İlaç Ara

DIALIC 30 mg 60 efervesan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
173.61 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

II

DMLIC 30 mg efervesan tablet Ağız yoluyla alınır.

ztkin madde:Her efervesan tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33,08 mg

t

pidglitazon HCİ içerir.

fardıma maddeler:Sitrik asit anhidr, potasyum hidrojen karbonat, polivinil pirolidon, sorbitol (E 420), aspartam (E 951), polietilen glikol, maltodekstrin, böğürtlen aroması bulkınmaktadır.

ttu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E der ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ^Çullanma Talimatında:

1. DİALİC nedir ve ne için kullanılır?

2. iJİALİC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 5. IİİALİC nasıl kullanılır?

4. (İlası yan etkiler nelerdir?

ALI Cin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DIALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIALIC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Pipglitazon veya kullanma talimatında listelenen DİALİC’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa
 • Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği hikayeniz varsa
 • K’c raciğer yetmezliğiniz varsa
 • Diyabetik ketoasidozunuz varsa (belirtileri: hızlı kilo kaybı, bulantı ve kusma)
 • Mesane kanseriniz varsa veya daha önce mesane kanseri geçirmişseniz.
 • i!

 • İdrarınızda kan varsa
 • DIALIC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  E||er,

 • Gözün arka tarafında şişme (maküler ödem) olarak adlandınlan şekere bağlı (diyabetik) göz haftalığının herhangi bir türü sizde bulunuyorsa.
 • t [amile kalmayı planlıyorsanız.
 • Emziriyorsanız.
 • Yumurtlama probleminiz (polikistik över sendromunuz) varsa. İlacınızın etkisinden dolayı haı bile kalma ihtimaliniz artabilir. Bu takdirde hamile kalmayı önleyici bir yöntem kullanınız.
 • Herhangi bir karaciğer veya kalp rahatsızlığınız varsa. DİALİC kullanmaya başlamadan önce, doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek için kan testi yapabilir. Bu kontrol bel^i aralıklarla devam edebilir. DİALİC ve insülin ile tedavi edilen uzun süreli şeker hastalığı
 • ^ (diyabet), kalp hastalığı veya geçirilmiş bir inmesi olan bazı hastalarda kalp yetmezliği geliştiği gözlenmiştir. Nefes darlığı, ani kilo artışı ya da lokalize şişkinlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtilerini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

 • 18 yaşın altındaysanız, çünkü bu gibi hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
 • •    Yaşlıysanız; insülinle birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artışa neden olduğundan yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Pioglitazonun diğer ağız yoluyla alınan şeker hastalığı ilaçlarıyla veya içinde etkili madde olniayan (plasebo) tabletlerle yapılan klinik çalışmalarında, pioglitazon kullanan kadınlarda (erkeklerde değil) daha yüksek oranda kemik kınğı görülmüştür.

Şeker hastalığınızı tedavi ederken doktorunuz bunu dikkate alacaktır.

DİALİC tedavisine başlanmadan önce mesane kanseri için risk faktörleri (yaş, tütün kullanma hikayesi, bazı mesleki ya da kemoterapotik ajanlara maruz kalınması örneğin, siklofosfamid ya da leğen kemiği bölgesine daha Önce ışın tedavisi uygulanmış olması) değerlendirilmelidir. Mevcut herhangi bir makroskopik hematüri (idrarda kan görülmesi), DİALİC tedavisine başlanmadan önce tetkik edilmelidir.

Eğe t tedaviniz sırasında, idrarınızda kan görülürse ya da zor/ağnlı idrar yapma veya sıkışma hissi gibi diğer belirtiler gelişecek olursa, hemen doktorunuza bilgi vermelisiniz.

Bu | uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen dok çorunuza danışınız.

ıj

DIALIC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİALİC’i yemekle birlikte, yemekten sonra veya aç kamına kullanabilirsiniz.

«

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DIALİC hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza damşınız.

Emzirme

Haçı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DIALİC’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız DIALİC

kullanmayınız.

|]

Araç ve makina kullanımı

DIALİC taşıt veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Görmede herhangi bir rahatsızlığınız olursa araç ve makine kullanmayınız.

5.DIALIC’in saklanması

t

DİALİC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 0(p’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DIALIC’i kullanmayınız.

Eğerjüründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİALİC’i kullanmayınız.

Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

t

i

t

Ruhsat Sahibi:

Üretim Yeri:

General Ali Rıza Gürcan Caddesi

Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/2 Güngören/İSTANBUL

Telefon: O 212 481 20 95

Faks: 0 212 481 20 95

e-mail: info@vitalisilac.com.tr

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.DIALIC nedir ve ne için kullanılır?

DİALİC, beyaz veya beyaza yakın renkte düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerdir.

DİALİC 30, 60 ve 90 tabletlik Desikantlı Alu/Alu Blister ambalajlar halinde bulunur.

DİALİC tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığını (diyabeti) tedavi etmek için

antidiyabtfik bir İta*,. Tip I. Diy.br,, gr.dliklr ydiyUnüktr    *1., bi,

şeker hastalığı (diyabet) türüdür.

DİİALİC tip 2 şeker hastalığı (diyabet) bulunan hastalarda, vücudun kendi ürettiği insülini dana iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. Doktorunuz DİALİC tedavisinin yeterliliğini kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir. Yeterli yanıt vermediğinize karar verirse tedaviyi kesebilir.

i;

DİALİC Tip II şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdan verilen

şel^er hastalığı ilaçlan ile birlikte kullanılır.

. f

DİALİC aynca insülin ile birlikte, sadece metformin isimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir | ilaç kullamlamıyorsa kullanılabilir. Ancak bu kombinasyon çok sıkı kontrol altında alınmalıdır.

DEVAMINI OKU

3.DIALIC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Gerekli gördüğü takdirde doktorunuz size farklı bir dozu ahşanızı önerebilir.

Eğer DIALİC şeker hastalığı (diyabet) tedavisi amacıyla başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa (insülin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid gibi) doktorunuz dozu azaltıp azaltmamanız gerektiğini size söyleyecektir.

DİÂLİC ile tedavi görmekteyken doktorunuz sizden belirli aralıklarla kan testi yaptırmanızı istenecektir. Bu karaciğerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığım kontrol etmek içindir.

Eğqr şeker hastalığına özgü (diyabetik) bir diyet izliyorsanız, DIALİC kullanırken bu diyete devSam etmelisiniz.

Kilıjmuz düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir; eğer kilonuzda artış olursa doktorunuza bile iriniz.

Uygulama yolu ve metodu

DİÂLİC ağız yoluyla alınır.

DIALİC yemekle birlikte veya aç kamına alınabilir. Efervesan tableti bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden içiniz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı


Yaşlılarda kullanımı:

Öaiellikle bu ilacı insülin ile birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tedaviye mevcut olan enjdüşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonra yavaş yavaş artıracaktır.

Özjel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böprek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

DİALİC karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

DIliLİC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğu izlenimine kapılırsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DIALIC kullanırsanız

#


DİALİC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir diğer kişi veya çocuk ilacınızı kullanmışsa hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DIALIC'i kullanmayı unuttuysanız

DİaLIC’İ günlük reçete edilen şekilde almaya çalışınız. Eğer bir dozu kaçırdıysanız, bir

sondaki dozu planlanmış zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DIALIC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece DİALİC kullanmaya devam ediniz.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

%


DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

olapilir.

I

Özellikle hastalarda aşağıdaki ciddi yan etkiler gözlenmiştir:

Kalp yetmezliği, DİALİC’i insülin ile birlikte kullanan hastalarda yaygın olarak (100 hastadan 1-10 kişide) gözlenmiştir. Belirtileri, nefes darlığı veya ani kilo artışı ya da lokalize şişkjnliktir (ödem). Bu belirtileri fark edersiniz, özellikle de 65 yaşın üzerindeyseniz, en kısa

süreke doktorunuza bildiriniz.

I

Mesjane kanseri, DİALİC kullanan hastalarda yaygın olmayan bir sıklıkta (her 1000 hastanın 1-10’unda) görülmüştür. İdrarınızda kan bulunması, idrar yaparken ağn hissetmeniz ve birdenbire idrara çıkma isteği duymanız, mesane kanserinin belirti ve semptomları

arasındadır. Bunlardan herhangi biri sizde gelişirse, mümkün olan en kısa zamanda

doktorunuza başvurunuz.

S

Befli bir bölgede şişkinlik (ödem) özellikle Dİ ALİCİ insülin ile birlikte kullanan hastalarda

t

çolf yaygın olarak gözlenmiştir. Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuza

başvurunuz,

1

Keklik kırıklan, DİALİC kullanan kadın hastalarda yaygın olarak bildirilmiştir (her 100 hastadan 1-10’unda). Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz. Gö^ün arka kısmında şişmeye (sıvı toplanmasına) bağlı bulanık görme, DİALİC kullanan hastalarda bildirilmiştir (sıklığı bilinmemektedir). Eğer böyle bir belirti ile ilk kez karşılaşıyorsanız veya zaten bu belirti sizde varsa ve kötüleşirse doktorunuza en kısa sürede bildiriniz.

DİALİC kullanımı ile gözlenen diğer yan etkiler şunlardır:

i

Yalgın (100 hastadan 1-10’unda)

-    scjlunum yolu enfeksiyonu

-    gcjrme bozukluğu

-ki


o alımı

-    uyuşukluk

Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10’unda)

-    sipüzit

-    uykusuzluk

Göıjülme sıklığı belli olmayan

t

-    karaciğer enzimlerinde artış

!

DİALİC diğer şeker ilaçlan ile kullanıldığında gözlenen yan etkiler şunlardır: Çokj yaygın (10 kişiden 1 ’inden fazlasında)

-    Kan şekerinde düşme (hipoglisemi)

Yayjgm (100 hastadan 1-10 unda)

-    ba| ağnsı

-    sersemlik

-    ekjem ağnsı

-    cihsel güçsüzlük

i

-    Sıjrt ağrısı

t

-    Ntfes darlığı

-    kırmızı kan hücrelerinin sayısında küçük bir azalma

-    Gfcza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik

Yajgın olmayan (1000 hastadan 1-10’unda)

-    idfarda şeker ve protein görülmesi

-    enzimlerde artış

-    baş dönmesi (vertigo)

-    teıjleme

-    yorgunluk

-    iştkh artışı

EğeY bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan; etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durıjmunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 80b 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattım arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güv^nliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

i

DEVAMINI OKU