İlaç Ara

IPRASAL nebulizasyon için tek dozluk inhilasyon çözeltisi içeren flakon 20×2.5 ml flakon/kutu

Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
50.2 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IPRASAL nedir ve ne için kullanılır?

2. IPRASAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IPRASAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IPRASAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.IPRASAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IPRASAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

IPRASAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • İPRASAL uygulamasından sonra ani aşırı duyarlık reaksiyonları oluşabilir; bu şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazda şişmeler (anjiyoödem), döküntüler ve hırıltıyla soluma vakaları görülmüştür.
 • Çözeltinin ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda göz bebeğinin genişlemesi, gözde ağrı veya bulanık görme, göz içi basıncında artış ortaya çıkabilir.
 • Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom (göz içi basıncında artış/göz tansiyonu) belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.
 • İPRASAL’ın doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını doktorunuz ya da eczacınızdan mutlaka öğreniniz Çözeltinin ya da buğusunun gözleriniz ile temas etmemesi için dikkatli olmalısınız. İPRASAL’ın bir ağızlık parçası aracılığıyla kullanılması önerilir. Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatörün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin yüzünüze tam olarak oturması gereklidir. Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom) veya gözlerinizde bu yönde bir eğilim (risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha bir önem taşımaktadır.
 • Yeterince kontrol altında olmayan şeker hastalığınız (diyabet), yakınlarda geçirilmiş kalp krizi (miyokard enfarktüsü), şiddetli kalp veya damar hastalıkları, tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm), böbrek üstü bezlerinde özel bir tümör (feokromositoma), göz içi basıncında yükseklik (glokom) riski, prostat büyümesi ya da mesane boynunda
 • tıkanıklık gibi idrar yapmayı güçleştiren durumlar var ise, bunları doktorunuza söylemelisiniz.

 • Eğer şiddetli kalp hastalığınız varsa, ilacınızı kullanmakta iken göğüs ağrısı veya diğer belirtilerde ağırlaşma fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.
 • Soluk alıp vermenizi rahatlatıcı başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu grup ilaçlar kanınızdaki potasyum miktarının azalmasına sebep olabilirler.
 • Eğer kistik fıbroz adı verilen nadir kalıtsal hastalığınız varsa, mide-barsak sorunlarına daha meyilli olabilirsiniz.
 • Hızla kötüleşen bir solunum zorluğu durumunda hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Hastalığınızın belirtilerini gidermek için, daha yüksek İPRASAL dozlarına ihtiyaç duyuyorsanız, doktorunuza başvurunuz.
 • İPRASAL doğumda rahmin kasılmalarını engelleyebilir. Eğer hamileliğinizin son üç ayı içinde iseniz, bu konuyu doktorunuza danışınız.
 • Eğer sporculara uygulanan testler kapsamında, doping testi için sizden idrar örneği isteniyorsa, testi uygulayan kişiye İPRASAL kullandığınızı söyleyiniz; çünkü ilacınızın içinde bulunan salbutamol bu testin pozitif sonuçlanmasına yol açabilir.
 • Eğer İPRASAL’ı soluduktan sonra hırıltıyla solumaya başlarsanız veya başka türlü bir solunum güçlüğü ortaya çıkarsa (inhalasyon kaynaklı bronş kasılması), daha başka bir doz almayınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.
 • İPRASAL ile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir ve bu süre hastalığınızın durumuna bağlı olacaktır.
 • İPRASAL sadece solunum yoluyla kullanılmak içindir. Bu ilacı içmeyiniz ya da enjeksiyon

  yoluyla kullanmayınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  IPRASAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  IPRASAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İPRASAL’ı hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi

  yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

  Tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen bir doğum kontrol yöntemi kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emzirme döneminde İPRASAL’ı yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

  İPRASAL süte geçer; yenidoğan üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır.

  Ancak İPRASAL tedavisi sırasında baş dönmesi, gözün farklı uzaklıklara odaklanmasında bozukluk, göz bebeğinde genişleme ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, araba kullanırken ya da makine isletirken dikkatli olmanız gereklidir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan islerden uzak durmalısınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha bir dikkatli olmanız ve bu ilaçları almakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

 • Ksantin türevleri (örn. teofılin), diğer beta-adrenerjikler (bunlar solunum ilaçlarıdır) ve antikolinerjikler (bunlar batıcı nitelikte sancı, Parkinson hastalığı, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma durumlarında kullanılan ilaçlardır),
 • Kortikosteroid grubu ilaçlar (kortizon; bağışıklık sisteminin baskılanması gereken durumlarda kullanılır),
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler),
 • Digoksin adı verilen kalp ilacı,
 • Beta-blokerler (kalp-damar ilaçları),
 • Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar,
 • • Bazı anestetik gazlar. Bu ilaçlar ameliyat sırasında hastanın uyuşturulması için kullanılır.

  Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza İPRASAL kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

  5.IPRASAL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra IPRASAL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz IPRASAL’i kullanmayınız.

  Tek dozluk flakonları yalnızca, uygun nebülizatör cihazı ile kullanınız. İlacı içmeyiniz veya damar içinden enjeksiyon şeklinde kullanmayınız.

  1. Nebülizatörü, imalatçısının ya da doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlayınız.

  2. Tek dozluk bir flakonu şeritten koparınız.

  3. Tek dozluk flakonu, uç kısmını sertçe bükerek açınız.

  4. Tek dozluk flakonun içeriğini, nebülizatörün rezervuarına (depo kısmına) boşaltınız.

  5. Nebülizatörün parçalarını birleştirip, önerildiği şekilde inhale ediniz.

  6. Kullandıktan sonra, rezervuarda kalmış olabilecek solüsyonu atınız ve nebülizatörü, imalatçısının talimatları doğrultusunda temizleyiniz.

  Tek dozluk flakonlar koruyucu madde içermediğinden, mikropla bulaşmayı önlemek amacıyla, flakonun açıldıktan hemen sonra kullanılması ve her uygulamada yeni bir flakonun açılması önem taşımaktadır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk flakonlar atılmalıdır.

  İPRASAL Nebülizasyon İçin Tek Dozluk İnhalasyon Çözeltisi İçeren Flakon’un, aynı nebülizatör içinde diğer ilaçlarla karıştırılmaması özellikle önerilmektedir.

  Ruhsat Sahibi:

  VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Yeşilyurt Sokak – 3/2 Çankaya/Ankara, TÜRKİYE Tel: (0312) 427 43 57- 58 Fax: (0312) 427 43 59

  Üretim Yeri:

  VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mahallesi, Fatih Bulvarı, No:38 Karaağaç-Çerkezköy/ TEKİRDAĞ

DEVAMINI OKU

İPRASAL’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

DEVAMINI OKU

3.IPRASAL nasıl kullanılır ?

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Erişkinler/ Yaşlılarda/12yaşından büyük çocuklar

Ani ortaya çıkan t ak ut) atakların tedavisi:

Belirtilerde hızla iyileşme sağlanması için çoğunlukla 1 adet tek dozluk flakon yeterlidir.

Şiddetli durumlarda eğer atak 1 adet tek dozluk flakon ile giderilemiyorsa, iki adet tek dozluk flakona ihtiyaç duyulabilir. Bu türlü durumlarda derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

İdame tedavisi:

Günde üç ya da dört kez 1 adet tek dozluk flakon.

Uygulama yolu ve metodu

İPRASAL İnhalasyon Çözeltisi, uygun bir nebülizatör veya intermitan pozitif basınçlı solunum cihazı (ventilatör) ile uygulanabilir. İPRASAL’m doğru bir şekilde kullanımı için, bu kılavuzun sonundaki uygulama talimatlarına bakınız. Yine de emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar İPRASAL T özel bir doz ayarlaması yapılmaksızın kullanabilirler.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: İPRASAL karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmediği için bu gibi hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer İPRASAL ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla IPRASAL kullanırsanız

İPRASAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IPRASAL'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer tavsiye edilen İPRASAL dozlarından birini zamanında almayı unutursanız kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise, bekleyiniz ve zamanı gelen dozunuzu alınız. Daha sonrasında ilacınızı önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İPRASAL ile tedavi sonlandırddığındaki oluşabilecek etkiler

İPRASAL tedavisinin gereğinden önce sonlandırılması, hastalığınızın ağarlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece İPRASAL kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi IPRASAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa IPRASAL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hırıltıyla soluma veya soluk alıp verirken başka türlü sorunların varlığı,
 • Çözeltinin ya da buğusunun istenmeden göze kaçması sonucunda gözde ağrı veya bulanık görme, göz içi basıncında artış. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, ani gelişen glokom belirtileri olabilir. Bu belirtiler herhangi bir kombinasyon şeklinde ortaya çıkarsa, hemen bir uzman hekimin görüşü alınmalıdır.
 • Kan basıncında ve kalp ritminde değişiklikler; kalbin aşırı hızlı ve hafif atması, kalp kasma yeterince kan gitmemesi;
 • Yutakta şişme (ödem), inhalasyondan hemen sonra bronşlarda spazm
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  İPRASAL ile ayrıca aşağıdaki istenmeyen etkiler ile de karşılaşılmıştır:

  “Yaygın olmayan” istenmeyen etkiler (100 kişide l’den az, 1,000 kişide l’den fazla):

 • Sinirlilik
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, titreme
 • Çarpıntı, nabzın hızlı atması
 • Öksürük, seste bozulmalar, boğazda tahriş
 • Ağız kuruluğu, bulantı
 • Deri reaksiyonları
 • Büyük (sistolik) kan basıncında yükselme
 • “Seyrek” istenmeyen etkiler (1,000 kişide l’den az, 10,000 kişide l’den fazla):

 • Kanınızdaki potasyum düzeylerinin azalması
 • Zihinsel bozukluk
 • Gözlerin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk, gözün kornea tabakasında sıvı toplanması (ödem), gözün konjonktiva tabakasında kızarıklık, haleler görme, gözbebeklerinin büyümesi, bulanık görme
 • Bronşlarda spazm, boğaz kuruluğu, gırtlakta spazm
 • Mide-barsak hareketlerinde bozukluk, ishal, kabızlık, kusma, ağızda iltihap
 • Aşırı terleme, kurdeşen, kaşıntı
 • Kas spazmları, kaslarda zayıflık, kas ağrısı
 • İdrar yapmada güçlük
 • Genel halsizlik durumu (asteni)
 • Küçük (diyastolik) kan basıncında düşme
 • Bunlar İPRASAL’ın hafif yan etkileridir.

  DEVAMINI OKU