İlaç Ara

ZYVOXID IV 2mg/ml 300 ml 1 intravenoz enf.sol.

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
95.07 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ZYVOXID 2 mg/ml enfüzyon solüsyonu

Damar içine uygulanır.

Steril

Etken Madde

Her ml enfüzyon solüsyonu 2 mg linezolid içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit anhidr, dekstroz monohidrat (glukoz), sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı olarak), hidroklorik asit (pH ayarlayıcısı olarak), enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYVOXID IV nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYVOXID IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYVOXID IV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYVOXID IV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ZYVOXID IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZYVOXID IV’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık).

Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

Emziriyorsanız. Anne sütüne geçtiği için bebeği etkileyebilir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa ZYVOXID sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir ilaç tedavisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilir.

Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için bir ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,

Aşırı faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa,

Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositom) veya hormon sistemlerindeki tümörden dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hırıltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,

Manik depresyon, şizoafektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel problemleriniz varsa,

ZYVOXID IV’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ZYVOXID ile tedaviye başlamadan önce eğer,

Kolay kanama ve morarma

Kansızlık (düşük kırmızı kan hücresi sayısına sahip olma)

Enfeksiyona yatkınlık

Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet

Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri

İshal

Şeker hastalığı (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza söyleyiniz.

Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.

Bacaklarınızda veya kollarınızda duyarlılık kaybı ya da karıncalanma veya iğne batması hissi

ZYVOXID’inde dahil olduğu antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişirse. Eğer ishal ciddi ve sürekli ise veya dışkınızda kan veya sümük fark ederseniz hemen ZYVOXID kullanımını durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Bu durumda bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan bir ilaç kullanmamalısınız.

Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.

Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZYVOXID IV’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZYVOXID yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilir.

ZYVOXID alırken çok fazla miktarda bekletilmiş peynir, maya özü veya soya fasulyesi özü (örneğin soya sosu) gibi yiyeceklerden ve özellikle fıçı biraları ve şarap gibi alkollü içeceklerden kaçınınız. Bu ilaç bazı gıdaların içinde doğal olarak bulunan tiramin olarak adlandırılan bir madde ile etkileşebilir ve tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.

Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda ZYVOXID etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZYVOXID anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. Bu yüzden emzirme esnasında ZYVOXID kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

ZYVOXID kendinizi sersemlemiş hissetmenize ve görmenizde bozukluklara neden olabilir. Eğer kendinizi böyle hissederseniz, ZYVOXID araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden kullanmayınız.

ZYVOXID IV’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç her 1 ml’sinde 0,38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu ürün 50,24 mg/ml glukoz içerir. Bu durum diyabet hastaları için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZYVOXID’in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır.

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilaçları önceden veya yakın dönemde kullandıysanız ZYVOXID almayınız.

Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin; fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).

Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala ZYVOXID vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi olacağına karar verebilir.

Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya dekonjestan grubuna ait ilaçlar.

Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.

Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sitalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçları.

Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.

Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.

Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.

Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar

Rifampisin gibi antibiyotikler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.ZYVOXID IV’in saklanması

  ZYVOXID’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Torbalar kullanılıncaya kadar karton kutuda, folyo ambalajında saklanmalıdır.

  Torbalar açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Kullanılmayan solüsyon atılmalıdır. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Donmaktan koruyunuz. ZYVOXID enfüzyon solüsyonu zaman içinde sarı bir renk alabilir, ancak ilacın faydası olumsuz etkilenmez.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZYVOXID IV’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy -İstanbul

  Üretim yeri: Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norveç

  8

 • DEVAMINI OKU

  2.ZYVOXID IV nedir ve ne için kullanılır?

  ZYVOXID oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.

  ZYVOXID, bir plastik tüp yardımıyla damara yavaşça verilen bir sıvıdır. Bu uygulama intravenöz enfüzyon veya “damardan damla damla” olarak adlandırılır. ZYVOXID'in etkin maddesi linezolid antibakteriyel bir ilaç gurubuna dahildir.

  Tek kullanımlık, kullanıma hazır enfüzyon torbaları 300 ml (600 mg linezolid etkin maddesi ) solüsyon içerir ve kutu içinde ambalajlanmıştır. 1 veya 10 enfüzyon torbası içeren kutular şeklinde kullanıma sunulmaktadır.

 • DEVAMINI OKU

  3.ZYVOXID IV nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Bu ilaç doktor veya sağlık personeli tarafından damla damla (damar içine enfüzyon ile) size verilecektir. 12 yaş ve üzeri için 12 saatte bir 600 mg (300 ml) linezolid damardan damla damla 30 ila 120 dakikalık süre içerisinde direkt kana verilerek (damar içine) size uygulayacaktır.

  Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. ZYVOXID'in 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

  ZYVOXID alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

  28 günden daha uzun süre ZYVOXID kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine damla damla uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZYVOXID'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, ZYVOXID'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Aşağıda belirtilen yan etkiler ciddi yan etkilerdir:

  Ciddi deri rahatsızlıkları (bilinmiyor), yüz ve boyun bölgesinde şişkinlik gibi cilt reaksiyonları (bilinmiyor), hırıltılı ve/veya zor nefes alma (bilinmiyor). Bu durumlar, allerjik reaksiyonun belirtisi olabilir ve ZYVOXID almayı durdurmanızı gerektirebilir. Çok kırmızı cilt ve pullanma (dermatit) (yaygın olmayan), döküntü (yaygın), kaşınma (yaygın)

  Bulanık görme, görme alanı bozukluğu, (yaygın olmayan), renkleri görmede değişiklik (bilinmiyor), detayların görülmesinde zorluk (bilinmiyor), görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.

  Kan ve/veya sümük içeren ciddi ishal (antibiyotik ile ilişkili kolit (pseudomembranöz kolit dahil). Bu durum seyrek görülüp hayatı tehdit edici (nadir) komplikasyonların gelişmesine sebep olabilir.Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.

  Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma (bilinmiyor).

  Kriz veya nöbetler (yaygın olmayan). SSRI olarak bilinen antidepresanlarla beraber kullanımı esnasında huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfüzyon), huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu (deliryum), kasların sertleşmesi (rijidite), titreme, koordinasyon bozulması ve nöbet (bilinmiyor) gibi belirtiler yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.

  Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek veya anemiye sebep olabilen kandaki bazı hücrelerin sayısındaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabilen kanama veya morarma (yaygın)

  Enfeksiyonla mücadele etmenizi etkileyen kandaki belirli hücrelerin sayısındaki değişiklik. Ateş (yaygın), boğaz ağrısı (yaygın olmayan), ağız yaraları (yaygın olmayan) ve yorgunluk (yaygın olmayan) gibi enfeksiyon belirtilerine neden olabilir.

  Pankreas iltihabı (yaygın olmayan)

  Havale (konvülsiyon) (yaygın olmayan)

  Geçici iskemik krizler (Beyine giden kan akışının geçici olarak bozulması nedeniyle, görme kaybı, bacak ve kol güçsüzlük, konuşmada bozukluk ve bilinç kaybı gibi kısa süreli belirtilere neden olur.) (yaygın olmayan)

  Kulak çınlaması (yaygın olmayan)

  28 günden uzun süre ZYVOXID verilen hastalarda uyuşma, karıncalanma veya bulanık görme kaydedilmiştir. Görmede zorluk çekiyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışınız.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

  Çok yaygın    :10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın        :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek         :1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek    :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Mantar enfeksiyonları özellikle vajinal bölgede veya ağızda pamukçuk

  Baş ağrısı

  Ağızda metalik tat

  İshal, bulantı veya kusma

  Karaciğer veya böbrek fonksiyonunuzun veya kan şekeri düzeyinizin ölçümlerini de içeren bazı kan tahlili sonuçlarında değişiklikler

  Uyumada zorluk çekme

  Yüksek tansiyon

  Kansızlık (düşük kırmızı kan hücre sayısına sahip olma)

  Sersemlik

  Bölgesel veya genel karın ağrısı

  Kabızlık

  Sindirim güçlüğü

  Bölgesel ağrı

  Yaygın olmayan:

  Kadınlarda vajina veya genital bölgede iltihaplanma

  Enfeksiyon ile mücadele etmenizi etkileyen kandaki hücrelerin sayısında azalma

  Kadınlarda üreme organının iç ve dış kısmında (vulvovajinal) bozukluklar

  Karıncalanma veya uyuşma hissi gibi duyarlılık

  Damar iltihabı (sadece damardan (intravenöz) uygulamalarda)

  Dilde şişkinlik, yara veya renksizlik

  Daha sık idrara çıkma ihtiyacı

  Titreme

  Susuzluk hissi

  Terlemede artış

  Böbrek ve karaciğer fonksiyonunu ölçen kandaki proteinlerde, tuzlarda veya enzimlerde değişiklik

  Kurdeşen

  Mide mukozası iltihabı

  Dil iltihabı

  Yumuşak dışkı

  Ağız içinde iltihap

  Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi)

  Böbrek yetmezliği

  Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan kan hücrelerinin (trombosit) sayısında azalma

  Karında şişkinlik

  Enjeksiyon yerinde ağrı

  Kreatinin seviyesinde artma

  Mide ağrısı

  Kalp ritminde değişiklik (ritmin artması gibi)

  Tokluk kan şekerinin azalması

  Seyrek:

  Dişte yüzeysel renk değişiklikleri (profesyonel diş temizliği ile giderilebilir)

  Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı

  Kansızlık ile birlikte savunma hücrelerinin ve kan pulcuklarının azalması (pansitopeni)

  Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir (sıklığı bilinmiyor):

  Kemik iliği baskılanması (miyelosüpresyon)

  Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (anafilaksi)

  Kan şekerinin düşmesi (Hipoglisemi)

  Saç dökülmesi (alopesi)

  Kan hücre sayısında azalma

  Güçsüzlük ve/veya duyusal değişiklikler

  Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)

  Vücudun diğer kısımlarından beyne ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar görmesi (periferal nöropati)

  Görme ile ilgili sinirlerin hasar görmesi (optik nöropati), görme ile ilgili sinirlerin iltihabı (optik nörit), görüş kaybı

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU