İlaç Ara

ANTHIX 10 mg 30 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
25.91 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ANTHİX 10 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablette 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat bulunur.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir oksit (E-172), san demir oksit (E-172), prejelatinize nişasta ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTHIX nedir ve ne için kullanılır?

2. ANTHIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANTHIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANTHIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ANTHIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTHIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • ANTHİX’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • ANTHIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kalp rahatsızlığınız varsa,
 • Kanda potasyum düşüklüğü varsa ve kalp atım hızınız anlamlı şekilde yavaşsa,
 • Ergenlik döneminde iseniz
 • Bazı kalıtsal metabolik hastalıklarınız varsa dikkatli kullanınız (bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz varsa).
 • 65 yaşından daha yaşlıysanız.
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız yetersiz ise.
 • “Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız/’

  ANTHIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelikte doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ANTHIX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan kullanmayınız,

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

  ANTHIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı İntoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ANTHlX’in herhangi bir ilaçla ciddi bir etkileşiminin bulunduğuna dair kanıt yoktur.

  Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç), eritromisin (antibiyotik), ve greyfurt suyu ile birlikte ANTHİX’i kullanmayınız.

  Rupatadin ile birlikte statin (kolesterol düşürücü ilaç gruplarına verilen genel isim) veya alkol alıyorsanız İlacınızı dikkatli kullanınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.ANTHIX’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTHIX’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

  Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişlİ-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

  Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

  Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

DEVAMINI OKU

2.ANTHIX nedir ve ne için kullanılır?

ANTHİX, her bir tablette etkin madde olarak 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat içerir; 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler, bikonveks, yuvarlak, açık somon renkli şekillidir.

ANTHİX, 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yılboyu süren (sürekli/persistan) aleıjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini giderir.

ANTHİX ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere (aleıjik bir deri döküntüsü) bağlı semptomların giderilmesinde de kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.ANTHIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Önerilen dozu günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Ağızdan bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

•    Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

12 yaşın altında kullanılmamalıdır

Yaşlılarda kullanımı

ANTHİX yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer ANTHDCin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTHIX kullanırsanız

ANTHİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTHIX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTHIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ANTHIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ANTHIX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANTHİX’e karşı ciddi aletjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Huzursuzluk
 • Burun kanaması
 • Üst ve alt karın ağrısı
 • Bulantı, kusma
 • Kas, bel veya eklem ağrıları
 • ‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.’

  ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Sersemlik
 • Baş ağnsı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk, halsizlik
 • Dikkat bozukluğu
 • Yüksek ateş veya boğaz ağnsı
 • İştah artışı
 • Ağız, boğaz veya burun kuruluğu
 • İshal veya kabızlık
 • Midede rahatsızlık veya göğüste yanma hissi
 • Deride kızanklık
 • ‘Bunlar ANTHİX’in hafif yan etkileridir.'

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU