İlaç Ara

TOLDIN 2 mg 56 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
108.16 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
56
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TOLDİN 2 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablet 2 mg tolterodin tartarat (1.37 mg tolterodine eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz (E460), sodyum nişasta glikolat, povidon (E1201), magnezyum stearat (E 572), polivinil alkol, polietilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TOLDIN nedir ve ne için kullanılır?

2. TOLDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TOLDIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TOLDIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TOLDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TOLDIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Daha önce tolterodin veya TOLDİN içeriğindeki benzer maddelere aşırı hassasiyetiniz (aleıjiniz) olduysa

• İdrar yapamıyorsanız (üriner retansiyon)

• Kontrol edilemeyen dar açılı glokomunuz (uygun olarak tedavi edilmeyen görme kaybı ile birlikte yüksek göz tansiyonu )varsa

• Kaslarınız aşırı güçsüz (miyastenia gravis) ise

• Ağır bağırsak iltihabınız ve yaranız (ülseratif kolit) varsa

• Akut bağırsak genişlemesi (toksik megakolon) varsa

TOLDIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes (EKG’de belirli bazı anormallikler ile saptanan kalp ritmi bozuklukları) hastası iseniz

• İdrara çıkmakta zorluk çekiyorsanız ve/veya idrarınız az çıkıyorsa

• Yiyeceklerin sindirimini ve/veya geçişini etkileyen sindirim sistemi hastalığınız varsa

• Böbrek problemleriniz varsa

• Karaciğer hastalığınız varsa

• Kan basıncınızı, bağırsak veya cinsel fonksiyonunuzu etkileyen sinirsel bozukluğunuz (otonomik sinir sisteminde herhangi bir duyu kaybı) varsa

• Mide fıtığınız (hiatus hernisi) varsa

• Bağırsak hareketlerinde azalma olduysa veya şiddetli kabızlık şikayetiniz varsa (sindirim ile ilgili hareketlilikte azalma)

• Kalbiniz ile ilgili aşağıdaki durumlar mevcut ise:

• Elektrokardiyogramınızda (EKG) yani kardiyak değerlendirmenizde anormallik varsa

• Kalp atımında yavaşlama (bradikardi)

• Önceden var olan ilgili kalp hastalıkları, örneğin:

– Zayıf kalp kası (kardiyomiyopati)

– Kalbe kan akışında azalma (miyokard iskemisi)

– Kalp atım düzensizliği (aritmi)

– Kalp yetmezliği

• Kanınızdaki potasyum (hipokalemi), kalsiyum (hipokalsemi) veya magnezyum (hipomagnezemi) düşük seviyelerde ise

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

*    ‘r~

TOLDIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOLDIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz TOLDİN kullanmayınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TOLDİN’in etkin maddesi olan tolterodinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. TOLDİN kullanırken emzirmeniz tavsiye edilmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

TOLDİN aldığınızda baş dönmesi, halsizlik hissedebilirsiniz veya görüşünüz etkilenebilir.

Bu durum, araç ve makine kullanma yeteneğinizi de etkileyebilir.

*    ‘Ü~

TOLDIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TOLDİN laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmoTden (23 mg) daha az sodyum içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

TOLDİN’in etkin maddesi olan tolterodin diğer ilaçlar ile etkileşime girebilir.

TOLDİN’in aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanımı tavsiye edilmez:

• Bazı antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin gibi)

• Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi)

• AIDS (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü – HIV) tedavisi için kullanılan ilaçlar

TOLDİN’i aşağıdaki ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanınız:

• Yiyecek geçişini etkileyen ilaçlar (metoklopramid ve sisaprid gibi)

• Düzensiz kalp atışının tedavisi için kullanılan ilaçlar (amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid gibi)

• TOLDİN’in etki şekline benzer etki eden ilaçlar (antimuskarinik) veya TOLDİN’in etki şeklinin tersine etki eden ilaçlar (kolineıjik)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.TOLDIN’in saklanması

TOLDİN i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOLDIN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No : 156 Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No : 156 Sancaktepe / İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.TOLDIN nedir ve ne için kullanılır?

TOLDİN beyaz renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli ve bikonveks film kaplı tablettir. TOLDİN, antimuskarinik ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir ve mesane kaslarını gevşetir.

TOLDİN 2 mg Film Tablet, 56 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

TOLDİN aşırı aktif mesane sendromunun tedavisi için kullanılır.

Aşırı çalışan mesane sendromunuz varsa,

• İdrara çıkmanızı kontrol edemezsiniz

• Aniden veya sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissedersiniz ve/veya tuvalete yetişemeyerek idrar kaçırabilirsiniz

*    'r~

DEVAMINI OKU

3.TOLDIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

TOLDİN’i her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.

Normal tedavi dozu günde 2 kez 2 mg’dır. Böbrek veya karaciğer hastaları için ve yan etkiler açısından problem yaşayan hastalar için doktor dozu günde 2 kez 1 mg’a indirebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınız. Tableti bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Önerilen doz, günde iki kez 1 mg’dır.

Karaciğer yetmezliği:

Önerilen doz, günde iki kez 1 mg’dır.

Eğer TOLDİN' ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

*    'r~

Kullanmanız gerekenden daha fazla TOLDIN kullanırsanız

TOLDİN' ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

•    'r~

TOLDIN'i kullanmayı unuttuysanız

Almanız gereken zamanda TOLDİN tablet almayı unuttuysanız, bir sonraki tableti alacağınız zaman gelmediyse hatırladığınız zaman alınız. Bir sonraki tableti alacağınız zaman yakm ise, unutulan dozu geçiniz ve normal doz programını takip ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TOLDİN’in kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

TOLDİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz TOLDİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Hemen etki görmediğiniz için tedaviyi erken kesmeyiniz. İlacm mesaneniz üzerinde etkisini göstermesi için biraz zaman geçmesi gerekmektedir. Doktorunuzun reçetelediği TOLDİN tedavisini tamamlayınız. Bunun sonunda etki görmezseniz, doktorunuz ile konuşunuz. Tedavinin faydalan 2-3 ay sonra değerlendirilmelidir.

TOLDİN’i bırakmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler?

Tüm ilaçlar gibi TOLDIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki anjiyoödem belirtilerini yaşarsanız DERHAL doktorunuza haber veriniz ve acil servise gidiniz.

• Yüzde, boyunda veya yemek borusunda şişme

• Yutmada zorluk

• Kurdeşen ve nefes almada zorluk

Aşırı duyarlılık reaksiyonu (kaşınma, kızarıklık, kurdeşen, nefes almada zorluk gibi) gelişirse de doktor kontrolü gerekir. Bu yaygın olmayan bir yan etkidir (100 kişide 1 kişiden az görülür).

Göğüs ağrısı, nefes almada zorluk veya çabuk yorulma (dinlenme halindeyken bile), gece nefes almada zorluk, bacaklarda şişme oluşursa, DERHAL doktorunuza haber veriniz ve acil servise gidiniz. Bunlar kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir. Bu yaygın olmayan bir yan etkidir (100 kişide 1 kişiden az görülür).

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın Yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

Çok yaygın:

• Ağız kuruluğu

• Baş ağrısı

Yaygın:

• Bronş iltihabı (bronşit)

• Baş dönmesi, uyku hali, el ve ayak parmaklarında uyuşma hissi, sersemlik

• Gözde kuruluk, bulanık görme

• Baş dönmesi (vertigo)

• Çarpıntı (palpitasyon)

• Sindirim bozukluğu (dispepsi), kabızlık, karın ağrısı, bağırsak veya midede gaz veya fazla miktarda hava, kusma

• Kuru cilt

• Ağrılı veya zor idrara çıkma, mesaneyi boşaltamama

• Yorgunluk, göğüs ağrısı, vücutta fazla sıvıdan dolayı şişme (ömeğin ayak bileklerinde)

• Kilo artışı

• İshal

Yaygın olmayan:

• Aleıjik reaksiyonlar

• Sinirlilik

• Kalp atım hızında artma, kalp yetmezliği, düzensiz kalp atışı

• Midede yanma

• Hatırlamada güçlük

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar, zihin karışıklığı (konfüzyon), gerçekte var olmayan şeyler duyma, görme veya hissetme (halüsinasyonlar), ciltte kızarma, yüz ve boyun bölgesinde şişme (anjiyoödem), kişinin yer, zaman, mekan gibi konularda kendi durumunu değerlendirememesini (oryantasyon bozukluğu) içeren ilave reaksiyonlar bildirilmiştir. Ayrıca, bunama (demans) tedavisi gören hastalarda bunama belirtilerinde kötüleşme bildirilmiştir.

Eğer yukarıda bahsedilen yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU