İlaç Ara

GEMTU 1000 mg/10 ml enjeksiyonluk solüsyon 1flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş
Satış Fiyatı
240.42 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

GEMTU 2000 mg/20 ml konsantre infüzyon çözeltisi

Steril, apirojen

Damar yoluyla kullanılır.

Etken Madde

Gemsitabin (hidroklorür olarak).

Her flakon 2000 mg gemsitabine eşdeğer miktarda gemsitabin hidroklorür içerir.

Yardımcı madde(ler):Polietilen glikol 300, propilen glikol, sodyum hidroksit, konsantre hidroklorik asit, susuz etanol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GEMTU nedir ve ne için kullanılır?

2. GEMTU’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GEMTU nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GEMTU’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GEMTU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GEMTU’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Gemsitabin’e ya da GEMTU’nun içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • İleri derecede karaciğer veya böbrek probleminiz mevcutsa,
 • Hamile iseniz,
 • Emziriyorsanız.
 • GEMTU’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Uzun süreli veya çok sayıda (haftada birden fazla) infüzyon uygulanması yan etkilere sebep olabilir.
 • GEMTU ve diğer sitotoksik ilaçların çoğu kemik iliği hücrelerini etkileyebilir. Bu hücreler yeni kan hücreleri üretmek için çok hızlı bölünürler. GEMTU tedavisi sırasında sizden kan örnekleri alınacak ve her farklı tip kan hücrelerinin (trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan), beyaz kan hücreleri ve kırmızı kan hücreleri) miktarları analiz edilecektir. Eğer kan hücrelerinin miktarı çok düşükse doktorunuz dozu değiştirmeye veya tedaviyi kesmeye karar verebilir. Kemik iliğiniz yeni hücreler ürettikçe kan hücrelerinin miktarı çok geçmeden artacaktır.
 • Herhangi bir böbrek veya karaciğer rahatsızlığı (hepatit, alkolizm, karaciğer kanseri) yaşadıysanız veya yaşamaktaysanız. Karaciğer ve böbrekleriniz GEMTU’nun vücuttan atıhmım sağladığından bu organlarınızın normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için test yapılacaktır. Test sonuçlarına göre gerektiğinde doktorunuz tedavinin kesilmesine karar verebilir.
 • Gemsitabin tedavisiyle ilişkili akciğerlerde bazen ciddi etkiler rapor edilmiştir. Bu etkilerin nedenleri bilinmemektedir. Akciğer ödemi, akciğer hava keselerinin yaralanması, solunum yetmezliğine sebep olan ciddi akciğer iltihabı gibi etkiler gözlenebilir. Eğer bu gibi etkiler oluşursa, doktorunuz tedavinin kesilmesine karar verebilir. Erken destekleyici bakım, durumun düzeltilmesinde yardımcı olacaktır.
 • GEMTU kullanmadan önce doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söylemeniz gerekenler;

 • Karaciğer, kalp ve damar hastalığınız varsa daha önce bu hastalıkları geçirdiyseniz ya da böbreklerinizle ilgili bir probleminiz varsa lütfen doktorunuza veya hastane eczacınıza söyleyiniz, GEMTU kullanmamanız gerekebilir. Yakın zamanlarda geçirilmiş ya da almayı planladığınız radyoterapiniz varsa lütfen doktorunuza söyleyiniz, GEMTU ile kullanımı sonucu erken veya geç radyasyon reaksiyonu olabilir.
 • Yakın zamanda aşı olmuş iseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz, aşının GEMTU ile yakın zamanda uygulanması kötü etkilere neden olabilir.
 • Eğer bu ilaç ile tedaviniz sırasında konfüzyon (zihin karışıklığı), nöbetler (krizler) veya görmede bozukluk ile birlikte baş ağrısı gibi belirtiler yaşarsanız, derhal doktorunuzu 8tja^ıg^c(üşapC)öia^niRifa$itihıfin60f’aılfip»bleReodiKMatüiaiiitaÇ(akıı|tftdir görülen bir sinir §^öMlVSP^^Sif!8tl^BIfiik-9ovtr/eimza/eimzakontrolasPx adresinden kontrol edilebilir.
 • Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

  • Eğer solunum güçlüğü yaşarsanız veya çok güçsüz hissederseniz ve çok solgunsanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz, bu böbrek yetmezliğinin veya akciğerlerinizle ilgili bir sorunun işareti olabilir.

  Vücut genelinde bir şişkinlik (ödem), nefes darlığı (kısa kısa nefes alıp verme) veya kilo alımı yaşarsanız lüften doktorunuza söyleyiniz, bu kılcal kan damarlarınızdan dokuya sızan sıvının işareti olabilir.

  Erkek hastaların GEMTU ile tedavi sırasında ve tedavi sonrasında 6 aya kadar baba olmamaları gerekir. Tedaviniz sırasında veya tedavi bitimini takip eden 6 ay içinde baba olmak isterseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedavinize başlamadan önce, sperm saklama hakkında danışmanlık almak isteyebilirsiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GEMTU’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GEMTU’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gemsitabinin hamilelik ve bebeğiniz üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

  Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa GEMTU’yu kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GEMTU’nun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde GEMTU ile tedavinin mutlak gerekli olduğu durumlarda, tedavi süresince emzirme bırakılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu tıbbi ürün alkol içerdiğinden araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

  Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız motorlu araç ve makineleri kullanmaktan kaçınınız

  GEMTU’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GEMTU içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz etki beklenmez.

  Bu tıbbi üründe hacmin % 44 (a/h)’ü kadar kadar etanol (alkol) vardır; Bu miktar 222,22 mg bira ya da 88,89 mİ şaraba karşılık gelmektedir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır. Bu tıbbi üründeki alkol miktarı diğer ilaçların etkisiyle değişebilir. Bu tıbbi üründeki alkol miktarı araba sürmenizi ve diğer makineleri

  İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

  Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontro1.aspx adresinden kontrol edilebilir.

  Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

  Bu tıbbi ürün her 20 mL’lik dozunda 183,94 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Tüm tümör tiplerinde GEMTU’nun tedavi edici dozlarında radyasyonla birlikte güvenli uygulaması için ideal doz rejimi henüz belirlenmemiştir. Yakın zamanda aşı olmuş iseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz, aşının GEMTU ile yakın zamanda uygulanması kötü etkilere neden olabilir.

  5.GEMTU’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GEMTU’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GEMTU’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A Ş.

  Koşuyolu Cad. No: 34 34718 Kadıköy/İSTANBUL Telefon: 0 216 544 90 00 Faks: 0 216 545 59 99 E-mail : info@onkokocse1.com

  Üretim yeri:

  INTAS PH ARM ACEUTIC AL S LIMITED.

  PlotNo. 457, 458 Village – Matoda,

  Bavla Road, Ta1. Sanand,

  Dist. Ahmedabad – 382 210 Gujarat, HİNDİSTAN

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontro1.aspx adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

DEVAMINI OKU

2.GEMTU nedir ve ne için kullanılır?

GEMTU, etkin madde olarak gemsitabin hidroklorür içeren bir ilaçtır.

GEMTU şeffaf cam flakonda berrak, renksiz ile açık sarı renk arasında çözeltidir.

GEMTU, kauçuk tıpa ve alüminyum flip-off kapakla kapatılmış 20 mİ Tip I cam flakonda kullanıma sunulmaktadır.

Hastane eczacısı, hemşire veya doktor GEMTU’yu steril sodyum klorür çözeltisinde seyrelterek poşet veya pompadan geçirerek tüp ve iğne yardımıyla damarlarınızdan birine verir. Buna intravenöz infüzyon adı verilir.

GEMTU sitotoksik bir ilaçtır. Sitotoksik ilaçlar kanser hücreleri de dahil olmak üzere bütün böli&t^Öfia%ffl9İlcSl?lfi:oni*c İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Dokuman nttps://e-ıslernler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontro1.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

GEMTU, mesane kanseri, akciğer kanseri (‘Küçük Hücreli Dışı’ tipi), pankreas kanseri,

meme kanseri ve över (yumurtalık) kanseri hastalarının tedavisinde kullanılır.

Eğer doktorunuz size bu ilacı başka bir nedenle verdiyse, ilaçla ilgili her türlü sorunuzu

DEVAMINI OKU

3.GEMTU nasıl kullanılır ?

Normal doz vücut yüzey alanınızın her metrekaresi başına 800 - 1250 miligram olacak şekilde hesaplanır. Doktorunuz veya hemşireniz gerekli miktarı uygun damarınız (veniniz) içine 30-60 dakika süresinde enjekte edecektir.

Enjeksiyonlarınızın uzunluğu veya sıklığı hastalığınıza bağlıdır. Belirli aralıkları takip eden haftalık enjeksiyonlarla ‘tedavi kürleri’ uygulanır.

 • Akciğer veya mesane kanseri: İki veya üç hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. GEMTU tedavinize başka bir ilaç olan sisplatin de eklenebilir.
 • Pankreas kanseri: Yedi hafta boyunca, haftada bir kez enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. İki haftanın ardından yine haftada bir kez olmak üzere üç hafta boyunca GEMTU enjeksiyonları yapılacaktır.
 • Meme kanseri: İki hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. GEMTU ile tedaviniz devam ederken tedavinize başka ilaçlar (paklitaksel) da eklenebilir.
 • Över kanseri: İki hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılacak ve 2 hafta süreyle ara verilerek sonraki kür uygulanacaktır. GEMTU ile tedaviniz devam ederken tedavinize karboplatin eklenebilir.
 • Aşağıdaki şema her biri 3’er enjeksiyon ve 1 kesintiden oluşan arka arkaya iki ‘tedavi kürü’ne

  örnektir.

  1.

  Hafta

  2.

  Hafta

  3.

  Hafta

  4.

  Hafta

  1.

  Hafta

  2.

  Hafta

  3.

  Hafta

  3üblgaef58:


  1. ‘tedavi kürü ’


  2. ‘tedavi kürü ’ alanmıştır.


  İlk enjeksiyon İkinci enjeksiyon Üçüncü enjeksiyon ARA

  İlk enjeksiyon İkinci enjeksiyon Üçüncü enjeksiyon

  7(D sayılı Elektroni^Imza Kanunu uyarınca elektronik olarak im:

  Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontro1.aspx adresinden kontrol edilebilir. S i z tGıüven ü chlefctiranik liden I f as I ıı M e rnynıd an ab i 1 i r


  Uygulama yolu ve metodu

  Hemşireniz boyunuzu ve kilonuzu ölçerek bu ölçümler doğrultusunda vücudunuzun yüzey alanını hesaplayacaktır. Doktorunuz vücudunuzun yüzey alanı büyüklüğünü kullanarak sizin için uygun olan doza karar verecektir.

  GEMTU, uygun çözücü ile karıştırılarak seyreltilir. Hazırlanan bu çözelti daha sonra bir torba veya pompadan bir tüp ve iğne yoluyla damarlarınızdan birine 30 dakika - 1 saatlik süreyle verilir. Bu uygulamaya ‘intravenöz infüzyon’ denir.

  Eğer klinik dışında tedavi görüyorsanız bütün randevularınıza gitmeniz önemlidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz değişikliği yapılması gerektiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Hafif derecede karaciğer yetmezliği ve hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği durumunda doktorunuz tedavinizi yakından takip edecek, gerektiğinde tedavinizin kesilmesini isteyecektir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz GEMTU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Eğer GEMTU ’nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GEMTU kullanırsanız

  GEMTU’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GEMTU, doktor veya hemşire tarafından uygulanacağından, ilacın fazla miktarda verilmesi pek muhtemel değildir. Ancak size uygulanan ilacın çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, hemen doktora veya hemşireye söyleyiniz.

  GEMTU'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GEMTU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  GEMTU tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  ayınız, GEMTU nun eğirebilir.

  . danışınız.


  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi GEMTU’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa GEMTU’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyon: Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi ve deri döküntüsü veya baygınlık. Eğer ciddi döküntü, kaşıntı veya kabarma (Stevens-Johnson Sendromu veya toksik epidermal nekroliz) varsa
 • Ateş veya enfeksiyon: 38 °C veya daha yüksek ateş, terleme veya diğer enfeksiyon belirtileri varsa (beyaz kan hücrelerinin sayısının normalden daha az olabilmesine bağlı olarak)
 • Göğüs ağrısı veya kalp atışınızda değişiklikler (hızlı veya düzensiz) hissetmeye başlarsanız
 • Bayılacak gibi hissetmeye başlarsanız (tansiyon düşmesi)
 • Ağzınızda ağrı, kızarıklık, şişme veya yara varsa
 • Yorgunluk, halsizlik varsa veya nefesiniz daralıyorsa veya solgun görünüyorsanız (kırmızı kan hücrelerinin sayısının normalden daha az olabilmesine bağlı olarak)
 • Durdurulamayan kanamanız varsa (diş eti, burun veya ağızda veya herhangi bir bölgede kanama), kırmızımsı veya pembemsi renkte idrara çıkma, sebepsiz morarma olursa (kandaki trombosit (pıhtı hücresi) sayısının normalden daha az olabilmesine bağlı olarak)
 • Solunum problemleriniz varsa
 • Deride döküntü / yara veya kızarıklık oluşmuşsa
 • Enjeksiyonun yapıldığı bölgenin çevresinde kaşıntı veya şişme
 • Öncesine göre daha az idrara çıkıyorsanız (böbrek yetmezliği belirtisi olabilir)
 • Küçük kan damarlarınızdan dokuya sıvı sızıntınız olabileceğinden, genelleşmiş bir şişkinlik, nefes darlığı veya kilo alımı
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı), nöbetler (krizler) veya görmede bozukluk ile birlikte görülen baş ağrısı (posterior reversibl ensefalopati sendromu)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GEMTU’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın: 10 hastanın İrinden fazlasını etkiler.

  Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Yaygın olmayan: 1,000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Seyrek: 10,000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Çok seyrek: 10,000 hastanın İrinden daha azını etkiler.

  Buna göre GEMTU ile görülen yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

  Çok yaygın:

  Hemoglobin düzeyinin az olması (kansızlık),

  Akyuvar sayısının az olması,

  Düşl&kÜete pQ7QuaYll(öekütofcitrpg&j£fflnçnu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. NefPff^yjffi^tteMfi-ıglemler. titck.gov.tr/eimza/eimzakontro1.aspx adresinden kontrol edilebilir. Güvenli efektromKlmzalı aslı ile aynıdır.

  Kusma,

  Bulantı,

  Deride döküntü-alerjik deri döküntüsü (sıklıkla kaşıntılı),

  Saç dökülmesi,

  Karaciğer problemleri (anormal kan testi sonuçlarından bulunan),

  İdrarda kan,

  Anormal idrar testleri (idrarda protein),

  Ateş dahil soğuk algınlığı benzeri semptomlar,

  Bilekler, el parmakları, ayaklar, yüzün şişmesi (ödem).

  Yaygın:

  Beyaz kan hücrelerinin sayısının normalden daha az olmasının eşlik ettiği ateş (febril nötropeni),

  İştahsızlık (anoreksi),

  Baş ağrısı,

  Uykusuzluk,

  Uyuklama,

  Öksürük,

  Burun akması,

  Kabızlık,

  İshal,

  Ağızda ağrı, kızarıklık, şişme veya yara,

  Kaşıntı,

  Terleme,

  Kas ağrısı,

  Sırt ağrısı,

  Ateş,

  Güçsüzlük,

  Üşüme,

  Bilirubin artışı.

  Yaygın olmayan:

  Akciğer hava keselerinin yaralanması (interstisyel pnömoni),

  Hırıldayarak soluma (havayollarının spazmı),

  Akciğerlerin yaralanması (anormal akciğer grafısi/taraması),

  Düzensiz kalp atışı (aritmi),

  Kalp yetmezliği,

  Böbrek yetmezliği,

  Karaciğer yetmezliği dahil ciddi karaciğer hasarı,

  İnme.

  Seyrek:

  Kalp krizi (miyokart enfarktüsü),

  Düşük kan basıncı,

  Deride pullanma, ülser veya kabarcık oluşumu,

  Enjeksiyonun yapıldığı bölgede reaksiyonlar,

  Solunum yetmezliğine sebep olan ciddi akciğer iltihabı (Yetişkin Solunum Sıkıntısı Sendromu),


  DahSH

  .. Dokuman nttpş://e-ısremTerftıtcK.goy.tr/eımza/eımzakom:ror.aspx adresinden


  ntrafea


  ıgjjjm (ciltte ciddi


  Akciğerlerde sıvı,

  Radyasyon toksi sitesi-radyasyon terapisi ile ilişkili akciğer hava keselerinin yaralanması,

  El ve ayak parmaklarında gangren,

  Bir enzim olan Gama Glutamil Transferazda (GGT) artış.

  Çok seyrek:

  Artmış kan pulcuğu sayısı,

  Aşırı duyarlılık/alerjik reaksiyon (anafılaktik reaksiyon),

  Ciltte soyulma ve ciltte ciddi kabarıklık (Stevens Johnson Sendromu),

  Kan akışının azalmasının neden olduğu kalın bağırsak duvarında iltihap (iskemik kolit), Kapiller kaçış sendromu (küçük kan damarlarınızdaki sıvının dokuya sızması).

  Konfüzyon (zihin karışıklığı), nöbetler (krizler) veya görmede bozukluk ile birlikte görülen baş ağrısı (posterior reversibl ensefalopati sendromu)

  Bu belirti ve/veya durumlardan herhangi birisi sizde olabilir. Bu yan etkilerden herhangi biri başınıza gelmişse en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.

  Eğer bu yan etkilerden herhangi biri hakkında endişeniz varsa lütfen doktorunuzla konuşun.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU