullanılan radyoaktif radyum tedavisi) ile birlikte verilmemelidir.

  ZYTIGA ve prednizolon ile tedavi sonrası Ra-223’ü kullanmayı planlıyorsanız, Ra-223 ile tedaviye başlamadan önce 5 gün bekleyin.

  Kan değerlerinizin izlenmesi

  ZYTIGA karaciğerinizi etkileyebilir ve siz herhangi bir belirti görmeyebilirsiniz. Bu nedenle doktorunuz ZYTIGA kullanırken size belirli zamanlarda kan testi uygulayarak ZYTIGA’nın karaciğeriniz üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir.

  Çocuklar ve ergenler

  Bu ilaç çocuklarda veya ergenlerde kullanılmaz. ZYTIGA’nın yanlışlıkla bir çocuk veya ergen tarafından yutulması durumunda, derhal hastaneye başvurun ve acil servisteki doktora göstermek için Kullanma Talimatını da yanınızda götürün.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  ZYTIGA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • 5.ZYTIGA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZYTIGA’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:      Johnson and Johnson Sıhhi Ma1. San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık/Beykoz/İstanbul

  Tel:                0216 538 20 00

  Üretim yeri: Patheon Inc. – Mississauga/Ontario/Kanada

 • DEVAMINI OKU

  2.ZYTIGA nedir ve ne için kullanılır?

 • -     ZYTIGA, etkin madde olarak abirateron asetat içermektedir. ZYTIGA vücudunuzun testosteron (androjen grubundan bir steroid hormonu olup, erkek cinsiyet hormonu olarak bilinir) üretmesini engeller ve bu şekilde prostat kanserinin büyümesini yavaşlatabilir. ZYTIGA, yetişkin erkeklerde vücudun diğer yerlerine yayılmış prostat kanserini tedavi etmek için kullanılır.

 • -      ZYTIGA, yetişkin erkeklerde vücudun diğer yerlerine yayılmış prostat kanserini tedavi etmek üzere daha önce kemoterapi almamış ve kemoterapiye uygun olmayan hastalar ile kemoterapi sonrası tekrarlayan hastalığın tedavisinde kullanılır.

 • ZYTIGA’yı alırken doktorunuz size prednizolon adı verilen başka bir ilacı da birlikte reçeteleyecektir. Bu şekilde tansiyonunuzun yükselmesi, vücudunuzdaki su miktarının artması (sıvı tutulumu) ya da vücudunuzdaki potasyum adı verilen maddenin seviyesinin düşme riski azaltılacaktır.

 • -      ZYTIGA tabletler beyaz-gri beyaz renkli, bir yüzünde AA250 baskılı, oval tabletler şeklindedir.

 • -      ZYTIGA tabletler plastik kapaklı plastik şişelerde ve her şişe 120 tablet içerecek şekilde sunulmuştur.

 • DEVAMINI OKU

  3.ZYTIGA nasıl kullanılır ?

  Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızın önerilen dozu günde bir defada alınacak 1000 mg’dır (dört tablet).

  Uygulama yolu ve metodu

 • -     Bu ilacı ağızdan alınız.

 • -    ZYTIGA’yı yemeklerle birlikte almayınız.

 • -    ZYTIGA yemeklerden en az 1 saat önce ya da yemekten en az iki saat sonra alınmalıdır. (lütfen Bölüm 2 "ZYTIGA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması" bölümüne bakınız).

 • -     Tabletleri bir bütün olarak suyla yutunuz.

 • -     Tabletleri bölmeyiniz.

 • -    ZYTIGA prednizolon adı verilen bir başka ilaçla birlikte alınır. Prednizolonu doktorunuzun söylediği şekilde alınız.

 • -    ZYTIGA aldığınız sürece her gün prednizolonu da almalısınız.

 • -    Acil bir tıbbi durumunuz olduğunda, almakta olduğunuz prednizolonun dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Almakta olduğunuz prednizolonun miktarı değiştirilecekse doktorunuz size söyleyecektir. Doktorunuz size söylemediği sürece almakta olduğunuz prednizolonun dozunu değiştirmeyiniz.

 • ZYTIGA’yı prednizolonla birlikte alırken doktorunuz size başka ilaçlar da reçeteleyebilir

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ZYTIGA çocuklarda ve ergenlerde kullanılabilen bir ilaç değildir. Eğer ZYTIGA bir çocuk ya da ergen tarafından kazara yutulursa, doktora göstermek üzere bu kullanma talimatını yanınıza alarak derhal hastaneye gidiniz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda ZYTIGA kullanılabilir, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz, karaciğerinize ait bazı kan değerlerini belli aralıklarla takip edecek ve eğer bu değerlerde aşırı bir artış olur ise, ZYTIGA’yı kan değerleriniz düzelene kadar veya tamamen kesecektir. Orta veya ağır derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda, ZYTIGA kullanılmamalıdır.

  Yüksek tansiyon: Eğer yüksek tansiyonunuz (hipertansiyonunuz) varsa, doktorunuz tansiyon değerlerinizi kontrol altına almadan ZYTIGA ile tedaviye başlamayacaktır. Tansiyon şikayetiniz olsun veya olmasın, doktorunuz ZYTIGA tedavisi sırasında tansiyonunuzun ölçülmesini isteyecektir.

  Eğer ZYTIGA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYTIGA kullanırsanız

  ZYTIGA ’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da derhal bir hastaneye gidiniz.

  ZYTIGA'i kullanmayı unuttuysanız

 • -    ZYTIGA’yı veya birlikte almanız gereken prednizolonu kullanmayı unutursanız, ertesi gün normalde almanız gereken saatte alınız.

 • -    ZYTIGA’yı veya birlikte almanız gereken prednizolonu kullanmayı bir günden daha fazla süreyle unuttuysanız, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZYTIGA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe ZYTIGA veya prednizolon ile tedaviye devam ediniz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZYTIGA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa ZYTIGA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • -  Kaslarınızda zayıflık, kas seğirmeleri ya da kalbinizde çarpıntı (palpitasyonlar). Bunlar kanınızda potasyum adı verilen elementin azalmış olduğunu gösterebilir.

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZYTIGA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastanede yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler:Çok yaygın:
 • -  Bacak ya da ayaklarınızda şişlik;

 • -  Kanınızda potasyum adı verilen elementin seviyelerinde azalma,

 • -  Tansiyonunuzda yükselme,

 • -  İdrar yolu enfeksiyonu,

 • -  İshal

 • Yaygın:
 • -  Kanınızdaki yağ seviyelerinde yükselmeler,

 • -  Karaciğer işlev testlerinde yükselmeler,

 • -  Göğüs ağrısı,

 • -  Düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyon),

 • -  Kalp yetmezliği,

 • -  Kalbinizin normalden hızlı çalışması,

 • -  Sepsis denilen ciddi enfeksiyonlar,

 • -  Kemik kırıkları,

 • -  Hazımsızlık,

 • -  İdrarda kan,

 • -  Deri döküntüsü

 • Yaygın olmayan:
 • -  Böbrek üstü beziyle ilgili problemler (tuz ve su ile ilgili sorunlara bağlı),

 • -  Kalp ritminde anormallik (aritmi),

 • -  Kaslarda zayıflık ve/veya kas ağrısı

 • Seyrek:
 • -  Akciğer tahrişi (alerjik alveolit olarak da adlandırılır)

 • -  Karaciğerin görevlerini yapamaması (akut karaciğer yetmezliği de denir).

 • Bilinmiyor:
 • -  Kalp krizi,

 • -  EKG’de -elektrokardiyogram’da- değişiklik (QT uzaması)

 • Prostat kanseri için tedavi gören erkeklerde kemik kaybı meydana gelebilir. ZYTIGA, prednizolon ile birlikte kullanıldığında kemik kaybını artırabilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU