İlaç Ara

PREFIX 500 mg 20 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
95.88 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PREFİX 500 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 500 mg sefprozile eşdeğer miktarda (523.13mg) sefprozil monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz PH 102, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, film kaplama maddesi (titanyum dioksit, hipromelloz, polietilen glikol, polisorbat 80), %30 simetikon emülsiyonu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREFIX nedir ve ne için kullanılır?

2. PREFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PREFIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PREFIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PREFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREFIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sefprozil’e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya PREFİX’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

PREFIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Penisiline karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Tedavi sırasında ishal olursanız,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda dozun değiştirilmesi gerekebilir),
 • Güçlü idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) ile tedavi oluyorsanız.
 • PREFİX’in    uzun süre kullanımı duyarlı    olmayan organizmaların gelişimine

  (süperenfeksiyona) neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.

  PREFİX, özellikle kalın bağırsak iltihabı olan ve mide-bağırsak ile ilgili hastalık geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri görülebilir.

  PREFİX’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PREFIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PREFIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PREFİX kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında PREFİX kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız PREFİX kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (%0.3’ünden daha az) anne sütüne geçer.

  Araç ve makina kullanımı

  PREFİX’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

  PREFIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermez.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer;

 • Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız,
 • • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

 • Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (PREFİX dahil) dikkatli uygulanmalıdır.
 • PREFİX bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.PREFIX’in saklanması

  PREFİX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PREFIX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PREFIX’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET AŞ.

  İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No:10 Ümraniye 34768 İSTANBUL

  Üretim yeri:

  NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET AŞ.

  Sancaklar 81100 DÜZCE

  DEVAMINI OKU

  2.PREFIX nedir ve ne için kullanılır?

  • PREFİX 500 mg film tablet, 10, 14 ve 20 film tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
  • • PREFİX 500 mg film tablet, etkin madde olarak 500 mg sefprozile eşdeğer sefprozil monohidrat içerir.

  • PREFİX, beta-laktam antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • • PREFİX, yetişkinlerde boğaz, bademcik veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının, bronş iltihabı ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının ve kısa süreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

   • Çocuklarda ise boğaz, bademcik, orta kulak veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.PREFIX nasıl kullanılır ?

  PREFİX’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

 • Sizin için hangi dozun uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
 • En yüksek günlük çocuk dozu, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.
 • • Üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının) tedavisinde, PREFİX 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

 • İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
 • PREFİX tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.
 • Değişik yaş grupları

  6 aydan küçük bebeklerde kullanımı:

  Yeterli çalışma olmadığından, PREFİX’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda PREFİX dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Eğer PREFİX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PREFIX kullanırsanız

  PREFİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PREFIX'i kullanmayı unuttuysanız

  PREFIX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PREFI

  PREFIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz PREFİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

  Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PREFIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa PREFIX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kaşıntı,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Döküntü,
 • Yüz ve boğazda ödem,
 • Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandırılan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme,
 • Sarılık.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PREFİX' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın görülen yan etkiler:
 • İlaca duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon),
 • Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma,
 • Sersemlik,
 • Karın ağrısı,
 • Diyare,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Döküntü.
 • Yaygın olmayan yan etkiler:
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lökopeni),
 • Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu,
 • Baş ağrısı,
 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk,
 • Zihin karışıklığı,
 • Uyuklama,
 • Alkalin fosfataz yükselmesi,
 • Ürtiker (Yetişkinlere oranda çocuklarda daha sık),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme.
 • Seyrek görülen yan etkiler:
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklarının azalması (trombositopeni),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama,
 • • Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan alerji tepkisi),

 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu),

 • Ateş.
 • Bilinmiyor:
 • Dişlerde renk değişimi.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU