İlaç Ara

DEXPASS 50/300 mg 20 film kaplı tablet

Firma Bilgileri
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı
20.8 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DEXPASS 50/300 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet 50 mg deksketoprofen’e eşdeğer 73,76 mg deksketoprofen trometamol ve 300 mg parasetamol içerir.

 • •  Yardımcı madde(ler):Mikrokristalin selüloz, laktoz anhidrus DC (inek sütü kaynaklı), starch RX 1500, PVPK-30, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry II 85G18490 White [polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), talk, makrogol/polietilen glikol 3350, lesitin (soya) (E322)] içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DEXPASS nedir ve ne için kullanılır?

  2. DEXPASS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DEXPASS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DEXPASS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.DEXPASS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEXPASS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Deksketoprofen trometamole, parasetamole veya DEXPASS’ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa;

 • Asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa;

 • Astımınız varsa veya geçmişte aspirin veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse;

 • Ketoprofen (steroid olmayan antiinflamatuvar bir ilaç) veya fibrat (kandaki yağı düşürmek için kullanılan bir ilaç) kullanımı sırasında fotoalerjik veya fototoksik reaksiyonlardan şikayet ediyorsanız (güneşe maruz kalan cildin kızarması ve/veya kabarması şeklindeki belirtiler);

 • Peptik ülser (mide-barsak yarası), mide ya da barsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlarınız varsa (örn. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden mide ya da barsak kanaması, ülser (mide-barsak yarası) veya delinme geçirdiyseniz;

 • Süregelen sindirim sistemi problemleriniz varsa (örneğin, hazımsızlık, mide ekşimesi);

 • Ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya barsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz;

 • •  Süregelen iltihaplı barsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa;

 • Ciddi kalp yetmezliğiniz, şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa;

 • Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa;

 • Kusma, ishal veya yeterli olmayan miktarda sıvı alımı nedenlerinden dolayı şiddetli derecede dehidrasyonunuz varsa (vücudun çok miktarda sıvı kaybı);

 • Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız;

 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

 • Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde kullanmayınız.

 • DEXPASS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa;

 • Sıvı tutulumu dahil, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa;

 • Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83

 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız;

 • Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Deksketoprofen gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

 • Yaşlıysanız: yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir (Bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz;

 • Üreme problemi olan bir kadın iseniz (DEXPASS üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız);

 • Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;

 • Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa;

 • Sistemik lupus eritomatozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları);

 • •  Geçmişte iltihaplı barsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı);

 • Başka bir mide ve barsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz;

 • İstisnai olarak NSAİİ’ler enfeksiyonu arttırabileceğinden, varisellanız (suçiçeği) varsa;

 • NSAİİ’ler kanama, mide-barsak yarası veya delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi mide-barsak sistemi yan etkilerine yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir bulgu vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi mide-barsak sistemi yan etkileri bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar

 • Peptik ülser veya kanama riskini arttıran ilaçlar alıyorsanız, örn; oral steroid, bazı antidepresanlar (SSRI tipli; örneğin Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri); kanın pıhtılaşmasını önleyen aspirin veya varfarin gibi antikoagülan ilaçlar. Bu durumlarda, DEXPASS almadan önce lütfen doktorunuza danışınız. Midenizi koruyucu ilave ilaçlar (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyici ilaçlar) verebilir;

 • Asetilsalisilik asit ve/veya NSAİİ’lere popülasyonun geri kalanından daha yüksek alerji riskiniz olduğundan, asetilsalisilik asit veya diğer NSAİİ’lerin alımı sonucunda kronik rinitle beraber astım, kronik sinüzit ve/veya burun polipi şikayetiniz varsa. Bu ilacın kullanımı özellikle asetilsalisilik asit veya NSAİİ’lere alerjisi olan hastalarda, astım atakları veya bronkospazma (solunum yollarının daralması) neden olabilir.

 • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

 • Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

 • Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri

 • Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca-eıeKtronik olarak imzalanmıştır/Dokumanntıp://ebS.titck.gov.tr/Basvuru/Elmza/Kontror adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokumanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83 reaksiyonu görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

 • Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa.

 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,

 • Kan şekeri metabolizmasına etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • 3 – 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

  Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini artırabilir. Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

 • Mide bulantısı ve kusma

 • •  İştahsızlık

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEXPASS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEXPASS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEXPASS kullanmayınız. Çok gerekli olmadıkça DEXPASS’ı hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi süresince Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83 kullanmamak en iyi seçim olacaktır. Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız DEXPASS kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEXPASS emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DEXPASS baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımdan kaçınılmalıdır.

  DEXPASS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DEXPASS lesitin (soya)(E322) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  DEXPASS laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DEXPASS’ın yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • •  Asetilsalisik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar

 • Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar

 • Bazı duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum

 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat

 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin

 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol

 • Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhbitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri

 • Süregelen venöz ülserlerin (toplam damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin

 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin

 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamisin,

 • Bu belge 5070 sayılı Elektronikjmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden k^ıTOllMİSeb^ lv Grvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83

 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

 • Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siprofloksasin, levofloksasin)

 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus

 • •  Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar

 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid

 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin

 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston

 • •  Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’lar)

 • Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan antitrombosit ajanlar

 • Ek olarak, aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DEXPASS içeriğindeki parasetamolün etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • Sarı kantaron (St John’s Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

 • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

 • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

 • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

 • Alkol

 • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

 • 5.DEXPASS’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXPASS’i kullanmayınız.

  Bu beEeğ7<üm₺(İi?kvenikayaı ftmbalajrndaebktzuk luk^arıfaiFkıede rseni^lSiEXefSASI&hv-k<Jllanmiy’^K;>ntroi adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı iie aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83 Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  Esenler / İSTANBUL

  Tel   : 0850 201 23 23

  Faks  : 0212 481 61 11

  e-mail : bilgi@neutec.com.tr

  Üretim Yeri:

  Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  Arifiye/ SAKARYA

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83

  DEVAMINI OKU

  2.DEXPASS nedir ve ne için kullanılır?

  DEXPASS 50/300 mg film kaplı tablet etkin madde olarak deksketoprofen trometamol ve parasetamol içerir.

  Deksketoprofen trometamol, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

  Parasetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

  DEXPASS, osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı bu befejfiyat1 söh'rasi ağrı1) ■ve"dismeiütıqt1,'(ta&rHphde^dönemDe^m tehfeVisnöfe-sefid'ikedwı./EImza/Kontro1 adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83

  DEXPASS 20 ve 30 film kaplı tablet içeren PVC/PVDC/Alüminyum Blister ambalajlarda piyasaya sunulur.

 • DEVAMINI OKU

  3.DEXPASS nasıl kullanılır ?

  DEXPASS’ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83 İhtiyacınız olan DEXPASS dozu, ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine bağlıdır. Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz günde bir defa bir film kaplı tablettir.

  Deksketoprofenin toplam günlük dozu 75 mg’ı, parasetamolün toplam günlük dozu 4 g’ı geçmemelidir.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DEXPASS ağızdan alınır.

  Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, DEXPASS’ı, emilimi daha kolay olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (Bkz. Bölüm 2 “DEXPASS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması”)

  DEXPASS yeterli miktarda su ile birlikte alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  DEXPASS çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlıysanız tedaviye günlük toplam 1 tableti (50 / 300 mg) geçmeyen dozda başlamalısınız.

  DEXPASS iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen doza çıkarılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek sorununuz varsa, tedaviye günlük toplam 1 tableti (50 /300 mg) geçmeyecek dozda başlamalısınız. Hafif ve orta şiddette böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük toplam 1 tableti (50 /300 mg) geçmeyecek dozda başlamalısınız. Hafif ve orta şiddette karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DEXPASS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXPASS kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir,

  ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç Bu belge 5070 sayılı Elektronikjmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol 3dresji^lttia,duırıutı]aırj(idaedohaLıdokio ulnuzamabeverm azğMeya tetasıeıyeW>aakiu0mnwbPakasetf8m ol akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Parasetamol doz aşımı sonuçları karaciğer nakli ya da ölüme kadar varabilen karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Karaciğer toksisitesi ve karaciğer işlev bozukluğu ile birlikte genelde akut pankreatit (pankreas iltihabı) de gözlenebilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  DEXPASS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajını veya kullanıma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

  DEXPASS'i kullanmayı unuttuysanız

  Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEXPASS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi DEXPASS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa DEXPASS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • •   El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

 • •   Alerjik belirtiler (ciltte kızarıklık, soyulma ya da ağızda ülser)

 • •   Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

 • •   Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar kullandığınızda nefes güçlüğü yaşadıysanız ve buna benzer semptomları bu ilacı kullandığınızda da gördüyseniz

 • •  Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz

 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin DEXPASS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83

  Yaygın yan etkiler:
 • •   Mide bulantısı ve/veya kusma

 • •   Karın ağrısı

 • •   İshal

 • •   Sindirim sorunları (hazımsızlık)

 • •   Uyku hali (somnolans)

 • •   Baş ağrısı

 • •  Baş dönmesi

 • •   Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

 • •   Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

 • •   Barsak gazı

 • •   Kabızlık

 • Yaygın olmayan yan etkiler:
 • •   Sersemlik

 • •   Uyku düzensizlikleri

 • •    Sinirlilik

 • •   Çarpıntı

 • •  Kızarma

 • •   Mide sorunları

 • •   Ağız kuruluğu

 • •   Şişkinlik

 • •   Deri döküntüsü

 • •  Yorgunluk

 • •   Ağrı

 • •   Ateş ve titreme hissi

 • •   Genel kırıklık, keyifsizlik hissi

 • •   Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

 • •   Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

 • Seyrek yan etkiler:
 • •   Peptik ülser

 • •   Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması

 • •  Bayılma

 • •   Yüksek kan basıncı

 • •   Çok yavaş nefes alıp verme

 • •   Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi)

 • •   İştah kaybı (anoreksi)

 • •   Duyularda anormallik

  Bu be^e


  50


  7GJitMegeandea1şi1şlika!lareniial11ö ta)


  mzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol


  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83


 • •   Ani gelişen böbrek bozukluğu (akut renal bozukluk)

 • •   Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

 • •   Kaşıntılı döküntü

 • •  Akne

 • •   Terleme artışı

 • •   Sırt ağrısı

 • •   Sık idrara çıkma

 • •   Adet düzensizlikleri

 • •   Prostat sorunları

 • •   Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)

 • •   Akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi

 • (kansızlık), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura)

  Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

 • •   Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)

 • •   Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantemöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

 • •   Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

 • •   Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)

 • Çok seyrek
 • •   Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)

 • •   Nefes darlığı

 • •   Hızlı kalp artışı

 • •   Düşük kan basıncı

 • •   Pankreasta iltihaplanma

 • •   Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

 • •  Bulanık görme

 • •   Kulaklarda çınlama (tinnutus)

 • •   Deride hassasiyet

 • •   Işığa karşı duyarlılık

 • •  Kaşınma

 • •   Böbrek sorunları

 • •  Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni)

 • •   Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

 • •   Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni)

 • •   Alerjik reaksiyon belirtileri

 • •   Aspirin ya da benzeri non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlara karşı hassasiyeti olan Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.Tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden khastalardarbironkoKptrzm imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0ZW56ak1UZmxXQ3NRak1URG83

 • Karaciğer işlev bozukluğu


  Bilinmiyor
 • •   Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomnia), titreme (tremor)

 • •   Pozitif alerji testi

 • •   İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)

 • Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama).

  Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez DEXPASS kullanımını bırakınız.

  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

  DEXPASS gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU