İlaç Ara

METSIL 66.6 mg 30 ml damla

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Satış Fiyatı
13.42 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

METSİL 66,6 mg/mL damla Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 1 mL damla 66,6 mg simetikon içerir.

Yardımcı maddeler

Karbopol 934 P, Hidroksipropil metil selüloz, Sodyum benzoat (E 211), Sodyum sakarin, Food red 7 (Ponceau 4R) (E 124), Metil parahidroksibenzoat (E 218), Propil parahidroksibenzoat (E 216), Vanilya, Frambuaz esansı, Sodyum sitrat/Sitrik asit (pH ayarlayıcı), Saflaştırılmış su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. METSIL nedir ve ne için kullanılır?

2. METSIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. METSIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. METSIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.METSIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

METSIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Simetikona ya da METSİL’de bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa
 • Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa.
 • METSIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • METSİL tavsiye edilen günlük dozlarda kullanılmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  METSIL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  METSIL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METSİL’ i hamilelik sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METSİL’ i emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  METSİL’in araç ve makine kullanımı üzerine etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. METSİL’in olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

  METSIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  METSİL, metilparahidroksibenzoat ve propilparahidroksibenzoat içermektedir, bu nedenle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  METSİL, sodyum benzoat içermektedir ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  METSİL’in her dozu 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  METSİL, içeriğindeki ponceau 4R maddesinden dolayı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. METSİL levotiroksin içeren ilaçlar ile birlikte kullanılacaksa her iki ilaç uygulaması arasında en az 4 saat olması önerilir.

  5.METSIL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METSIL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz METSIL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A Ş.

  Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212)365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

  Üretim yeri:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

  GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

  6/5

DEVAMINI OKU

2.METSIL nedir ve ne için kullanılır?

METSİL damlanın her mL de 66.6. mg simetikon bulunur ve her mL yaklaşık 27-28 damlaya eşdeğerdir.

METSİL’in damla formu 30 mLTik damlalıktı ve koyu renkli cam şişelerde bulunur. Pembe renkli, homojen, viskoz sıvıdır.

METSİL, sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

DEVAMINI OKU

3.METSIL nasıl kullanılır ?

METSİL, doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 4 kez, yemeklerden önce ve yatarken kullanılmalıdır.

2 yaş altındaki yeni doğan süt çocuklarında günde 4 kez 8 damla (20 mg),

2 yaş üstündeki çocuklarda günde 4 kez 15 damla (40 mg) kullanılması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

METSİL günde 3 kez kullanılacaksa yemeklerden sonra; günde 4 kez kullanılacaksa yemeklerden sonra ve yatmadan önce uygulanmalıdır.

METSİL su ile veya bebeğin herhangi bir içeceğine karıştırılarak verilebilir.

Her kullanım öncesinde aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

1-    Şişeyi çalkalayınız.

2-    Ürünün orijinal kapağını çıkarıp damlalığını yerleştiriniz.

3-    Önerilen miktarlardaki uygulamayı yapınız.

4-    Uygulama sonrasında damlalığı çıkarınız, ürüne tekrar orijinal kapağını yerleştiriniz.

5-    Damlalığı içme suyu ile temizleyiniz.

6-    Yıkanmış damlalık ve orijinal kapağı kapatılmış olan şişeyi kutunun içerisinde saklayınız.

7-    Her kullanım öncesinde yukarıda l’den 6’ ya kadar sıralanan uyanlara dikkat ediniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek bozukluğu:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer bozukluğu:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer METSİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METSIL kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla METSIL kullanırsanız

METSİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

METSİL kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

METSIL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

METSİL kullanmayı sonlandırırsanız

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi METSIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa METSIL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin METSİL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Yaygın deri döküntüsü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Bunlar METSİL’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU