İlaç Ara

KOMBEVIT-C 30 draje

Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
8.56 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KOMBEVİT-C draje

Ağız yolu ile uygulama içindir.

Etken Madde

15 mg Tiamin mononitrat (Vitamin Bı), 15 mg Riboflavin (Vitamin B2), 10 mg Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), 50 mg Niyasinamid, 25 mg Kalsiyum pantotenat,

0.01 mg Siyanokobalamin (Vitamin Bı2), 0.25 mg Folik asit ve 100 mg Askorbik asit (Vitamin C) içermektedir.

Yardımcı madde(ler):Polivinil pirolidon, Talk, Magnezyum stearat, Şeker, Şellak, Titanyum dioksit, Jelatin, Arap zamkı, F.D. & C Sarı no. 6, Ewax, Kalsiyum karbonat.

Bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir

hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de KOMBEVİT-C’den en iyi sonuçları alabilmeniz için

dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düş ük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KOMBEVIT-C nedir ve ne için kullanılır?

2. KOMBEVIT-C’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KOMBEVIT-C nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KOMBEVIT-C’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KOMBEVIT-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KOMBEVIT-C’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

– Geçmişte KOMBEVİT-C’nin içindeki etkin maddelerine veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik reaksiyonunuz olduysa.

KOMBEVİT-C’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bazı kansızlık durumlarında (pernisiyöz anemi ve diğer megaloblastik anemilerde) kullanılmamalıdır.

B12 vitamini tam bir teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki B6 vitamini, emziren kadınlarda süt salgısını azaltabilir.

Göz problemi (duyu kaybı) olan kişilerde siyanokobalamin kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C alındıktan sonra idrarın sarıya boyanması, ilacın içerdiği Riboflavin (Vitamin B2)’den ileri gelmekte olup tamamen zararsız bir belirtidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KOMBEVIT-C’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KOMBEVİT-C’yi yemeklerle birlikte ya da yemeklerden sonra alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KOMBEVİT-C emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

KOMBEVİT-C’nin araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

KOMBEVIT-C’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KOMBEVİT-C şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

KOMBEVİT-C içeriğindeki F.D. & C Sarı no. 6 (bir tür boyar madde), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

INH (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç), sikloserin ve oral kontraseptifler (ağız yoluyla kullanılan doğum kontrol ilaçları) B6 vitamini ihtiyacını arttırırlar.

Parkinson vakalarında levodopa tedavisi üzerindeki bozucu etkisinden dolayı B6 vitamini kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki niasin, acil yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir gruba ait ilaçların (ganglioneıjik blokerlerin) tansiyon düşürücü etkisini arttırır.

KOMBEVİT-C, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.

Simetidin ve ranitidin (ülser tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan ilaçlar) Bı2 emilimini azaltır. Omeprazol (ülser ve reflü tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan bir ilaç), Bı2 vitamininin emilimini etkiler. Kolşisin (gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) B,2 vitamininin emilimini azaltır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.KOMBEVIT-C’in saklanması

KOMBEVİT-C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklanmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KOMBEVIT-C’i kullanmayınız.

Eğer ürünün ambalajında herhangi bir hasar fark ederseniz KOMBEVİT-C’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No:l 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel:    0212    692    92 92

Faks: 0212 697 00 24

İmal Yeri:

Deva Holding A.Ş.

DEVAMINI OKU

2.KOMBEVIT-C nedir ve ne için kullanılır?

KOMBEVİT-C birden fazla vitamin içeren bir ilaçtır. Her bir karton kutu, 30 draje içermektedir.

KOMBEVİT-C vitaminler adı verilen tedavi grubu altında sınıflandırılır.

KOMBEVİT-C, B grubu vitaminleri ve C vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen durumlarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.KOMBEVIT-C nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Erişkinler için günlük ortalama doz 2-3 drajedir.

Ancak doktorunuz hastalığınızın türüne ve şiddetine göre dozunuzu belirleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla uygulanır. KOMBEVİT-C drajeleri bir bardak su ile yutarak alınız. Drajeleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Farklı doz uygulamasına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlannda doz azaltılması konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Eğer KOMBEVİT-C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOMBEVIT-C kullanırsanız

KOMBEVİT-C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KOMBEVIT-C'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KOMBEVIT-C ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KOMBEVİT-C tedavisi sonlandınldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KOMBEVIT-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın:    10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek:    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek:    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:    Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Çok seyrek

Aleıjik reaksiyonlar

Bilinmiyor

Uyuşma (parestezi)

Uyku hali

Bu yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU