İlaç Ara

DEXOJECT 8 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
Satış Fiyatı
4.35 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DEXOJECT 8 mg/ 2 mi IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine /Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampul 8 mg Deksametazon-21 -fosfata eşdeğer Deksametazon-21-disodyum fosfat içerir.

Yardımcı maddeler

Kreatinin, sodyum metabisülfit (E223), metil paraben, propil paraben, disodyum EDTA dihidrat, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı olarak) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEXOJECT nedir ve ne için kullanılır?

2. DEXOJECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEXOJECT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEXOJECT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DEXOJECT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEXOJECT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Deksametazon’a veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

(Bir alerjik reaksiyonun belirtileri ciltte kızarıklık, kaşıntı ve nefes darlığıdır.)

• Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyon varsa,

• Eklemlerinizde bir enfeksiyon varsa,

DEXOJECT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Kemik erimesi (osteoporoz) varsa, özellikle menepoz döneminde bir bayansanız,

• Yüksek tansiyonunuz ya da kalp hastalığınız varsa.

• Daha önce ağır depresyon ya da manik depresyon (bipolar rahatsızlık) geçirdiyseniz (Bu koşul daha önce DEXOJECT benzeri steroid ilaçlar kullanırken geçirilen depresyonu da içerir.)

• Yakın akrabalarınızdan herhangi biri bu tür hastalıklar geçirmişse,

• Diyabet hastasıysanız ya da aile geçmişinizde diyabet varsa,

• Tüberküloz hastasıysanız,

• Yüksek göz tansiyonunuz (glokom) varsa ya da aile geçmişinizde glokom varsa,

• Geçmişte bu veya diğer steroidlerin neden olduğu kas güçsüzlüğü varsa,

• Böbrek ve karaciğer sorunlarınız varsa,

• Epilepsi hastasıysanız,

• Mide ülseriniz (peptik ülser) varsa,

• Migreniniz varsa,

• Parazitlerle oluşan enfeksiyonunuz varsa,

• Gelişme baskılanması varsa,

• Cushing sendromunuz varsa,

• Kafanız yaralanmışsa,

• Felç geçirmişseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEXOJECT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEXOJECT’in hamilelik sırasında zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe DEXOJECT’i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEXOJECT anne sütüne geçebilir. Bu nedenle doktorunuz gerekli görmedikçe DEXOJECT’i kullanırken emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

DEXOJECT’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

DEXOJECT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEXOJECT, yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerdiğinden nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Bu tıbbi ürün her 8 mg/2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel ilaçları da kapsayan reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere diğer ilaçlar DEXOJECTin etki yolunu değiştirebilir ya da DEXOJECT onların etki yolunu değiştirebilir.

Özellikle:

Varfarin, yüksek tansiyon ilaçları, su tabletleri (diüretikler) gibi kalp ve kan sorunlarını tedavi eden ilaçlar,

Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler,

Fenitoin, karbamazepin, fenobarbitol ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar. Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrıyı kontrol eden veya iltihabı azaltan ilaçlar,

Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Potasyum düzeyini düşüren ilaçlar,

Aminogulutetimid gibi anti-kanser tedavileri,

Tıkalı burun semptomlarını azaltmak için kullanılan efedrin,

Glokom için kullanılan asetazolamid.

Bazen ülser için kullanılan karbenoksolon.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DEXOJECT’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXOJECT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEXOJECT’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş.

İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Blv. Aromatik Cd. No. 55 34956 Tuzla – İSTANBUL Te1. no: 0216 593 24 25 (Pbx)

Faks no: 0216 593 31 41 E-mail: info@tumekip.com.tr

Üretim yeri: MEFAR ilaç Sanayi A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad No: 20 Kurtköy / Pendik- İSTANBUL Tel: 0216 378 44 00 Faks: 0216 378 44 11 E-mail: info@mefar.com

DEVAMINI OKU

2.DEXOJECT nedir ve ne için kullanılır?

DEXOJECT, kas içine/damar içine uygulanan renksiz bir çözelti olup, kortikosteroid olarak adlandırılan ilaç grubuna aittir. Etkin madde olarak 2 ml'de 8 mg deksametazon-21-fosfat içerir. 1 ampullük ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

Kortikosteroidler sizi sağlıklı tutmak için doğuştan vücudunuzda bulunan hormonlardır. Vücudunuza DEXOJECT gibi ekstra kortikosteroid almak, vücuttaki iltihaplanmayı da içeren çeşitli hastalıkların tedavi edilmesi için etkili bir yoldur. DEXOJECT kullanıldığı takdirde; durumunuzun daha kötüye gitmesine neden olacak olan iltihaplanmayı azaltır. Maksimum faydayı almak için bu ilacı düzenli olarak kullanmalısınız.

DEXOJECT

• İltihabı azaltmak için,

• Bağışıklık sisteminin farklı hastalıklarının tedavisi için kullanılabilir.

DEVAMINI OKU

3.DEXOJECT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DEXOJECT'i alırken doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, normal günlük doz yetişkinlerde 0.5 - 24 mg, çocuklarda 0.2 - 0.4 mg/kg arasındadır.

Bir kez hastalık kontrol altına alındığında dozaj düşürülmeli veya hasta sürekli gözlem ve inceleme altında tutularak en düşük uygun düzeye kadar gitgide azaltılmadır.

Yaşamı tehdit eden akut koşullar için (örneğin ani aşırı duyarlılık, akut şiddetli astım) büyük oranda daha yüksek dozlar gerekebilir. Beyinde ödem (yetişkinler): Başlangıç dozu 8-16 mg IV, takibinde tatmin edici bir sonuç elde edilene kadar her 6 saatte bir 5 mg IV veya IM. Beyin ameliyatında bu dozlar operasyondan sonraki birkaç güne kadar gerekli olabilir. Daha sonra, dozajın yavaş yavaş azaltılması gerekir. Beyin tümörlerine bağlı olarak kafatasındaki basıncın yükselmesi devamlı tedavi ile etkisiz hale getirilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Kas içine ya da deri altına enjeksiyon şeklinde verilecektir. Ayrıca damar içine enjeksiyon şeklinde de verilebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Dozaj gereksinimleri değişkendir ve ayrı ihtiyaçlara bağlı olarak değiştirilmesi gerekebilir. Genellikle vücut ağırlığına göre günde 0.2 mg/kg - 0.4 mg/kg’dır. Çocuklarda deksametazon kullanımı sırasında, büyüme ve gelişme düzenli olarak takip edilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda, yetişkinler için önerilen doz aşılmamalıdır. Yaşlı hastalar uzun süreli tedavide düzenli olarak takip edilmelidir.

Özel kullanım durumları

DEXOJECFi kullanırken herhangi bir enfeksiyon gelişirse doktorunuzla konuşmanız gerekmektedir. Lütfen herhangi bir doktora, diş hekimine ya da sizi tedavi eden kişiye şu an steroid kullandığınızı ya da daha önce kullanmış olduğunuzu söyleyiniz. Tedavinizin bitmesinden sonra bile, sizi tedavi eden kişiye geçmişte steroidleri kullandığınızı söylemelisiniz.

Bu tür ilaçlar kullanırken daha önce su çiçeği, zona ya da kızamık hastalığı geçirmemişseniz, bu hastalıkları geçirmekte olan kişiler ile yakın temastan kaçınınız. Özel tedaviye ihtiyacınız olabilir. Bu hastalıklara maruz kaldığınızı düşünüyorsanız derhal doktorunuz ile konuşunuz.

Eğer DEXOJECT'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXOJECT kullanırsanız

DEXOJECT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEXOJECT'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozun uygulanmasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEXOJECT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEXOJECT’in aniden kesilmesi tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuz tavsiyesine uymalısınız. O, size ilacın tamamen kesilmesinden önce miktarını aşamalı olarak azaltmanızı söyleyebilir. Eğer bu ilacı çok hızlı bir şekilde bırakırsanız, durumunuz daha kötüye gidebilir.

Tedavi sonlandınldığında yoksunluk semptomu hissedebilirsiniz. Bunlar ateş, baş ağrısı, görme sorunları (gözde ağrı veya şişkinlik), hasta olmak ya da hissetmek, kaslarınızda ya da eklemlerinizde ağrı, burnunuzun içinde şişkinlik, kilo kaybı, ciltte kaşıntı ve konjunktiviti içerir.

DEXOJECT tedavisi sonrası herhangi bir etki gözlemlerseniz doktorunuz ile konuşunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DEXOJECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

• Depresif hissetmek (intihar düşüncesi dahil)

• Cinnet (mani) veya inişli çıkışlı ruh hali,

• Endişeli hissetmek, uykuda sorunlar, düşünmede zorluk veya kafa karışıklığı ve hafıza kaybı.

• Var olmayan şeyler hissetmek, görmek veya duymak, tuhaf ve korkutucu düşünceler, davranışlarda değişiklik, yalnız kalma hissi,

• Deri döküntüsü ve deride kaşıntı,

• Nefes almada zorluk,

• Delinme ve kanama ile birlikte mide ülserleri, hazımsızlık, iştahın normalden fazla olması, ishal, hasta olmak veya hasta hissetmek,

• Pankreas iltihabının neden olduğu sırtta ya da karında şiddetli ağrı,

• Kanda çok fazla sodyum veya çok az potasyum ya da kalsiyum tuzu. Bu nedenle su tutabilirsiniz.

• Yüksek tansiyon, kan pıhtısı,

• Artan kırık riskiyle kemik erimesi (osteoporoz), kemik hastalıkları, zedelenmiş tendonlar, enjeksiyonun yapıldığı yerde eklem zedelenmesi,

• Her defasında daha kötüye giden suçiçeği, ayrıca pamukçuk,

• Daha yavaş kapanan yaralar, morarma, akne, normalden fazla terleme, ateş, enjeksiyonun yapıldığı yerde kırmızılık ve kabarma. (Bu durum uzun sürmez.)

• Glokomu da içeren göz tansiyonu, katarakt gibi görme bozuklukları, göz enfeksiyonları,

• Düzensiz veya kaçırılan periyodlar, çocuklarda ve ergenlerde gelişme eksikliği, yüzün kabarması (Cushingoid veya “moon face”). Diyabet ilacı kullanıyorsanız, aldığınız ilaçlardan daha yüksek dozlarda kullanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Vücudunuz kazalara, ameliyat veya hastalık gibi ağır streslere normal olarak cevap vermeyebilir, vücutta ekstra tüylenme (özellikle kadınlarda), iştah artışı ya da kilo artışı görülebilir.

• Hastalık nöbeti veya epilepsi daha kötü duruma gelebilir, görme sorunlarıyla beraber normal olmayan şiddetli baş ağrısı, uyuyamama, depresif hissetmek, aşırı ruh hali değişimi, şizofreninin kötüye gitmesi, baş ağrısı veya görmeyle ilgili sorunlar (gözde ağrı veya şişkinlik) ortaya çıkabilir.

Yukarıdaki yan etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU