İlaç Ara

MUCOFIX 900/400 mg 20 efervesan tablet

Firma Bilgileri
Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MUCOFİX 900/400 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 900 mg asetilsistein ve 400 mg doksofilin içerir.

Yardımcı maddeler

Polietilenglikol, polivinilpirolidon, sukraloz (E 955), astrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, böğürtlen aroması ve kayısı aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MUCOFIX nedir ve ne için kullanılır?

2. MUCOFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MUCOFIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MUCOFIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MUCOFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUCOFIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Asetilsistein, doksofilin veya MUCOFİX içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,

• Kalp krizi geçirdiyseniz

• Tansiyonunuz düşükse

• Bebeğinizi emziriyorsanız MUCOFİX’i kullanmayınız.

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

MUCOFIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Kalp hastalığı veya kalp yetmezliği varlığında

• Hipoksemi (kanda oksijen seviyesinin düşük olması) varlığında

• Hipertiroid (tiroid bezinin aşırı çalışması) varlığında

• Karaciğer ve böbrek yetmezliği varlığında

• Mide ülseri varlığında

• Eş zamanlı enfeksiyon varlığında

• Sigara kullananlarda

• Yaşlılarda

• Bulantı ve kusmaya eğilimi oluşturabilecek herhangi bir rahatsızlık varlığında

• Astım hastalarında

• Öksürük refleksinin yeterli olmadığı kişilerde Bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOFIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOFİX aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MUCOFİX’in süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

MUCOFIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı

MUCOFİX her dozunda 22,61 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olanlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MUCOFİX diğer ksantin türevleri ve efedrinle birlikte kullanılmalıdır.

MUCOFİX’in antisekratuar (vücut salgısı salımını engelleyici) ve antitussif (öksürük giderici)

ilaçlarla beraber kullanılması uygun değildir.

MUCOFİX içeriğindeki asetilsistein antibiyotik grubu ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullanılmaları gerekiyorsa alınmaları arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında kandaki doksofilin seviyeleri artabilir, birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır:

• Eritromisin, troleandomisin, linkomisin, klindamisin gibi makrolid ve linkozamid grubundan antibiyotikler

• Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)

• Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)

• Ranitidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)

• Propranolol (yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılır)

• Grip aşısı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.MUCOFIX’in saklanması

MUCOFIX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUCOFIX’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUCOFIX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Mentis İlaç San. Tic Ltd Şti.

Florya Asfaltı Florya İş merkezi No: 88 Blok: No:6 Bakırköy / İstanbul Telefon: 0 212 481 79 52 Faks: 0 212 481 79 52

Üretim yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.MUCOFIX nedir ve ne için kullanılır?

MUCOFİX, efervesan tablet (suda çözünen tablet) etkin madde olarak sistein (bir amino asit) türevi bir ilaç olan asetilsistein ve ksantinler denilen bir ilaç grubunun üyesi olan doksofilin içermektedir.

Asetilsistein balgam sökücü, doksofilin bronşları gevşetici özelliğe sahiptir. MUCOFİX, beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletlerdir. 5, 10 ve 20 efervesan tablet strip ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır. MUCOFİX astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.MUCOFIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

MUCOFİX'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinlerde ve 14 yaşın üstündeki çocuklarda önerilen MUCOFİX dozu günde 1 efervesan tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

MUCOFİX sadece ağızdan kullanım içindir.

MUCOFİX, bir bardak suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir. MUCOFİX, aç veya tok karnına alınabilir.

Çocuklarda kullanımı

7-14 yaş arası çocuklarda MUCOFİX'in bu yaş grubuna uygun dozunun (600/200 mg) kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı

Bu yaş grubuna özel kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlar kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

MUCOFİX daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

Eğer MUCOFIX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOFIX kullanırsanız

Aşırı doz kullanımı, mide-barsak bölgesinde tahrişe neden olabilir. Mide yanması, mide ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.

MUCOFİX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUCOFIX'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUCOFIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. MUCOFİX almayı bırakırsanız, hastalığınız daha kötüye gidebilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MUCOFIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUCOFİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) ).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hiperglisemi (yüksek kan şekeri)

• Taşikardi (kalp atımının hızlanması)

• Takipine (solunumun hızlanması)

• Kalp ritminde bozukluk

• Albüminüri (idrarda albumin bulunması)

• Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında).

• Cilt kızarıklıkları veya iritasyonları.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Mide ağrısı

• Bulantı

• Kusma

• Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite)

• Ağız iltihabı

• Karın ağrısı

• İshal

• Ateş

Bunlar MUCOFİX'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU