İlaç Ara

AZONEFROL-PD PERITON diyaliz çözeltisi (2000 ml çiftli torba)

Firma Bilgileri
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
113.22 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
2000
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

AZONEFROL-PD periton diyaliz çözeltisi

Periton (karın) boşluğuna infüzyon yoluyla uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  Her bir litre AZONEFROL-PD çözeltisi 951 mg Alanin, 1071 mg Arjinin, 510 mg Glisin, 714 mg Histidin, 850 mg İzolösin, 1020 mg Lösin, 955 mg Lizin hidroklorür, 850 mg Metiyonin, 570 mg Fenilalanin, 595 mg Prolin, 510 mg Serin, 646 mg Treonin, 270 mg Triptofan, 300 mg Tirozin, 1393 mg Valin, 5380 mg Sodyum klorür, 184 mg Kalsiyum klorür dihidrat, 51 mg Magnezyum klorür hekzahidrat ve 4480 mg Sodyum (S)-Laktat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Enjeksiyonluk su, konsantre hidroklorik asit.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AZONEFROL-PD PERITON nedir ve ne için kullanılır?

  2. AZONEFROL-PD PERITON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AZONEFROL-PD PERITON nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AZONEFROL-PD PERITON’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.AZONEFROL-PD PERITON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AZONEFROL-PD PERITON’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  AZONEFROL-PD PERITON’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Karın diyalizi sırasında günlük aktivitelerinize devam edebilir, doktorunuzun önerdiği yiyecek içecekleri tüketebilirsiniz.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz kullanabileceğinizi söylemediyse gebelik döneminde AZONEFROL-PD kullanımı önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz kullanabileceğinizi söylemediyse bebeğinizi emzirirken bu ilacı kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu tedavi güçsüzlük, bulanık görme veya baş dönmesi veya vücut sıvı hacminde azalmaya sebep olabilir (hipervolemi). Eğer ilaçtan etkilenirseniz, araç kullanmaktan kaçınınız.

  AZONEFROL-PD PERITON’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AZONEFROL-PD’nin içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşırı duyarlılığınız yoksa, uygulama yolu nedeniyle bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün 132 mmol/litre sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  AZONEFROL-PD’ye ek olarak herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, son zamanlarda kullanmışsanız ya da herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, doktorunuza danışınız. Diyalizle vücuttan uzaklaştırılabilen bazı ilaçların dozlarının arttırılması gerekebilir.

  Kardiyak glikozit ya da dijital preparatları olarak adlandırılan türden kalp ilaçları kullanıyorsanız (örneğin digoksin) dikkatli olunuz. Kalp ilacınız beklendiği kadar etkili olmayabilir ya da zararlı yan etkilerinde artış olabilir.

 • •  Tedavinize potasyum ve kalsiyum adı verilen tuzların eklenmesi gerekebilir.

 • •   Kalp atışlarınız düzensizleşebilir (aritmi).

 • Doktorunuz tedaviniz sırasında kanınızda bulunan potasyum, kalsiyum ve magnezyum düzeylerini yakından izleyecektir.

  5.AZONEFROL-PD PERITON’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AZONEFROL-PD PERITON’i kullanmayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Berrak olmayan ve torbası hasarlı çözeltileri kullanmayınız. Dış ambalajından çıkarıldıktan sonra ürün hemen kullanılmalıdır.

  Ürün tek kullanımlıktır; kullanımdan sonra torbada kalan çözelti atılmalıdır.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri:    POLİFARMA İLAÇ SAN ve TİC A.Ş

  Vakıflar OSB Mahallesi,

  Sanayi Caddesi, No:22/1 Ergene/TEKİRDAĞ Tel    : 0282 675 14 04

  Faks  : 0282 675 14 05

  DEVAMINI OKU

  2. AZONEFROL-PD’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  Size uygulanmakta olan periton diyalizi tedavisi için AZONEFROL-PD’nin uygun bir çözelti olup olmayacağını doktorunuz değerlendirecektir. Bunu yaparken tıbbi geçmişinizde periton diyalizi çözeltilerinin kullanılmaması gereken durumlar olup olmadığını dikkate alacaktır.

  AZONEFROL-PD’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  DEVAMINI OKU

  3.AZONEFROL-PD PERITON nasıl kullanılır ?

  AZONEFROL-PD periton boşluğuna uygulanır. Bu boşluk karnınızda, karın cildiyle periton zarı arasında bulunur. Periton zarı bağırsak ve karaciğer gibi karnınızın içindeki organları çevreleyen bir zardır.

  AZONEFROL-PD kesinlikle damar içi yoldan kullanılmamalıdır.

  Bu ilacı her zaman periton diyalizi konusunda uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından tarif edildiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız her konuda bu personele danışınız.

  Torbada bir hasar varsa, bu torbayı atmalısınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Tedavi şekli, sıklığı, kullanılacak sıvının formülasyonu, hacmi, karın boşluğunda kalacağı süre ve toplam diyaliz süresini hekiminizin önerdiği şekilde uygulayınız.

  AZONEFROL-PD genellikle günde bir değişim için 2 ya da 2,5 litre olarak önerilir.

  AZONEFROL-PD ile tedaviye başladıktan 3 ay sonra beslenme durumunuzda olumlu bir gelişme olmazsa doktorunuz tedavinizi yeniden değerlendirecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  AZONEFROL-PD karın boşluğuna yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla karın içi (intraperitoneal) yoldan kullanılır. Çözelti bu katetere uygun uygulama setleri aracılığıyla uygulanabilir.

  Diyaliz çözeltinizi kullanmadan önce,

 • •  Dış torbası içinde vücut sıcaklığına kadar (37 °C) ısıtınız. Bu işlemi hiç bir zaman kaynar su içinde ya da mikrodalga fırında ısıtarak yapmayınız; yalnızca kuru ısı (örn. ısıtıcı pedler, ısıtma cihazları) kullanarak gerçekleştiriniz.

 • •  Dış torbasını çıkarınız ve hemen uygulayınız. Yalnızca çözelti berrak ve torbası sağlamsa kullanınız.

 • •  Ürün tek kullanımlıktır, çözeltinin kalan bölümünü atınız.

 • Torba değişimi sırasında, periton diyalizi tedavisine başlarken diyaliz hemşireniz tarafından eğitimini aldığınız şekilde mikropsuz bir teknik kullanmalısınız.

  Mini Kapak (Povidon İyotlu): Tanım

  Bu ürün periton diyalizi tedavisinde kullanılan plastik bir kapaktır ve Polifarma ara setini kontaminasyondan korumak üzere povidon-iyot içerir.

  Kontrendikasyonlar

  İyoda karşı bilinen alerjik reaksiyon öyküsü varsa bu ürünü kullanmayınız. Daha fazla bilgi için doktorunuza başvurunuz.

  Uyarılar

  Diyaliz işlemi sırasında bakterilerin bulaşmasını önlemek için hijyen kurallarını ve işlem prosedürlerini doğru şekilde uygulayın. Diyaliz sıvısının akış yolunun herhangi bir kısmında bakteri bulaşması peritonit ile sonuçlanabilir.

  Ambalajı daha önceden açılmış, hasar görmüş veya lekelenmişse ya da iç kısımda bulunan povidon-iyotlu sünger kuruysa kullanmayınız. Ürün kullanılmışsa atınız.

  Oda sıcaklığında saklayınız. Aşırı ısıdan koruyunuz.

  Bu ürün tek kullanımlıktır. Tek kullanımlık bir ürünün yeniden kullanılması veya yeniden işlemden geçirilmesi, kontaminasyona ve ürünün işlevinin veya yapısal bütünlüğünün zarar görmesine neden olabilir.

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kazara yutulması halinde, derhal doktorunuza danışınız.

  Küçük peritoneal diyalizat dolum hacmi olan hastalarda, özellikle bebek ve çocuklarda, tiroid fonksiyonunun izlenmesi tavsiye edilmektedir. İyot maruziyetini minimuma indirmek için, klinik olarak mümkün olduğunda, bir sonraki dolum döngüsünü başlatmadan önce periton boşluğundaki sıvıyı drenaj torbasına boşaltınız.

  Diğer üreticilerden temin edilebilen pek çok diyaliz ürünü, Polifarma ekipmanı veya tek kullanımlık ürünleriyle birlikte kullanılmaktadır. Bu ürünlerdeki değişkenlik, toleranslar, mekanik kuvvet veya zaman zaman yapılabilecek değişiklikler Polifarma’nın kontrolü dışındadır. Bundan dolayı Polifarma, başka üreticilerin diyaliz ürünlerinin, kendi ürünleri ile kullanıldığında tatmin edici bir şekilde işleyeceğini garanti edemez.

  Kullanım Talimatı:Dikkat: Aseptik teknik kullanınız.
 • 1.  Doktorunuz tarafından verilen talimatlara uyunuz. Bir yüz maskesi takınız. Ellerinizi dezenfektan özelliği olan sabun ile yıkayıp tamamen kurutunuz. Ellerinize antiseptik uygulayınız.

 • 2. Mini Kapak ambalajını düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz ve ambalajın üst-uç kısmından başlayarak Mini Kapak’ı tamamen açığa çıkaracak şekilde aşağıya doğru açınız.

 • 3. Mini Kapak’ı ambalajından alınız.

 • 4. Ara setin uç kısmını aşağıya doğru pozisyonda tutunuz. Mini Kapak’ı dikkatlice kavrayıp elinizle saat yönünde sıkarak iyice sabitlenene kadar ara seti üzerine (Şekle bakınız.) derhal yerleştiriniz. Not: Mini Kapak’ı çok sıkmayınız.

 • 5. Değişim sırasında, Mini Kapak’ı saat yönünün tersine çevirerek ara seti bağlantısından çıkarınız.

 • 6.  Yerel atık imha kılavuzları doğrultusunda atınız.

 • Diğer ilaçlarla geçimliliği

  Doktorunuz AZONEFROL-PD torbası içine doğrudan ekleyebileceğiniz diğer enjektabl ilaçları reçetelemek isteyebilir. Bu durumda ilacı doğrudan ilaç uygulama girişinden uygulayınız. Bu ilacı ekler eklemez ürünü uygulayınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza sorunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  AZONEFROL-PD’nin etkinliği ve güvenliliği 18 yaş altındaki hastalarda gösterilmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  AZONEFROL-PD böbrek yetmezliğinin tedavisinde uygulanan periton diyalizi yönteminin bir parçası olarak kullanılır. Karaciğer yetmezliği durumunda kullanılmamalıdır.

  Eğer AZONEFROL-PD ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AZONEFROL-PD PERITON kullanırsanız

  Eğer 24 saat içinde birden fazla torba AZONEFROL-PD kullandıysanız sizde karında gerginlik, şişkinlik hissi olabilir.

  AZONEFROL-PD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZONEFROL-PD PERITON'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AZONEFROL-PD PERITON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi AZONEFROL-PD PERITON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın:

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek:

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor:

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza veya periton diyalizi merkezinize bildiriniz:
 • -   Karın ağrısı

 • -  Pıhtılaşma bozukluğu

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Çok yaygın:
 • -  Bulantı, kusma;

 • -  Anoreksi (iştahsızlık);

 • -  Gastrit;

 • -  Halsizlik/güçsüzlük hissi;

 • -  Vücudunuzdaki sıvı hacminin artışıyla (hipervolemi) ilgili belirtiler: Kilonuzda hızlı bir artış, ayak bilekleri ya da bacaklarda şişlik, gözlerde şişme, tansiyonunuzda (kan basıncınızda) artış, soluğunuzda kesilme ya da göğüs ağrısı;

 • -  Vücut sıvılarının asiditesinin artması (asidoz).

 • Yaygın:
 • -  Kansızlık (anemi);

 • -  Mizacınızda çökkünlük, genel bir neşesizlik hali, zevk alamama gibi belirtile (depresyon);

 • -  Soluk kesilmesi;

 • -  Karın ağrısı;

 • -  Vücudunuzdaki sıvı hacminin azalmasıyla (hipovolemi) ilgili belirtiler: Susuzluk, tansiyonunuzda (kan basıncınızda) düşme;

 • -  Vücudunuzdaki tuzlardan potasyumun azlığına (hipokalemi) bağlı belirtiler: kasılma, kolay uyarılabilirlik, kalbinizde çarpıntı olması;

 • -  Enfeksiyon (mikroplarla oluşan iltihabi durum).

 • Bilinmiyor:
 • -  Karın zarlarınızın iltihaplanması (peritonit);

 • -  Boşaltma sıvısının normalden bulanık hale gelmesi;

 • -  Karında rahatsızlık hissi;

 • -  Ateş;

 • -  Kırıklık;

 • -  Kaşıntı;

 • -  Aşırı duyarlılık reaksiyonu (alerjik bir tepki; soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı, vücutta şişme);

 • -  Yüz ve boğazın şişmesine yol açan ciddi alerjik tepki (anjiyoödem).

 • Periton diyalizi prosedürüyle ilişkili diğer yan etkiler:

 • -  Kateterinizin çıkış yerinin çevresinde kızarıklık, iltihap akıntısı, şişlik ya da ağrı (kateter çıkış yolu enfeksiyonu);

 • -  Kateterle ilişkili olumsuzluklar;

 • -  Kan kalsiyum düzeylerinde azalma (hipokalsemi);

 • -  Periton zarının yapı ve fonksiyonunun bozulması (Enkapsülan Periton Sklerozu).

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan karın diyalizine bağlı olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU