İlaç Ara

ARANESP 20 mcg 4 kullanıma hazır şırınga

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
4
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ARANESP kullanıma hazır dolu enjektör içinde 20 mikrogram enjeksiyonluk çözelti Enjeksiyon ile uygulanır.

Etken Madde

Darbepoetin alfa

Yardımcı maddeler

Sodyum fosfat monobazik, sodyum fosfat dibazik, sodyum klorür, solisorbat 80, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ARANESP nedir ve ne için kullanılır?

2. ARANESP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ARANESP nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ARANESP’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ARANESP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARANESP’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• yüksek tansiyon teşhisi konmuşsa ve doktorunuz tarafından verilen diğer ilaçlarla kontrol edilmiyorsa; veya

• ARANESP (darbepoetin alfa), rekombinant insan eritropoietini (r-HuEPO; gen teknolojisi ile üretilen insan eritropoietini) veya ARANESP içindeki herhangi bir diğer yardımcı maddeye karşı alerjiniz varsa,

• Kanser, kansere bağlı anemilerde ve kemoterapiye bağlı anemilerde ESA (eritropoezis stimüle edici ajanlar)’ın kullanılmasının morbidite ve mortaliteyi arttırdığı gözlenmiştir. Bu nedenle; kanser, kansere bağlı anemiler ve kanser kemoterapisine bağlı anemilerde ESA (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa ve benzeri ajanlar) kontrendikedir.

ARANESP’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlardan şikayetçi iseniz veya şikayetçi olduysanız doktorunuza söyleyin: doktorunuz tarafından verilen ilaçlarla kontrol edilen yüksek tansiyon; orak hücre anemisi; epileptik nöbetler (krizler); konvülsiyon (nöbetler veya krizler); karaciğer hastalığı;

anemi tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı yanıt vermeme; veya

latekse karşı alerji ( kullanıma hazır dolu enjektördeki iğne kılıfı lateks türevi içermektedir).

Özel uyarılar

• Olağandışı yorgunluk ve enerji eksikliği gibi semptomlarınız varsa, saf alyuvar aplaziniz (PRCA) olabilir, bu durum hastalarda rapor edilmiştir. PRCA durumunda, vücudunuzda alyuvar üretimi durmuş veya azalmıştır, bu da şiddetli anemiye neden olmaktadır. Eğer bu semptomları görürseniz, doktorunuzla temas kurmanız gerekmektedir; doktorunuz anemi tedavisi için size en uygun yöntemi belirleyecektir.

• Doktorunuz hemoglobin düzeyini 11 ve 12 g/dl arasında tutmaya çalışmalıdır.

• Kronik böbrek yetmezliğiniz var ise ve hemoglobin seviyeniz çok yüksek tutulursa, kalp veya damarlarla ilgili ciddi sorunlar (kardiyovasküler vakalar) riskiniz daha fazla olacaktır.

• Sağlıklı insanlar tarafından ilacın amacı dışında kullanılması, kalp veya damarlarla ilgili hayati tehlike arz eden sorunlar doğurabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ARANESP’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ARANESP’in etkisini değiştirmez.

Hamilelik

İlacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARANESP hamile kadınlarda test edilmemiştir. Aşağıdaki durumları doktorunuza söylemeniz gerekmektedir:

hamile iseniz;

• hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız; veya

• hamile kalmayı planlıyorsanız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Darbepoetin alfanın anne sütünde salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. ARANESP kullanırken emzirmeyi kesmelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

ARANESP araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkilemeyecektir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

Siklosporinin ve takrolimusun etkisi kanınızdaki alyuvarların sayısından etkilenebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söylemeniz gerekmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.ARANESP’in saklanması

ARANESP ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Buzdolabında saklayınız (2°C – 8°C). Dondurmayınız. ARANESP’in donmuş olduğunu düşünüyorsanız ilacı kullanmayın.

Enjektörünüz buzdolabından çıkarılıp enjeksiyondan önce oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika bekletildikten sonra 7 gün içinde kullanılmalıdır veya bertaraf edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARANESP’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününe tekabül etmektedir.

ARANESP berrak, renksiz veya hafif opelesan bir sıvıdır. Bulanıksa veya içinde partiküller varsa, ilacı kullanmamalısınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız ARANESP ‘i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mahallesi Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat: 26-27 Maslak/ İstanbul Tel: 0 212 335 64 59 Faks: 0 212 335 25 00

Üretim yeri: Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Hollanda

6. ARANESP kullanıma hazır dolu enjektör ile enjeksiyon yapma talimatları

Bu bölümde kendi kendinize nasıl ARANESP enjeksiyonu yapacağınıza dair bilgiler yer almaktadır. Doktorunuzdan, hemşirenizden veya eczacınızdan bilgi almadığınız sürece kendi kendinize enjeksiyon uygulamanız tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Enjeksiyon konusunda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza yardım için başvurun.

ARANESP kullanıma hazır dolu enjektör, sizin tarafınızdan veya size uygulayan bir başkası tarafından nasıl kullanılmalıdır?

Doktorunuzun verdiği enjeksiyonluk ARANESP kullanıma hazır dolu enjektör doku içine deri altından verilir. Doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ne kadar ARANESP’e ihtiyacınız olduğu ve ne sıklıkta enjekte edilmesi gerektiği konusunda size bilgi verecektir.

Ekipman:

Kendinize enjeksiyon uygulamak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

• yeni bir ARANESP kullanıma hazır dolu enjektör; ve

• alkollü mendil veya benzeri.

ARANESP kullanarak kendi kendinize nasıl deri altı enjeksiyon yapacaksınız?

1. Kullanıma hazır dolu enjektör buzdolabından çıkarılır. Kullanıma hazır dolu enjektör oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika bekletilir. Bu enjeksiyonun daha rahat gerçekleşmesini sağlayacaktır. ARANESP’i başka şekilde ılıtmayınız (örneğin, mikrodalga veya sıcak su içinde ılıtmayınız). Buna ilave olarak, enjektörü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

2. Kullanıma hazır dolu enjektörü çalkalamayın.

3. Enjeksiyona hazır olmadan önce enjektörün kılıfını açmayın.

4. Doktorunuzun tavsiye ettiği doğru dozu kullandığınızdan emin olun.

5. Kullanıma hazır dolu enjektör etiketi üzerindeki son kullanma tarihini (EXP:) kontrol ediniz. Etiket üzerinde belirtilen ayın son günü geçmişse enjektörü kullanmayınız.

6. ARANESP görünüşü kontrol edilir. Berrak, renksiz veya hafif incimsi bir sıvı olmalıdır. Bulanıksa veya içinde partiküller varsa, ilacı kullanmamalısınız.

7. Ellerinizi iyice yıkayın.

8. Düzgün, iyi aydınlatılmış, temiz bir yüzey bulun ve ihtiyacınız olan tüm donanımı erişebileceğiniz bir yere bırakın.

ARANESP enjeksiyonumu nasıl hazırlarım?

ARANESP’i enjekte etmeden önce aşağıdakileri yapmalısınız:

1. İğneyi bükmekten kaçının, resim 1 ve 2’de gösterildiği gibi kılıfı bükmeden yavaşça iğneden çıkarın.

2. İğneye dokunmayın veya pistonu ittirmeyin.

3. Kullanıma hazır dolu enjektörde ufak bir hava kabarcığı görebilirsiniz. Enjekte etmeden önce hava kabarcığını yok etmeniz gerekmez. Çözeltiyi hava kabarcığıyla beraber enjekte etmek zararsızdır.

4. Artık enjektörü kullanabilirsiniz.

Enjeksiyonu nerede uygulamalıyım?

Kendinize enjeksiyon uygulamak için en uygun yer kalçanızın ve karnınızın üst kısmıdır. Size bir başkası enjeksiyon uyguluyorsa, kolunuzun arka kısmına da uygulanabilir.

Enjeksiyon alanının kırmızı veya ağrılı olduğunu fark ederseniz enjeksiyon alanını değiştirebilirsiniz.

Enjeksiyonu nasıl uygulamalıyım?

1. Derinizi alkollü mendil kullanarak dezenfekte edin ve derinizi başparmağınız ve işaret parmağınız arasında kıstırın (sıkıştırmadan).

2. Hemşirenizin veya doktorunuzun gösterdiği şekilde iğneyi tamamen deri içine yerleştirin.

3. Yavaşça pistonu çekerek kan damarının delinip delinmediğini kontrol ediniz. Enjektörde kan görürseniz, iğneyi dışarı çıkarın ve başka bir noktaya tekrar yerleştirin.

4. Pistonu yavaş ve sabit bir basınçla ittirin, bu esnada enjektör boşalana kadar derinizi kıstırmaya devam edin.

5. İğneyi çıkarın ve derinizi bırakın.

6. Kan lekesi fark ederseniz, o noktaya bir parça pamuk veya mendil ile yavaşça kompres yapın. Enjeksiyon bölgesini ovuşturmayın. Gerekirse, enjeksiyon bölgesini bir plaster ile kapatabilirsiniz.

7. Her bir enjektörü sadece tek bir enjeksiyon için kullanınız. Enjektörde kalan ARANESP’i hiçbir şekilde kullanmayın.

UNUTMAYINIZ:

Herhangi bir sorun yaşarsanız, doktorunuz veya hemşirenize danışmaktan kaçınmayın.

Kullanılan enjektörlerin bertaraf edilmesi

• Kaza sonucu iğneyi kendinize batırabileceğiniz için kullanılan iğnelerin kılıflarını tekrar takmayın.

• Enjektörleri çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde tutunuz.

• Kullanılmış enjektörler yerel gereksinimlere göre bertaraf edilmelidir Kullanılmayacak olan ilaçları nasıl bertaraf etmeniz gerektiğini eczacınızdan öğrenin. Bu önlemler çevreyi koruma açısından yardımcı olacaktır.

DEVAMINI OKU

2.ARANESP nedir ve ne için kullanılır?

ARANESP berrak, renksiz veya hafif opelesan bir çözeltidir ve enjeksiyon yolu ile uygulanmaktadır. ARANESP kullanıma hazır dolu enjektör içeren ambalajlarda sunulmuştur ve her bir enjektör 20 mikrogram etkin madde darbepoetin alfa içermektedir.

ARANESP aynı zamanda sodyum fosfat monobazik, sodyum fosfat dibazik, sodyum klorür, polisorbat 80 ve enjeksiyonluk su içermektedir.

ARANESP 4 adet kullanıma hazır dolu enjektör içeren ambalajlarda mevcuttur (tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilmektedir). Enjektörler blister ambalaj içerisinde sunulmuştur.

ARANESP anemi tedavisinde verilen bir anti-anemiktir. Anemi kanınızın yeterli alyuvar içermemesi hastalığıdır ve semptomları yorgunluk, güçsüzlük ve nefes darlığı şeklinde görülebilir.

ARANESP eritropoietin stimüle edici ajanıdır (ESA) ve doğal eritropoietin hormonu ile tamamen aynı şekilde işlev görmektedir. Eritropoietin böbreklerimizde üretilmektedir ve kemik iliğimizin daha fazla alyuvar üretmesini tetiklemektedir . ARANESP'in etkin maddesi darbepoetin alfadır ve Çinli Hamster Yumurtalık Hücrelerinde gen teknolojisi ile üretilmektedir (CHO-K1).

Kronik böbrek yetmezliğiniz var ise

ARANESP, yetişkinlerde ve 11 yaş üstü çocuklarda kronik böbrek yetmezliği ile ilgili semptomatik anemi tedavisinde kullanılır. Böbrek yetmezliğinde, böbrek yeterli miktarda doğal eritropoietin hormonu üretmez, bu da anemiye yol açabilmektedir.

Vücudunuzun daha fazla alyuvar üretmesi biraz zaman alacağından, etkileri fark etmeniz dört hafta sonra gerçekleşecektir. Normal diyaliz rutininiz ARANESP'in anemiyi tedavi etme kapasitesini etkilemeyecektir.

Myelodisplastik Sendromunuz (MDS) var ise

ESA'lar, aşağıdaki alt gruplarda, Hb düzeyi <10 g/dl olan: myelodisplastik sendrom (MDS), RA (refrakter anemi), RARS (halkalı sideroblastlar ile seyreden refrakter anemi), RCMD (refrakter sitopeni multilineage-birden fazla seride displazi ile giden) ve tedaviden önceki bazal eritropoietin (EPO) düzeyi <500 MU/ml ve kemik iliğinde blast sayısı < %5 olan hastaların anemi tedavisinde kullanılabilir

DEVAMINI OKU

3.ARANESP nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Kan testlerinin ardından, hemoglobin düzeyiniz 10 g/dl veya daha düşük olduğu için doktorunuz ARANESP almanız gerektiğine karar vermiştir. Doktorunuz hemoglobin düzeyini 11 ve 12g/dl arasında tutmak için almanız gereken ARANESP miktarı ve uygulama sıklığı konusunda sizi bilgilendirecektir.

ARANESP'i kendi kendinize enjekte etme yolu

Doktorunuz sizin veya sizinle ilgilenen başka birinin ARANESP'i enjekte etmesinin en iyi yol olduğu kararını verebilir. Doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız kullanıma hazır dolu enjektör ile ilacı enjekte etmeyi size gösterecektir. Bu konuda size bilgi verilmemiş ise, ilacı kendi kendinize enjekte etmeyi denemeyiniz. Kendi kendinize asla ARANESP'i damar içine enjekte etmeyiniz.

Kronik böbrek yetmezliğiniz var ise

ARANESP, haftada bir kez, iki haftada bir veya ayda bir deri altına (subkutanöz) veya damar içine (intravenöz) tek enjeksiyon olarak verilir.

Aneminizi iyleştirmek için, vücut ağırlığınızın kilogramı başına başlangıç ARANESP dozunuz aşağıdakilerden biri olacaktır:

• iki haftada bir 0.75 mikrogram, veya

• haftada bir kez 0.45 mikrogram

Aneminizin nasıl yanıt verdiğini ölçmek ve gerekli olduğunda dozunuzu dört haftada bir ayarlamak için doktorunuz sizden düzenli kan örnekleri alacaktır.

Aneminiz iyileştiğinde, doktorunuz düzenli olarak kanınızı kontrol etmeye devam edecektir ve uzun süreli anemi kontrolü için dozunuzu tekrar ayarlayabilir. Doz değişikliği durumunda doktorunuz sizi haberdar edecektir.

Özellikle tedavinin başlangıcında, tansiyonunuz da düzenli olarak kontrol edilecektir.

Bazı durumlarda, doktorunuz demir takviyesi almanızı önerebilir.

Doktorunuz enjeksiyon verilme yolunu değiştirmeye karar verebilir (deri altına veya damar içine). Bu değişiklik gerçekleşirse, aldığınız aynı doza başlarsınız ve doktorunuz aneminizin hala doğru şekilde kontrol altında tutulduğundan emin olmak için kan örnekleri alır.

Doktorunuz tedavinizi r-HuEPO'dan (gen teknolojisi ile üretilen insan eritropoietini) ARANESP'e değiştirme kararı aldıysa, ARANESP enjeksiyonunu haftada bir kez mi yoksa iki haftada bir mi almanız gerektiğine karar verecektir. Enjeksiyon yolu r-HuEPO ile aynıdır, fakat doktorunuz dozunuzu ne kadar, ne zaman almanız gerektiği ve gerektiğinde doz değişikliği yapmanız konusunda sizi bilgilendirecektir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Eğer ARANESP'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARANESP kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARANESP kullanırsanız

Gereğinden fazla ARANESP aldıysanız, çok ciddi sorunlar meydana gelmez. Herhangi bir şekilde kendinizi kötü hissediyorsanız, doktorunuz, hemşireniz veya eczacınızla derhal temas kurmalısınız.

ARANESP'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozu telafi etmek için iki doz almayınız.

Bir ARANESP dozunu almayı unuttuysanız, doktorunuzla temas kurarak sıradaki dozu ne zaman almanız gerektiği konusunda bilgi almalısınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ARANESP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok Yaygın (100 kişide 10'dan fazlasında görülür)

• Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

• Sıvı tutulması (ödem)

Yaygın (100 kişide 1'den fazlasında görülür)

• Kan pıhtılaşması (tromboz)

• Enjeksiyon alanı çevresinde ağrı

• Deri döküntüsü ve/veya deri kızarıklığı

Seyrek (10,000 kişide 1'den fazlasında görülür)

Aşağıdakiler gibi ciddi alerjik reaksiyonlar:

• Hayati tehlike arz eden ani alerjik reaksiyonlar (anafilaksi)

• Yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişmeler (anjiödem)

• Nefes darlığı (dispne)

• Deri döküntüleri

• Kurdeşen (ürtiker)

Çok seyrek (10,000 kişide 1'den az kişide görülür)

• Saf kırmızı hücre aplazisi (PRCA) - (anemi, olağandışı yorgunluk, enerji eksikliği)

ARANESP ile tedavi edilmiş hastalarda konvülsiyonlar (nöbetler ve krizler) bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU
Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi