İlaç Ara

FUNGAJEN %1 30 G krem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Hakay İlaç
Satış Fiyatı
19.33 TL [ 15 Haziran 2020 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FUNGAJEN % 1 Krem

Haricen uygulanır.

Etken Madde

1 gr FUNGAJEN 10 mg (% 1) izokonazol nitrat içerir.

Yardımcı maddeler

polisorbat 60, sorbitan stearat, setilstearil alkol, parafin likit, vazelin, di sodyum edetat, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUNGAJEN nedir ve ne için kullanılır?

2. FUNGAJEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUNGAJEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUNGAJEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FUNGAJEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNGAJEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin madde izokonazol nitrat ya da herhangi bir içeriğine karşı bir hassasiyetiniz (aleıjiniz) varsa.

FUNGAJEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

FUNGAJEN yüze uygulanacaksa göze temasından kaçınılmalıdır.

Enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için kişisel kullanım eşyalarınızı (yüze temas eden eşyaları, havlularınızı, -tercihen pamuklu- iç çamaşırlarınızı) kaynatılarak yıkamanız ve her gün değiştirmeniz gerekmektedir.

Enfeksiyon el ve ayak parmaklan arasındaysa FUNGAJEN’in bir gazlı beze bol miktarda sürülerek buralara uygulanması tavsiye edilir.

FUNGAJEN ile tedavinin başarılı olmasında düzenli hijyen uygulamalan gereklidir. Eğer ayaklarda mantar varsa ayaklar yıkandıktan sonra parmak aralan tamamen kurutulmalı ve çoraplar hergün düzenli olarak değiştirilmelidir.

FUNGAJEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FUNGAJEN’i yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz FUNGAJEN’i reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir İnsanlarda izokonazol içeren ilaçlann gebelik esnasında uygulanmalan izokonazolün doğacak çocuğa zarar vereceğine dair bir riski olduğunu göstermemiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etkili dozdaki izokonazolün anne sütüne geçmesi olası değildir.

Araç ve makina kullanımı

FUNGAJEN’in araç kullanma ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FUNGAJEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FUNGAJEN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FUNGAJEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. FUNGAJEN’İ 25 C° nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNGAJEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Hakay İlaç Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Koşuyolu Mahallesi, İbrahim ağa Zaviyesi Sokak No:20/5, Koşuyolu Kadıköy/İstanbul Üretim yeri:

Dentoral Medifarma İlaç San. Ltd. Şti.

İbrahim ağa Zaviyesi sk. 55/4 Koşuyolu/Kadıköy/İstanbul

DEVAMINI OKU

2.FUNGAJEN nedir ve ne için kullanılır?

FUNGAJEN 1 gramında 10 mg izokonazol nitrat içerir. İzokonazol nitrat, imidazol grubu olarak bilinen ve derinin mantar tedavisinde haricen kullanılan ilaç grubunun bir üyesidir.

FUNGAJEN 30 gramlık ambalajlarda bulunmaktadır.

FUNGAJEN deri üzerindeki mantarlara, mayalara, maya benzeri mantarlara (üst göğüs derisi ve kolların üst kısımlarında pullanma ile görülen açık kahverengi lekelerle belirgin mantar enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmalar dahil) ve küflere aynca özellikle kasıklar, ayak parmak aralan, koltuk ve meme altlan ve testisler üzerinde ince kabuklanma gösteren kırmızı kahverengi lekelerle belirgin bulaşıcı deri hastalığına (eritrazma) sebep olan organizmalara karşı da etkilidir.

DEVAMINI OKU

3.FUNGAJEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

FUNGAJEN’i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

Doktorunuz başka türlü önermediyse, FUNGAJEN günde 1 defa hastalıklı deri kısımlarına uygulamr.

Tedavi 2-3 hafta, inatçı enfeksiyonlarda (özellikle el ve ayak parmaklan arası enfeksiyonlan) dört haftadır. Daha uzun tedavi süreleride mümkündür.

Enfeksiyonun tekrarlanmasından kaçınmak için klinik iyileşmeyi takiben en az 2 hafta daha kullanılması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu

hastalıklı deri kısımlanna haricen uygulamr.

Eğer FUNGAJEN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNGAJEN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNGAJEN kullanırsanız

FUNGAJEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUNGAJEN'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

FUNGAJEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FUNGAJEN’i doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunla temasa geçiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FUNGAJEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

FUNGAJEN kullanımı sırasında ender olarak kaşıntı, yanma, kızanklık (eritem), ya da kabartı (bilistering) gibi deri rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

Alleıjik deri reaksiyonlarıda görülebilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU
Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi