İlaç Ara

VOTRIENT 400 mg 60 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VOTRIENT™ 400 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablet, 400 mg pazopanibe eşdeğer pazopanib hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, povidon (K30), polisorbat, makrogol 400, titanyum dioksit (El71), hipromelloz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VOTRIENT nedir ve ne için kullanılır?

2. VOTRIENT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VOTRIENT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VOTRIENT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VOTRIENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VOTRIENT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • VOTRIENT in etkin maddesi pazopanibe veya içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjinizj varsa.
 • Hamileyseniz.
 • VOTRIENT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  VOTRIENT 18 yaşın altındaki hastalar için önerilmemektedir. 18 yaşın altındaki hastalarda etkisi bilinmemektedir.

  VOTRIENT kullanmadan önce doktorunuzun aşağıdaki durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Eğer;

 • kalp hastalığınız varsa,
 • kan basıncınız yüksekse,
 • karaciğer hastalığınız varsa,
 • kalp yetmezliği veya kalp krizi geçirdiyseniz,
 • daha önce akciğer yetmezliği yaşadıysanız,
 • kanama, kanda pıhtılaşma veya arterlerde daralma gibi sorunlar yaşadıysanız,
 • perforasyon (delinme) veya fıstül (bağırsaktan çıkan anormal delik veya kanallar) gibi mide veya bağırsak sorunları yaşadıysanız,
 • bir ameliyat geçirecekseniz veya yakın zamanda ameliyat olduysanız,
 • tiroid sorunlarınız varsa,
 • doktorunuza bildiriniz. Kalp ve karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi için ekstra testler yapılması gerekebilir. Doktorunuzun bu testlerin sonuçlarına göre dozu ayarlaması veya tedaviyi kesmesi gerekebilir.

  VOTRIENT kan basıncınızı yükseltebilir. VOTRIENT kullanırken doktorunuz bu konuda kontroller yapacaktır. Bu etki görüldüğü takdirde kan basıncınızın düşürülmesi için başka ilaçlar kullanacaktır.

  VOTRIENT vücudunuzdaki tiroid hormonu miktarını düşürebilir. VOTRIENT kullanırken doktorunuz bu konuda kontroller yapacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VOTRIENT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VOTRIENT gıdalardan etkilenmektedir. VOTRIENT’i öğünler arasında, yani öğünlerden en az iki saat sonra veya en az bir saat önce alınız.

  Yan etki ihtimalini artırabildiğinden VOTRIENT tedavisi sırasında greyfurt suyu tüketmeyiniz.

  Hamilelik

  •    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamilelik döneminde, klinik durumunuz VOTRIENT ile tedaviyi gerektirmedikçe VOTRIENT kullanmamalısınız. Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız hamilelik sırasında VOTRIENT kullanmaya ilişkin riskler ve potansiyel yararlar konusunda doktorunuza danışınız.
 • VOTRIENT kullanırken hamilelikten korunmak için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.
 • •    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  •    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VOTRIENT kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. VOTRIENT içeriğindeki maddelerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden bebeğinize zarar verebilir. Bu konuda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  VOTRIENT araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilen yorgunluk, güçsüzlük ve enerji kaybı gibi yan etkilere neden olabilir.

  VOTRIENT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VOTRIENT 42.4 mg sodyum nisasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  VOTRIENT diğer ilaçları etkileyebilir veya diğer ilaçlardan etkilenebilir. Bazı ilaçların birlikte alınması yan etki yaşama olasılığını artırabilir. Bu ilaçlar aşağıdakileri içermektedir:

 • klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampisin, telitromisin, vorikonazol (iltihap (enfeksiyon) tedavisinde kullanılır)
 • atazanavir, indinavir, nelfmavir, ritonavir, saquinavir (İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü (HIV) tedavisinde kullanılır)
 • nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • lapatinib (meme kanseri tedavisinde kullanılır) ve paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılır)
 • simvastatin (yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılır) ve OATP1B1 substratları (enzimlerin etki ettikleri maddeler) (örneğin kolesterol tedavisinde kullanılan rosuvastatin)
 • dekstromctorfan (öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)
 • midazolam (anestezide kullanılır)
 • Bu ürünlerden birini kullanırsanız doktorunuza veya eczacınıza bunu bildiriniz. Bazı ilaçlar VOTRIENT ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğerleri için ilacımn dozu veya alma zamanının değiştirilmesi gerekebilir.

  5.VOTRIENT’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOTRIENT’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: Novartis Ürünleri

  34912 Kurtköy-İstanbul

  Üretim yeri:    Glaxo Operations UK Ltd, İngiltere

  9

  DEVAMINI OKU

  2.VOTRIENT nedir ve ne için kullanılır?

  • VOTRIENT protein kinaz inhibitörleri grubundan pazopanib hidroklorür adlı etkin maddeyi içeren bir kanser ilacıdır. Bu ilaç etkisini kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılmasında etkili olan proteinlerin etkilerini önleyerek göstermektedir.
  • VOTRIENT, 400 mg bir yüzünde GS UHL işareti bulunan kapsül şeklinde beyaz renkli tabletlerdir. 30 veya 60 tabletlik şişelerde ambalajlanmıştır.
  • VOTRIENT,
  • - daha önce herhangi bir VEGF-TKI (Vasküler endotelyal büyüme faktörü-Tirozin kinaz inhibitörü) kullanmamış ameliyat ile çıkarılamayan (rezeke edilemeyen) ilerlemiş böbrek kanseri (lokal relaps veya metastatik renal hücreli kanser) olan hastalarda tek ilaç olarak tümörde ilerleme (progresyon) görülene kadar kullanımı endikedir.

  DEVAMINI OKU

  3.VOTRIENT nasıl kullanılır ?

  Normal doz günde bir kez alınan 800 mg VOTRIENT (4 tablet VOTRIENT 200 mg ya da 2 tablet VOTRIENT 400 mg) şeklindedir.

  VOTRIENT’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Miktar konusunda emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

  Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz dozu ayarlayabilir veya geçici şekilde VOTRIENT tedavisini kesebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri teker teker, su ile birlikte ve her günün yaklaşık aym saatinde alınız.

  İlacın emilimini etkilediği ve yan etki olasılığım artırabildiği için tabletleri kırmayınız veya ezmeyiniz.

  VOTRIENT’i öğünlerden en az iki saat sonra ve en az bir saat önce olmak üzere öğünler arasında alınız. Örneğin ilacınızı sabah ile öğle arasında alabilirsiniz: kahvaltıdan iki saat sonra ve öğle yemeğinden bir saat önce. VOTRIENT gıdalardan etkilendiğinden ilacınızı ne zaman aldığınız önemlidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaş ve üstündeki hastalarda VOTRIENT kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Ancak, bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabileceği göz ardı edilmemelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, gerekli testleri yaparak dozaj ayarlaması gerekli olup omadığına karar verecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda eldeki veriler yeterli olmadığından doz ayarlaması için tavsiye sunulamamaktadır.

  Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 200 mg’a düşürülmüş VOTRIENT dozu önerilmektedir.

  VOTRIENT, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir

  Eğer VOTRIENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VOTRIENT kullanırsanız

  VOTRIENT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VOTRIENT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir dozun alınması unutulursa ve sonraki doza 12 saatten az bir süre kaldıysa unutulan doz alınmamalıdır. Normal zamanında ilacınızı almaya devam ediniz.

  VOTRIENT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi VOTRIENT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:    100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek:    10.000 hastamn birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Böbrek kanseri tedavisi ile ilişkili yan etkilerÇok yaygın
 • iştah azalması6
 • Tad alma duyusunda bozukluk (disgözi)6
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Kalbin yavaş çarpması
 • İshal (diyare), bulantı, kusma, karın ağrısı”
 • Saç renginde değişiklik
 • Yorgunluk
 • Bazı karaciğer enzimlerinde (alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz) artış
 • Yaygın
 • Trombosit- kan pulcuğu- sayısında azalma (trombositopeni), kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Tiroid bezlerinin yetersiz salgı meydana getirişi sonucu ortaya çıkan patolojik durumlar (hipotiroidizm)
 • Baş ağrısı, sersemlik, halsizlik (letarji), uyuşma (parestezi)
 • Sıcak basması, idrarda kan tespit edilmesi (hematüri)
 • Burun kanaması (epistaksis), konuşmanın bozulması (disfoni)
 • Hazımsızlık (dispepsi), ağız içinde iltihap (stomatit), gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans), karın şişkinliği (abdominal distansiyon)
 • Anormal karaciğer fonksiyonu, kanda bilirubin (safra boyası) düzeyinin yükselmesi (hiperbilirubinemi)
 • Döküntü, kellik (alopesi), el-ayak sendromu (palmar-plantar eritrodizestezi sendromu), deriye rengini veren maddenin deride azalması (deride hipopigmentasyon), deri yüzeyinde oluşan kızarıklık (eritem), kaşıntı (pruritus), deride renk kaybı (deride depigmentasyon), ciltte kuruluk, aşırı terleme (hiperhidroz)
 • Kas ağrısı (miyalji), kas spazmları
 • İdrarda protein tespit edilmesi (proteinüri)
 • Kuvvetsizlik (asteni), mukoza iltihabı (mukozal inflamasyon), ödemb, göğüs ağrısı
 • Kilo kaybı, kanda kreatinin (kas metabolizmasının önemli bir son ürünü) artışı, kanda bilirubin artışı, beyaz kan hücresi sayısında azalmad, lipaz artışı (yağları parçalayan enzim), kan basıncında artış, kanda tiroidi uyaran hormon artışı, gama-glutamiltransferaz (karaciğer ve safra kanalında en yüksek konsantrasyonda bulunan enzim) artışı, hepatik enzim (karaciğer enzimi) artışı
 • Yaygın olmayan
 • Kanda fosfat (fosfor içeren bileşikler) bileşiklerinin düşük olması (hipofosfatemi), kanda magnezyum düzeyinin düşük olması (hipomagnezemi)
 • Beyin ile organlar, kan damarları, kaslar ve deri arasındaki iletişimi sağlayan sinirlerde rahatsızlık (sensör periferik nöropati), vücut yüzeyine uygulanan belirli uyarıları algılama yeteneğinde azalmayla beliren duyarlılık bozukluğu (hipoestezi), beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak), beyin damarları ile ilgili olay (serebrovasküler olay), beyine giden damarların tıkanması sonucu oluşan bir tür felç (iskemik inme)
 • Kirpikte renksizleşme
 • Kalp rahatsızlığı (kardiyak disfonksiyon), kalp krizi (miyokard infarktüsü), kalp kasının kansız kalması (miyokard iskemisi), yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (Torsade de Pointes)
 • Al basması, kanama (hemoraji), aşırı duyarlılık krizi (hipersensitiv kriz), toplar damarda tıkanıklık (venöz tromboembolik olaylar)
 • Akciğer damarlarından birinin tıkanması (pulmoner emboli), kan tükürme (hemoptizi), akciğer kanaması (pulmoner hemoraji)
 • Ağızda ülser, sık bağırsak hareketleri, mide-bağırsak kanaması (gastrointestinal hemoraji), dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama (rektal hemoraji), geniş barsak delinmesi (geniş barsak perforasyonu), ağızda kanama (ağızda hemoraji), cilt ile barsak arasında oluşan anormal bağlantılar (enterokutan fistül), kan kusma (hematemez), alt mide-barsak sisteminin kanamalarını gösteren kanlı dışkılama (hematokezi), basur kanaması (hemoroidal hemoraji), ince barsağın son bölümünde delinme (ileum perforasyonu), kanamaya bağlı katran renkli dışkı (melena), yemek borusunda kanama, pankreas iltihabı (pankreatit), karın zarı iltihabı (peritonit), karın zarının dışında kanama (retroperitoneal hemoraji), üst mide-barsak kanaması (üst gastrointestinal hemoraji)
 • Karaciğer hücreleri üzerinde toksik etki oluşumu (hepatotoksisite), sarılık, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Işığa karşı duyarlı olma hali (fotosensitivite reaksiyonu), deride pul pul dökülme (eksfolyasyon), kabarcıklı döküntü, genel kaşıntı (jeneralize pruritus), kabartılardan oluşan döküntü (papüler döküntü), ayak tabanında kızarıklık (plantar eritema), deri üzerinde kızarıklık (eritematöz döküntü), genel döküntü (jeneralize döküntü), sınırlı bir alanda derinin rengindeki herhangi bir anormal değişim (maküler döküntü), kaşıntılı döküntü (pruritik döküntü)
 • İdrar yollarında kanama (üriner sistemde hemoraji)
 • Miktar ve süre olarak aybaşı kanamasının fazla olması (menoraji), adet dışı görülen kanama (metroraji), vajinal kanama
 • Mukoza zarında bozukluk (mukoz membran bozukluğu)
 • Aspartat aminotransferaz, kanda üre artışı, elektrokardiyogram QT uzaması (kalpte bir tür ritm bozukluğu), kanda amilaz (protein yapısı olan ve nişastanın sindiriminde etkili olan bir tür enzim) artışı, kanda glukoz artışı, alanin aminotransferaz (karaciğer enzimleri), transaminaz artışı (karaciğer enzimleri), diastolik (kalbin gevşediği an) kan basıncında artış, anormal tiroid fonksiyon testi (tiroid bezlerinin çalıştığını gösteren testlerde bozukluk), sistolik kan basıncında artış, anormal karaciğer fonksiyon testi
 • Aşağıdaki terimler yukarıda birleştirilerek sunulmuştur.

  a Karın ağrısı, üst karın ağrısı ve alt karın ağrısı

  h Ödem, periferal ödem, gözde ödem, lokalize ödem ve yüzde ödem

  c Disgözi, aguzi ve hipoguzi

  d Beyaz hücre sayısında azalma, nötrofıl sayısında azalma ve lökosit sayısında azalma

  e İştah azalması ve anoreksi

  Yumuşak doku tümörü ile ilişkili yan etkilerÇok yaygın
 • Tad alma duyusunda azalma, kilo kaybı, iştahsızlık (anoreksi)
 • Tad alma duyusunda bozukluk (disgözi)0, baş ağrısı
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • İshal (diyare), bulantı, kusma, karın ağrısı3, ağız içinde iltihap (stomatit)
 • Saç renginde değişiklik, deriye rengini veren maddenin deride azalması (deride hipopigmentasyon), ince tabakalar halinde döküntü (eksfolyatif döküntü)
 • Yorgunluk
 • Diş eti (gingiva) enfeksiyonu
 • Tiroksin hormonu azlığı (hipotiroidizm)
 • Su kaybı (dehidrasyon)
 • Uykusuzluk (insomnia)
 • Sersemlik
 • • Bulanık görme

 • Sol kalp karıncığında bozukluk (sol ventrikül disfonksiyonu)
 • Toplar damarda pıhtı ile tıkanıklık (venöz tromboembolik olay)
 • Burun kanaması (epistaksis), konuşmanın bozulması (disfoni), nefes darlığı (dispne), öksürük, akciğer zarında hava toplanması (pnömotoraks), hıçkırık, akciğer kanaması (pulmoner hemoraji)
 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık (dispepsi), ağızda kanama (hemoraji), makatta kanama (anal hemoraji)
 • Alanin aminotransferaz (karaciğer enzimleri) artışı, aspartat aminotransferaz (karaciğer enzimleri) artışı, gamma glutamiltransferaz (karaciğer enzimleri) artışı
 • Kanda albumin (kanda bulunan protein) düşüşü
 • Kellik (alopesi), cilt bozukluğu0, cilt kuruluğu, tırnak bozukluğu, kaşıntı (pruritus)
 • Kas-iskelet sisteminde ağrı (müsküloskeletal ağrı), kas ağrısı (miyalji), kas spazmları
 • Ödemb, göğüs ağrısı, ürperme
 • Yaygın olmayan
 • Ruhsal çöküntü (deprese duygu durumu)
 • Uykululuk hali (somnolans), inme (serebral infarktüs), beyine giden damarların tıkanması sonucu oluşan bir tür felç (iskemik inme)
 • Kalp krizi (miyokard infarktüsü), elektrokardiyogram QT uzaması
 • Beyin kanaması (serebral hemoraji), idrarda kan tespit edilmesi (hematüri)
 • Ağız ve yutakta ağrı (orofaringeal ağrı), bronşta kanama (bronşiyal hemoraji), burun akıntısı (rinore), kan tükürme (hemoptizi)
 • Mide-barsak kanaması (gastrointestinal hemoraji), dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama (rektal hemoraji), cilt ile barsak arasında oluşan anormal bağlantılar (enterokutan fıstül), mide kanaması (gastrik hemoraji), ince barsağın son bölümünde delinme (ileum perforasyonu)
 • Kanda bilirubin (safra boyası) artışı
 • Cilt ülseri, akne, içi su dolu kabarcık (blister), el-ayak sendromu (palmar-plantar eritrodizestezi sendromu)
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • İdrarda protein tespit edilmesi (proteinüri)
 • Kuvvetsizlik (asteni)
 • Hipomagnesemi (kanda magnezyum değerinin düşük olması durumu)
 • Aşağıdaki terimler yukarıda birleştirilerek sunulmuştur.

  a Karın ağrısı, üst karın ağrısı ve gastrointestinal ağrı

  b Ödem, periferal ödem ve göz kapağı ödemi

  c Vakaların çoğu palmar-plantar eritrodizestezi sendromu idi.

  Pazarlama sonrası görülen yan etkiler Yaygın olmayan
 • Beyaz kan hücrelerinde (enfeksiyonla savaşan hücreler) değişiklik ile birlikte veya değişiklik olmaksızın görülen enfeksiyonlar
 • Pankreas enflamasyonu
 • Bir göz tabakası olan retinamn yırtılması ya da ayrılması. Bu durum bulanık ya da bozuk görmeye sebep olabilir.
 • Seyrek
 • Beyinde; yüksek kan basıncı, baş ağrısı, konuşma veya görme kaybı ve/veya yaşamı tehdit edebilecek nöbet ile ilişkilendirilebilen şişlik
 • Kırmızı kan hücrelerinde ve pıhtılaşmada yer alan hücrelerde bir azalmanın eşlik ettiği kan pıhtıları. Bu pıhtılar beyin ve böbrek gibi organlara zarar verebilir.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU