İlaç Ara

RESPIRO-D 50 mcg/500 mcg inhilasyon için toz içeren kapsül

Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
159.37 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

RESPİRO-D 50 mcg/500 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül Solunum yoluyla alınır (Nefesle birlikte akciğerlere çekme).

Etken Madde

İnhalasyon için toz içeren her bir kapsül, 50 mikrogram salmeterol’e eşdeğer 72,6 mikrogram salmeterol ksinafoat ve 500 mikrogram flutikazon propiyonat içerir.

Yardımcı madde(ler):Laktoz monohidrat (Inhalac 230) (sığır sütünden üretilir), laktoz monohidrat (Laktohale 300) (sığır sütünden üretilir)

Kapsül (No:3):Hipromelloz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RESPIRO-D nedir ve ne için kullanılır?

2. RESPIRO-D’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RESPIRO-D nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RESPIRO-D’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.RESPIRO-D kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RESPIRO-D’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin maddelerden salmeterole veya flutikazona ya da yardımcı madde laktoza alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • RESPIRO-D’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Düzensiz kalp ritmi veya hızlı kalp atımı dahil kalp rahatsızlığınız varsa,
 • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen genetik bir hastalık) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastasıysanız,
 • Tiroid beziniz aşırı derecede çalışıyorsa,
 • Kan basıncınız yüksekse,
 • Şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa (RESPİRO-D şekerinizi yükseltebilir),
 • Kanınızda potasyum seviyesi düşükse,
 • Diğer akciğer enfeksiyonları da dahil olmak üzere, tüberküloz iseniz veya daha önceden geçirdiyseniz.
 • Uzun süre RESPİRO-D kullanan çocukların boyu düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Uzun etkili beta agonist preparatlarına (formoterol, salmeterol vb.) bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.
 • RESPİRO-D astım hastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez.
 • Uzun etkili beta agonist preparatları (formoterol, salmeterol vb.) astım semptom kontrolünü sağlayan en kısa süre boyunca kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında doktorunuz eğer mümkünse kullanımınızı durduracaktır. Sonrasında doktorunuz kontrol edici bir tedaviyle sürekliliğini sağlayacaktır.
 • İnhale kortikosteroide (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) ek olarak uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) kullanan pediyatrik ve adölesan hastaysanız, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için, doktorunuz size hem inhale kortikosteroid (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) hem de uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) içeren bir kombinasyon preparatı kullanmanızı önerecektir.
 • Eğer alevlenme döneminde iseniz ya da önemli ölçüde veya akut olarak kötüye giden astım şikayetleriniz varsa, uzun etkili beta agonistlerle (formoterol, salmeterol vb.) tedaviye başlanmamalıdır.
 • •    Salmeterol, astımlı hastalarda tek başına tek tedavi olarak kullanılmamalıdır.

  İlaç tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz, RESPİRO-D tedavisi doktor

  gözetiminde kademeli olarak kesilmelidir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  RESPIRO-D’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RESPIRO-D’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ve hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  RESPİRO-D’nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etki oluşturması beklenmez.

  RESPIRO-D’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Herhangi bir uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  RESPİRO-D tedavisine başlamadan önce aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Beta blokörler (örn. atenolol, propanolol ve sotalol). Bu tür ilaçlar yüksek tansiyon veya diğer kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
 • Enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar (örn. ritanovir, ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin). Bu ilaçlardan bazıları vücudunuzdaki flutikazon propiyonat veya salmeterol miktarını arttırabilir. Bu durum sizde düzensiz kalp atımı gibi istenmeyen etkilerin gerçekleşme riskini artırabilir veya bu istenmeyen etkileri daha da kötüleştirebilir.
 • Kortikosteroidler (ağızdan veya enjeksiyon yoluyla). Bu tür ilaçları son zamanda kullandıysanız, bu ilacın adrenal bezinizi etkileme riskini arttırabilir.
 • Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (diüretikler).
 • Diğer bronkodilatörler (örn. salbutamol)
 • Astım tedavisinde kullanılan ksantin türevleri
 • 5.RESPIRO-D’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RESPIRO-D’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RESPIRO-D’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz

  Ruhsat sahibi:

  Deva Holding A.Ş.

  Küçükçekm ece/İ stanbul

  Tel: 0212 692 92 92

  Faks: 0212 697 00 24

  E-mail: deva@devaholding.com.tr

  Üretim yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Kapaklı/ TEKİRDAĞ

  11 / 11

  DEVAMINI OKU

  2.RESPIRO-D nedir ve ne için kullanılır?

  RESPİRO-D etkin madde olarak salmeterol ve flutikazon propiyonat içerir.

  • Salmeterol, uzun etkili bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar. Etkisi en az 12 saat devam eder.
  • Flutikazon ise kortikosteroidler adı verilen ilaç grubuna aittir ve yangı (iltihap, inflamasyon) giderici etkisi olduğundan, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında oluşan şişme ve hassasiyeti azaltarak nefes alıp verme sorunlarını rahatlatır.
  • RESPİRO-D 50 mikrogram salmeterol ve 500 mikrogram flutikazon propiyonat içeren, inhalasyon cihazıyla kullanılan bir ilaçtır.

   RESPİRO-D aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • Astım semptomlarının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir.
  • Düzenli tedavide orta ve ağır KOAH’lı (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastalarda belirtilerin ve atak sıklığının azaltılmasında.
  DEVAMINI OKU

  3.RESPIRO-D nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Astım tedavisinde:

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri ergenlerde: Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 500 mikrogram flutikazon).

  18 yaş ve üzeri yetişkinlerde: Doktorunuz 14 güne kadar süreyle ilacınızın dozunu günde 2 kez 2 inhalasyona (nefesle birlikte akciğerlere çekme) çıkarmanızı tavsiye edebilir.

  4-12 yaş arası çocuklarda salmeterol/flutikazon 50/100 mikrogram kullanılır.

  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH):

  Yetişkinler: Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 500 mikrogram flutikazon).

  Uygulama yolu ve metodu

  RESPİRO-D sadece inhalasyon yoluyla uygulanır. Toz halindeki ilacı ağız yoluyla akciğerlere inhale ediniz.

  Kapsülleri yutmayınız.

  RESPİRO-D kapsülünü içine koyacağınız inhalasyon cihazı, kapsülde delikler açmakta ve içindeki tozu soluyarak almanızı sağlamaktadır.

  İnhalasyon cihazının içine soluk vermeyiniz.

  Eğer RESPİRO-D bir çocuk için verilmişse uygulama RESPİRO-D kullanmayı anlayabilen bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır.

  Tam fayda sağlamak için RESPİRO-D’nin düzenli kullanılması gereklidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

  Doktorunuz söylemeden ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

  1. Kapak

  2. Ağızlık parçası

  3. Kapsül haznesi

  4. Delme düğmesi


  Inhaler Kullanımı:

  RESPİRO-D’yi kullanırken, doktorunuzun talimatlarını dikkatle izlemeyi unutmayınız. İnhaler cihazı, RESPİRO-D kapsüllerinin inhalasyonu için özel olarak tasarlanmış bir inhalasyon cihazıdır. Başka hiçbir ilacı almak için kullanmayınız.


  1. Kapağı çekerek çıkarın.  2. Cihazın alt kısmını sıkıca tutarken ağız parçasını ok yönünde çevirerek açın.  3. Kapsülü, ambalajından kullanmadan hemen önce çıkarın. Cihazın tabanındaki kapsül şeklindeki hazneye bir kapsülü yerleştirin.  4. Ağız parçasını kapalı konuma getirmek için çevirin.  5. Cihazı dik tutun (ağız parçası yukarıda olacak şekilde) ve kenardaki çıkıntılara eş zamanlı olarak SADECE BİR KEZ basın. Bu şekilde kapsül delindikten sonra kenar çıkıntılarını bırakın. Lütfen dikkat: Bu işlemi yaparken jelatin kapsül parçalanabilir ve soluma sırasında küçük jelatin parçalarının ağız ve boğaza kaçma olasılığı vardır. Jelatin parçalan zararsızdır ve yutulduktan sonra hazmedilir. Kapsülün kullanımdan hemen önce ambalajından çıkarılması ve kapsülü patlatmak için kenar çıkıntılarına sadece bir kez basılması jelatin kapsülün parçalanma riskini en aza indirir (bkz. 3. basamak).  6. Nefesinizi kuvvetlice dışarı verin.  7. Ağız parçasını ağzınıza yerleştirin ve başınızı hafifçe geriye eğin. Ağız parçası etrafında dudaklarınızı sıkıca kapatın ve olabildiğince hızlı ve derin bir nefes alın. Toz dağılırken kapsülün bölmesinde dönmesinden kaynaklanan bir “vızıltı” sesi duyacaksınız. Bu sesi duymadıysanız kapsül bölmesinde sıkışmış olabilir. Bu durumda cihazı açınız ve kapsülü bölmesinde oynatarak gevşetiniz. Kapsülü gevşetmek için düğmelere birden fazla BASMAYINIZ.

  8.    Vızıltı sesini duyduktan sonra cihazı ağzınızdan çıkarırken nefesinizi rahatsız olmadan olabildiğince uzun süre içinizde tutun. Daha sonra normal şekilde nefes almaya devam edin. Cihazı açarak kapsülün içinde toz kalıp kalmadığını kontrol edin. Kapsülün içinde toz kalmışsa, 6, 7 ve 8. basamakları tekrarlayın.

  9.    Kullandıktan sonra boş kapsülü atın ve ağız parçasını kapatın.


  Cihazın Temizlenmesi:

  Toz kalıntılarını temizlemek için ağız parçasını ve kapsül haznesini KURU ve temiz bir bezle siliniz. Temiz, yumuşak bir fırça da bu amaçla kullanılabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  4-12 yaş arası çocuklarda salmeterol/flutikazon 50/100 mikrogram kullanılır. 4 yaşından küçük çocuklarda salmeterol/flutikazon kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz değişikliği gerekli değildir.

  Eğer RESPİRO-D ’nin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RESPIRO-D kullanırsanız

  RESPİRO-D’yi doktorunuz tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Kazara tavsiye edilenden fazla doz kullanırsanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kalbinizin daha hızlı attığını veya titrediğinizi hissedebilirsiniz. Ayrıca baş dönmeniz, baş ağrınız, kaslarınızda güçsüzlük ve eklemlerinizde ağrınız olabilir.

  Uzun süreli yüksek doz kullandıysanız, doktorunuzla veya eczacınızla konuşusunuz. RESPİRO-D’nin yüksek dozları böbreküstü bezinden üretilen steroid miktarının azalmasına yol açabilir.

  RESPİRO-D ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RESPIRO-D'i kullanmayı unuttuysanız

  RESPİRO-D’yi kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu normal zamanında alarak devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RESPİRO-D ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  RESPİRO-D’yi her gün belirtildiği gibi kullanmanız çok önemlidir. Doktorunuz tedaviyi kesinceye kadar ilacınızı kullanmaya devam ediniz. RESPİRO-D kullanmayı aniden kesmeyiniz veya dozunu azaltmayınız. Bu solunum problemlerinizi kötüleştirebilir.

  Ayrıca, RESPİRO-D’yi aniden bırakırsanız veya dozunu azaltırsanız, (nadiren) adrenal bezinizle ilgili yan etkilere yol açabilecek problemler (adrenal yetmezlik) yaşayabilirsiniz.

  Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

 • Mide ağrısı
 • Yorgunluk ve iştahsızlık, bulantı
 • Kusma ve ishal
 • Kilo kaybı
 • Baş ağrısı ve sersemlik
 • Kanınızdaki potasyum düzeylerinde düşüş
 • Düşük tansiyon ve nöbetler
 • Vücudunuz ateş, travma (örn. araba kazası), enfeksiyon veya ameliyat gibi durumlarda stres altındayken, adrenal yetmezliğiniz kötüleşebilir ve yukarda belirtilen yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz.

  DEVAMINI OKU

  Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri size meydana gelirse, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu semptomların ortaya çıkmasını engellemek için doktorunuz tablet formunda ekstra kortikosteroid (örn. prednizolon) verebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa RESPIRO-D’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  RESPİRO-D kullanırken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa doktorunuza söyleyiniz, bunlar akciğer enfeksiyonunun belirtileri olabilir:
 • Ateş veya titreme
 • Artmış mukus salgılanması, mukus renginde değişiklik
 • Öksürüğün artması veya nefes alma güçlüğünün artması
 • Diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir:

  Çok yaygın (10 hastadan birinden daha fazlasını etkiler):
 • Baş ağrısı - Bu genellikle tedavi devam ettikçe iyileşmektedir.
 • KOAH’lı hastalarda soğuk algınlığı sayısında artışlar olduğu bildirilmiştir.
 • Soğuk algınlığı
 • Yaygın (10 hastadan birinden daha azını etkiler):
 • Ağız ve boğazda aft (ağrılı, krem rengi-sarı kabarık noktalar). Ayrıca dilde, boğazda şişme ve ses kısıklığı. Her inhalasyondan sonra ağzınızı su ile çalkalamak ve bu suyu derhal tükürmek işe yarayabilir. Doktorunuz aftı tedavi etmek için mantar önleyici bir ilaç reçete edebilir.
 • Kontüzyonlar (ezilme yaraları gibi)
 • Eklemlerde ağrı ve şişlik, kas ağrısı
 • Kas krampları
 • Bronşit (bronşların iltihabı)
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

 • Çürümeler ve kemik kırıkları.
 • Sinüzit (burun, yanaklar ve gözlerin arkasında gerginlik veya doluluk hissi, zaman zaman zonklama şeklinde bir ağrı da buna eşlik eder).
 • Kan potasyum miktarında azalma (kalp atışlarınız düzensizleşebilir, kaslarınız zayıflayabilir ve kramp girebilir).
 • Yaygın olmayan (100 hastadan birinden daha azını etkiler):
 • Kan şekerinde (glikoz) artış (hiperglisemi). Eğer diyabetiniz varsa, kan şekerinizi daha sık takip etmeniz gerekebilir ve normal diyabet tedavinizde değişiklik yapılabilir.
 • Katarakt (göze perde inmesi)
 • Çok hızlı kalp atışı (taşikardi).
 • Titreme (tremor), hızlı ve düzensiz kalp atışı (palpitasyon)- bu yan etkiler genellikle zararsızdır ve tedavi devam ettikçe azalır.
 • Göğüste ağrı
 • Endişeli hissetme (özellikle çocukları etkiler)
 • Uyku bozukluğu
 • Alerjik deri döküntüsü
 • Seyrek (1.000 hastadan birinden daha azını etkiler):
 • RESPİRO-D’yi kullandıktan sonra nefes alma güçlüğü ve hırıltılı solunum problemi kötüleşebilir. Böyle bir durumda, RESPİRO-D kullanmayı bırakınız. Solunumunuzu rahatlatmak için hızlı etkili kurtarıcı inhalerinizi kullanınız ve DERHAL durumu doktorunuza bildiriniz.
 • Özellikle uzun süreler boyunca yüksek dozlar kullanmanız halinde RESPİRO-D vücuttaki steroid hormonlarının normal üretimini etkileyebilmektedir. Bu etkiler aşağıdaki gibidir:
 • -    Çocuklar ve adolesanlarda (ergenlerde) büyümenin yavaşlaması

  -    Kemiklerde incelme

  -    Glokom (göz içi basıncının artması)

  -    Kilo artışı

  -    Yuvarlak (ay şeklinde) yüz (Cushing Sendromu).

  Doktorunuz bu yan etkilerin meydana gelip gelmediğini görmek üzere sizi düzenli olarak kontrol edecek ve astımınızı kontrol etmek üzere en düşük RESPİRO-D dozunu almanızı sağlayacaktır.

 • Düzensiz veya kalbin normalden bir fazla vurduğu kalp atışı (aritmi) doktorunuza durumu bildiriniz ancak bırakmanızı söyleyene kadar RESPİRO-D’yi kullanmayı bırakmayınız.
 • Özefagusta (yemek borusu) yutma zorluğuna neden olabilecek bir mantar enfeksiyonu Çok seyrek:

 • Sıra dışı şekilde aktif veya huzursuz olma gibi davranış değişiklikleri (bu etkiler genellikle çocuklarda görülebilmektedir).
 • Bilinmiyor:
 • Depresyon ya da saldırganlık. Bu etkiler daha çok çocuklarda görülür.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU