İlaç Ara

ZYZAPIN 10 mg 28 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
129.96 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYZAPIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYZAPIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYZAPIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYZAPIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZYZAPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZYZAPIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZYZAPIN az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

nımı

ZYZAPIN’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

ZYZAPIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZYZAPIN, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZYZAPIN’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız. ZYZAPİN’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

Eğer özellikle aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

*    Parkinson hastalığı için ilaçlar.

 • ZYZAPIN dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, karbamazepin (antiepileptik, duygu durum düzenleyici), fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir).
 • 5.ZYZAPIN’in saklanması

  ZYZAPİN ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak ve kuru bir yerde saklayınız.

  İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veya atık su yoluyla atılmamalıdır. Artık kullanmayacağınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZYZAPIN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZYZAPIN’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Saneaktepe / İstanbul

  Üretim Yeri:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Saneaktepe / İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.ZYZAPIN nedir ve ne için kullanılır?

  ZYZAPİN 28 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. ZYZAPİN film kaplı tabletler beyaz renkli, yuvarlak film tabletlerdir.

  ZYZAPIN antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

  • Gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. Aynca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.
  • Heyecan ve coşku hali durumları görülen, orta ve şiddetli manik dönemler,
  • ZYZAPIN’in manik dönemde olanzapin tedavisine cevap veren bipolar bozukluğu olan hastalarda, bu semptomların tekrar oluşmasını önlediği gösterilmiştir.

   ZYZAPIN benzer durumların tedavisi için 13 - 17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

  DEVAMINI OKU

  3.ZYZAPIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ilacı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

  Doktorunuz kaç tane ZYZAPİN tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. ZYZAPİN1 in günlük dozu 5 mg ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe ZYZAPİN kullanmayı bırakmayınız.

  13 - 17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5 mg - 5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

  ZYZAPİN tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başma almanız fark etmemektedir. 

  Uygulama yolu ve metodu

  ZYZAPİN film tabletler ağız yoluyla alınır. ZYZAPİN tabletleri bütün olarak su ile yutmaksınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  ZYZAPİN 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer ZYZAPİN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYZAPIN kullanırsanız

  Kullanmaları gerekenden daha fazla ZYZAPİN kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler: Kalbin hızlı atması, saldırganlık, konuşma bozukluğu, özellikle yüz ve dilde anormal hareketler ve bilinç seviyesinde azalma. Diğer belirtiler akut konfüzyon (ani zihin karışıklığı), epilepsi (sara) nöbetleri, koma, "ateş, hızlı soluma, terleme, kas sertliği ve sersemlik hissi ya da uyku hali"nin kombinasyonu, solunum hızının azalması, yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon, kalpte ritim bozukluğu olabilir.

  Yukarıdaki belirtilerin herhangi birini gördüğünüzde hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz. Doktorunuza kullandığınız tabletlerin ambalajını gösteriniz.

  ZYZAPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ZYZAPIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZYZAPİN ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

  Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece ZYZAPİN almaya devam etmeniz önemlidir.

  ZYZAPIN’i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZYZAPIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Âşağıdakilerden biri olursa ZYZAPİN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Özellikle yüzde ve dilde anormal hareket (10 hastanın birinden az görülebilen yaygın bir yan etki).
 • Toplar damarlarda özellikle bacaklarda görülen (belirtileri şişlik, ağrı ve bacakta kızarıklık), kan damarları boyunca akciğerlere doğru hareket edebilen, göğüs ağnsı ve nefes almada zorluğa neden olan kan pıhtısı (100 hastanın 1’inden az görülebilen yaygın olmayan bir yan etki).
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu (bu yan etkinin sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 • Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az l’inde görülebilir) kilo alimim; uyku halim; ve kandaki süt salgısını uyaran hormon olan prolaktin düzeylerinde artışı içerir. Bazı insanlar tedavinin erken döneminde, özellikle yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken, sersemlik hissedebilir ya da bayılabilir (düşük kalp atım hızı ile). Bu durum genellikle kendiliğinden geçer, ancak geçmezse, doktorunuza söyleyiniz.

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın Tinden az görülebilir) bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikleri ve tedavinin erken döneminde, karaciğer enzimlerinde geçici artışları; kandaki ve idrardaki şeker düzeyinde artışları; kandaki ürik asit ve kreatin fosfokinaz düzeylerinde artışları; çok aç hissetmeyi; baş dönmesini; huzursuzluğu; titremeyi; anormal hareketi (diskinezi); kabızlığı; ağız kuruluğunu; deride döküntüyü; güç kaybını; aşın yorgunluğu; ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutmasını; ateşi; eklem ağnsını; ve erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğunu içerir.

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın Tinden az görülebilir) alerjik reaksiyonu (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşmtı, döküntü); şeker hastalığım veya bazen koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığının kötüleşmesini; genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbetini (epilepsi); kas sertliği ya da spazmı (göz hareketleri dahil); konuşmada problemi; düşük kalp atım hızım; gün ışığına karşı hassasiyeti; burundan kan gelmesini; karın şişliğini; hafıza kaybını veya unutkanlığı; idrar tutamamayı; idrara çıkamamayı; saç dökülmesini; adet dönemlerinin olmaması ya da azalmasını; anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikleri ve Yenöz tromboembolik olay (VTO) riskini içerir.

  Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın 1 ’ inden az fakat 10.000 hastanın 1 ’inden fazla görülebilir) vücut ısısında düşüşü; kalbin anormal ritmini; açıklanamayan ani ölümü; ciddi karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabım; cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkan karaciğer hastalığını; açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendim gösteren kas hastalığını; uzamış ve/veya ağrılı sertleşmeyi (ereksiyon) içerir.

  Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatüree, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir. Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

  Parkinson hastalığı olan hastalarda ZYZAPIN belirtileri kötüleştirebilir.

  13-17 yaş arasında görülebilen yan etkiler: Çok yaygın:

  -    Uyku hali,

  -    Kilo artışı,

  -    Baş ağrısı,

  -    iştah artışı,

  -    Baş dönmesi,

  -    Karın ağrısı,

  -    Kol ve bacaklarda ağn,

  -    Halsizlik,

  -    Ağız kuruluğu

  Yaygın:

  -    Kabızlık,

  -    Burun-boğaz iltihabı,

  -    İshal,

  -    Huzursuzluk,

  -    Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,

  -    Hazımsızlık,

  -    Burun kanaması,

  -    Solunum yolu enfeksiyonu,

  -    Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı,

  -    Eklemlerde ağrı,

  -    Kas-iskelet sertliği

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU