İlaç Ara

KURSEPT 30 gr krem

Firma Bilgileri
Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
9.66 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KURSEPT krem, 30 g Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

: 1 g krem; 190 mg alüminyum hidroksiklorit ve 10 mg triklozan içerir.

Yardımcı maddeler

: Beyaz yumuşak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat, gliserinmonostearat. siklometikon. sıvı parafın, polisorbat 20, polisorbat 80, klorheksidin hidroklorür. butil hidroksianizol (E320). parfüm (koku maddesi), saf su.

Bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de KURSEPT’ten en iyi sonuçlan alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya gereksinim duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. Haç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KURSEPT nedir ve ne için kullanılır?

2. KURSEPT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KURSEPT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KURSEPT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KURSEPT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KURSEPT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Alüminyum hidroksiklorite, triklozana veya KURSEPT’in herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise, KURSEPT’i kullanmayınız.

KURSEPT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Cildinizde tahriş, aşın kuruluk veya aşırı hassasiyet olursa durumu hekiminize bildiriniz.

• İltihaplanmış deride ve açık yaraların üzerine KURSEPT uygulamasından kaçınınız.

• KURSEPT’i gözlerle temas ettirmeyiniz.

• KURSEPT’i kumaşlar ile temas ettirmeyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KURSEPT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KURSEPT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

   Alüminyum hidroksikloritin ve triklozanın hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.

• KURSEPT kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Alüminyum hidroksikloritin ve triklozanın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  • Alüminyum hidroksikloritin ve triklozanın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.

• KURSEPT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda / zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

KURSEPT kullanımının araç ve makine kullanımına bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

KURSEPT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

KURSEPT’in içeriğinde bulunan;

• Butil hidroksianizol (E320), bölgesel cilt tepkimelerine (örneğin temas dermatitine) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe,

• Setostearil alkol ise. bölgesel cilt tepkimelerine (örneğin temas dermatitine) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KURSEPT’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.KURSEPT’in saklanması

KURSEPT’i çocukların göremeyeceği. erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KURSEPT’i kullanmayınız.

Ruhsal Sahibi :    ORVA    İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No. 10,

35620 Çiğli / İZMİR Üretici :    ORVA    İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No. 10.

35620 Çiğli / İZMİR

DEVAMINI OKU

2.KURSEPT nedir ve ne için kullanılır?

KURSEPT. haricen kullanıma yönelik bir kremdir. Antiseptik ve Dezenfektanlar -Alüminyum ajanları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak. 1 gramında 190 mg alüminyum hidroksiklorit ve 10 mg triklozan içermektedir. Alüminyum hidroksiklorit. terlemeyi önleyici, bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir. Triklozan ise bakterilere, bazı maya ve küflere karşı etkili: antimikrobiyal bir maddedir. Triklozan aynca iltihap giderici özelliklere de sahiptir.

KURSEPT. hafif parfüm kokulu, beyaz renkli, bağdaşık (homojen) özelliklerde olup. 30 g krem içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.

KURSEPT. antimikrobiyal bir etkinin de gerekli görüldüğü her türlü aşırı terlemenin (hiperhidrozis) tedavisinde; özellikle koltuk altı, ayak ve ellerde görülen aşırı terleme ve buna bağlı gelişen koku yayılmasına karşı; ayrıca vücudun kıvnmlı yerlerinde oluşan yüzeysel iltihapların (ıntertrigo) ve yürüyüşe bağlı olarak ayaklarda oluşabilen içi sıvı dolu kabarcıkların önlenmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.KURSEPT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde, KURSEPT'İ akşamları yatmadan önce uygulayınız.

KURSEPT'i ilk 3-4 gün günde 1 kez. sonrasında ise her 2 veya 3 günde 1 kez geceleri kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

KURSEPT'i; yalnızca bölgesel olarak, aşırı terleme görülen bölgelere sürerek uygulayınız.

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda KURSEPT'in etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda KURSEPT'in etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda KURSEPT'in kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer KURSEPT'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KURSEPT kullanırsanız

KURSEPT. önerilen dozdan fazla kullanıldığı durumda ciltte aşırı kuruluğa neden olabilir. Kullanılan KURSEPT miktarının ve kullanım sıklığının azaltılmasıyla bu durum kolaylıkla normal hale dönebilmektedir.

KURSEPT yanlışlıkla yüksek miktarda yutulduğunda. gerekli görülürse uygun bir mide boşaltma yöntemi uygulanır.

KURSEPT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KURSEPT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygıdamayınız.

KURSEPT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Böyle bir etki beklenmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlarlarda olduğu gibi, KURSEPT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KURSEPT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik tepkimeler (döküntü, kurdeşen, kaşıntı, nefes almada zorluk, ağız, yüz. dudaklar veya dilde şişme).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin KURSEPT'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ciltte aşın kuruluk,

• Tedavi edilen alanlarda geçici yanma, kaşıntı, iğne batması hissi, karıncalanma. Bunlar KURSEPT'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU