İlaç Ara

GYNOFLOR vaginal tablet

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
47.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

GYNOFLOR vajinal tablet

Vajinal yoldan uygulanır.

Etken Madde

Her bir vajinal tablette 100 milyon canlı Lactobacillus acidophilus ve 30 mikrogram estriol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, dibazik sodyum fosfat, mikrokristalin sellüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GYNOFLOR nedir ve ne için kullanılır?

2. GYNOFLOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GYNOFLOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GYNOFLOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GYNOFLOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GYNOFLOR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

GYNOFLOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GYNOFLOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GYNOFLOR, doktorunuza danıştıktan sonra, gebelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GYNOFLOR doktorunuza danıştıktan sonra, emzirme sırasında kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

GYNOFLOR, vajinal yoldan uygulanan lokal etkili bir ürün olduğundan, araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez.

GYNOFLOR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GYNOFLOR’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Anti-infektif ilaçlar (ör. lokal veya sistemik antibiyotikler) ile birlikte tedavi, GYNOFLOR’un etkisinde bir azalmaya neden olabilir.

5.GYNOFLOR’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GYNOFLOR’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi.No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

Üretici:

MEDİNOVA AG-İsviçre lisansı ile Haupt Pharma Amareg GmbH Regensburg-Almanya

6/6

DEVAMINI OKU

2.GYNOFLOR nedir ve ne için kullanılır?

Gynoflor, insan vajinasında doğal olarak bulunan maddeler ile aynı olan etkin maddeler içermektedir. Sağlıklı vajina, biyolojik denge durumundadır ve enfeksiyonlara karşı doğal bir korunma mekanizması vardır. Laktobasil bakterileri (ör, Lactobacillus acidophilus) anti-enfektif aktiviteye sahip laktik asidi ve diğer maddeleri üreterek, bu koruma mekanizmasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Laktik asidin üretimi sonucunda vajinada asi dik bir ortam oluşur, laktobasil bakterilerin üremesi artar, ancak patojenik mikroorganizmaların üremesi engellenir.

Belirli ilaçlar ile (ör, antibiyotikler) tedavi, lokal enfeksiyonlar, ciddi genel hastalıklar veya hijyenik olmayan önlemler (vajina yıkaması ve duşları) vajina laktobasil florasında (organda doğal olarak bulunan mikroorganizmalar) bozulmaya veya harabiyete neden olabilir. Gynoflor, vajinada doğal florayı yeniden oluşturmaya yardım eden, canlı laktobasil bakterilerini yüksek miktarda içermektedir.

Doğal floraya ek olarak, sağlıklı vajina epiteli (vajina dokusu hücreleri), vajinanın doğal koruma mekanizması için önemlidir. Vajina epiteli, dalgalanan veya yetersiz hormon düzeylerinin sonucunda (özellikle menopoz sırasında ve sonrasında) ve vajina enfeksiyonları sonucunda hasarlanabilir. Gynoflor, ikinci etkin madde olarak, kadında doğal bir cinsiyet hormonu olan estriol içermektedir. Estriol, Gynoflor’daki gibi çok düşük dozda olsa bile, vajina epitelinin yeniden oluşmasını, iyi bir kan akımının olmasını ve yeterince kalın, elastik ve nemli olmasını sağlamaktadır. Bu durum, vajinada laktobasil bakterilerinin üremesi için de önemlidir.

Laktobasil bakteriler ve estriol, etkilerini lokal olarak vajinada göstermektedir.

Vajinal tabletlerin üretiminde kullanılan laktoz, laktobasil tarafından hızla laktik aside fermente olabilir. Böylece laktobasil çoğalması ve tekrar kolonileşmesi, ilk uygulamadan sonra doğrudan başlar.

Gynoflor aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • Belirli ilaçlar ile tedaviden sonra (ör, antibiyotikler) Laktobasillerin oluşturduğu floranın yeniden oluşturulması için
  • Kaynağı bilinmeyen vajinal akıntının tedavisi veya hafif ila orta derecede vajina enfeksiyonlarında, antibiyotiklerin veya kemoterapötik ajanların mutlak gerekli olmadığı durumların tedavisi için .
  • Menopoz sırasında ve sonrasında lokal şikayetlerin tedavisi (kuru vajina, kaşıntı, yanma, cinsel ilişki sırasında ağrı) ve sistemik hormon replasman tedavisine ek olarak.
  • Bir diğer olası uygulama, tekrarlayan vajinal hastalıklardan korunmada kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.GYNOFLOR nasıl kullanılır ?

GYNOFLOR’u daima doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Sağlıklı vajinal ortamın yeniden oluşturulması, vajinal akıntı ve enfeksiyonlar için:

6-12 gün süreyle günde 1-2 vajinal tablet.

Menopoz sırasında ve sonrasındaki lokal yakınmalar için (kuru vajina, kaşıntı, yanma, cinsel ilişki sırasında ağrı), hormon replasman tedavisine destek olarak:

6-12 gün süreyle günde 1 vajinal tablet, bunu takiben idame dozu olarak, haftada 1-2 gün 1 vajinal tablet.

Aylık kanamalar sırasında ilacı kullanmaya ara veriniz ve daha sonra devam ediniz.

GYNOFLOR tam olarak çözünmeyen maddeler içerir, bazen tabletin kalıntıları iç çamaşırında bulunabilir. Bu durum, GYNOFLOR’un etkililiği açısından önemli değildir.

Nadiren oldukça kuru vajina olgularında, vajinal tablet çözünmez ve vajinadan parçalanmamış bütün tablet olarak atılır. Sonuç olarak, tedavi optimal değildir. Ancak, bu durumun vajinaya zararı yoktur. Önlem için, vajinal tabletler çok kuru vajinaya yerleştirilmeden önce bir damla su ile nemlendirilebilir.

GYNOFLOR tedavisi sırasında sıhhi pedlerden kullanmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

Vajinal tableti, yatmanda önce akşamları vajinanın derinine yerleştiriniz. Bu uygulama en iyi olarak bacakların hafifçe kıvrık olduğu eğilme pozisyonunda gerçekleştirilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ve cinsel olgunluğa ulaşmamış, ilk aylık kanaması gerçekleşmemiş olan genç kız çocuklarında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar için dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması ile ilgili bilgi yoktur.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması ile ilgili bilgi yoktur.

Doktorunuz GYNOFLOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü GYNOFLOR tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer GYNOFLOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GYNOFLOR kullanırsanız

Kazara çok fazla miktarda vajinal tablet aldıysanız, yan etki beklenmez.

GYNOFLOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsam bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GYNOFLOR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GYNOFLOR ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek yan etkiler

Herhangi bir yan etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Her ilaç gibi GYNOFLOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

GYNOFLOR kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

GYNOFLOR uygulamasından kısa bir süre sonra hafif bir yanma veya batma olabilir.

Bu olgularda, tedavinin kesilmesi gerekmez. Ancak şikayetler devam eder ise, mümkün olur olmaz doktorunuza danışınız.

Nadir olgularda, kızarıklık ve kaşıntı gibi reaksiyonlar bildirilmiştir.

Bir olguda, GYNOFLOR içerisindeki Lactobacillus liyofılizatına karşı alerji saptanmıştır.

Bu durumda, mümkün olur olmaz doktorunuza danışınız.

GYNOFLOR kazara ağızdan alınır ise, istenmeyen etkilerin ortaya çıkması beklenmez.

Yan etkilerden herhangi birisi ciddi bir hal alır ise veya bu kullanma talimatında verilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza söyleyiniz

Bunlar GYNOFLOR’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU