İlaç Ara

CONSETIN 30 mg/5 ml 150 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Grandi İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
12.13 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CONSETİN 30 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

5 ml’de 30 mg levodropropizin bulunur (Her bir ml 6 mg levodropropizin içerir).

Yardımcı maddeler

Şeker, metil paraben, propil paraben, etil alkol %96, gliserin, sitrik asit monohidrat, vişne aroması ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CONSETIN nedir ve ne için kullanılır?

2. CONSETIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CONSETIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CONSETIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CONSETIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CONSETIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Levodropropizine veya CONSETİN’in bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

•    Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,

•    Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,

•    Balgam çıkarmanın zor olduğu bazı hastalıklarınız (Kartegener sendromu ve diğer mukosiliyer fonksiyon bozukluğu hastalıkları vb.) varsa

CONSETIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan CONSETİN’i kullanmayınız.

•    Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan CONSETİN’i kullanmayınız.

Öksürük ilaçlan altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CONSETIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CONSETİN’in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CONSETİN, plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CONSETİN anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

CONSETIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün 0,233 gram/ml şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün içerdiği metil paraben ve propil parabenden dolayı alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün, her bir dozunda (5 mİ) 0,44 gram gliserin içermektedir. Bu dozda gliserine bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CONSETIN’in saklanması

CONSETİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CONSETIN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CONSETIN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Grandi İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Seyrantepe Altınay Cad. No:21 Kat:5 Kağıthane/İSTANBUL Tel : 0 (212) 295 53 54 Faks: 0 (212) 295 53 57

Üretim Yeri:

Dentoral Medifarma İlaç San. Ltd. Şti.

Koşuyolu Cad. İbrahimağa zaviyesi Sok. No:55/4 Kadıköy/İST ANBUL

DEVAMINI OKU

2.CONSETIN nedir ve ne için kullanılır?

•    CONSETİN, 150 ml'lik cam şişede, 5 ml'lik kaşık ile beraber sunulan renksiz-hafıf sarı renkli, berrak çözeltidir.

•    CONSETİN etkin madde olarak levodropropizin içerir.

•    Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.CONSETIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

CONSETİN, erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'şar saat ara ile 10 mİ (60 mg) şurup (2 kaşık) şeklinde uygulanır.

İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

CONSETİN’in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

CONSETİN sadece ağızdan kullanım içindir.

Kaşık kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

3    eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mİ (kaşıktaki 3 mİ çizgisine kadar)

20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 mİ (tam dolu 1 kaşık)

30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 mİ (tam dolu 2 kaşık) şeklinde uygulanır. Yaşlılarda kullanımı:

CONSETİN’in dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer CONSETİN’in etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CONSETIN kullanırsanız

CONSETİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CONSETIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CONSETİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CONSETIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CONSETİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

•    Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CONSETİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Bulantı-kusma

•    Hazımsızlık

•    Midede yanma hissi

•    İshal

•    Dil iltihabı, ağız yaraları

•    Halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk

•    Titreme

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

•    Çarpıntı

•    Kalp atımının hızlanması

•    Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

•    Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı)

Bu CONSETİN'in hafif yan etkisidir.

Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU