İlaç Ara

STALEVO 75/18.75/200 mg 100 film kaplı tablet

Firma Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
186.14 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

STALEVO 75 / 18.75 / 200 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 75 mg levodopa, 18.75 mg karbidopa ve 200 mg

entakapon içerir.

Yardımcı maddeler

Kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, mısır nişastası, mannitol, povidon, gliserol %85, hypromellose, polisorbat 80, kırmızı demir oksit (E 172), sükroz, titanyum dioksit (E 171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. STALEVO nedir ve ne için kullanılır?

2. STALEVO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. STALEVO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. STALEVO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.STALEVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STALEVO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Levodopa, karbidopa ya da entakapon veya STALEVO’nun içindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa.

• Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa.

• Dar açılı glokomunuz (göz içindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı) varsa.

• Böbreküstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma olarak bilinir; şiddetli yüksek kan basıncı riskini artırabilir).

• Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisi için belirli ilaçlar kullanıyorsanız (seçici MAO-A ve MAO-B enzimini inhibe edici ya da seçici olmayan MAO enzimi inhibe edici ilaçlar).

• Daha önce şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı seyrek görülen bir tepki olan nöroleptik habis (malign) sendrom (NHS) geçirdiyseniz.

• Daha önce kas hücrelerinde hasarlanmayla seyreden bir hastalık (bir kas hastalığı olan rabdomiyoliz) geçirdiyseniz.

STALEVO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Daha önce kalp krizi, nefes darlığı (astım) ya da başka herhangi bir kalp, damar ya da akciğer hastalığı geçirdiyseniz.

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa.

• Daha önce böbreklerle, karaciğerle ya da hormonlarla ilgili bir hastalık geçirdiyseniz.

 • Daha    önce inflamatuvar bağırsak hastalığı geçirdiyseniz.
 • Daha    önce mide ülseri geçirdiyseniz.
 • Daha    önce havale (konvülsiyon) geçirdiyseniz.
 • Daha    önce herhangi bir türde şiddetli bir ruhsal    bozukluk geçirdiyseniz.
 • • Kendinizi ruhsal olarak çöküntü içinde (depresif) hissediyorsanız, intihar düşünceleriniz varsa ya da duygu ve davranışlarınızda olağan dışı değişiklikler fark ettiyseniz.

  • Süreğen (kronik) geniş açılı glokomunuz varsa. Dozunuzun ayarlanması ve gözlerinizdeki basıncın takip edilmesi gerekebilir.

  • Kan basıncını düşürebilecek başka ilaçlar kullanıyorsanız. STALEVO’nun bu etkiyi arttırabileceğinin bilincinde olmalısınız.

  • STALEVO almaya başladıktan sonra kontrolünüz dışında bazı hareketler başlarsa ya da var olanlar kötüleşirse. Bu durumda doktorunuzun Parkinson hastalığı ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi gerekebilir.

  • Doktorunuz tarafından bazı şekerleri bünyenizin kaldıramadığı söylendiyse. Bu durumda bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  • Kaslarınız çok sertleşirse ya da şiddetli kasılmalar gösterirse veya titreme, huzursuzluk, şaşkınlık hali, ateş, nabız artışı ya da kan basıncınızda geniş dalgalanmalar varsa.

  • İshaliniz varsa. Bu durumda aşırı kilo kaybı olasılığını önlemek amacıyla doktorunuz kilo takibi yapmak isteyebilir.

  • Eğer kısa zaman içerisinde ilerleyici anoreksia (iştahsızlık), asteni (kuvvetsizlik, bitkinlik) ve kilo kaybı yaşarsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz karaciğer fonksiyonlan da dahil olmak üzere genel bir sağlık değerlendirmesi yapmak isteyebilir.

  • Genel anesteziyle uyutularak ameliyat olacaksanız. Bu durumda doktora STALEVO aldığınızı bildiriniz.

  • STALEVO kullanmayı durdurmanız gerektiğini hissediyorsanız önce doktorunuza danışınız. Yan etkileri ve Parkinson belirtilerinizin kötüleşmesini önlemek için STALEVO dozunun kademeli olarak azaltılması ve diğer Parkinson ilaçlarınızda değişiklikler yapılması gerekebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  STALEVO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  STALEVO’yu yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alabilirsiniz.

  Bazı hastalarda, STALEVO bol protein içeren gıdalarla (ömeğin et, balık, süt ürünleri, tohumlar

  ve kuruyemiş) birlikte ya da onlardan kısa bir süre sonra alındığı takdirde iyi emilemeyebilir. Bu

  durumun sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  STALEVO ve demir içeren preparatları ağız yoluyla aynı anda almayınız. Birini yuttuktan sonra diğerini almak için en az 2-3 saat bekleyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza danışmadan STALEVO kullanmayınız. STALEVO kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde STALEVO kullanmanın olası risklerini sizinle paylaşacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. STALEVO tedavisi görürken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  STALEVO kan basıncınızı düşürebilir, bu da baş dönmesine ya da sersemlik hissine yol açabilir. Bu nedenle, araba veya herhangi bir araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli olmanız gerekir.

  Kendinizi çok sersemlemiş hissediyor ya da bazen aniden uyuyakalıyorsanız, araba kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren başka herhangi bir şey yapmamalısınız (araç ya da makine kullanmamalısınız). Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerini alınız. Aksi takdirde, kendinizi ve başkalarını ciddi şekilde yaralanma ya da ölüm riski altına sokabilirsiniz.

  STALEVO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  STALEVO, sükroz adı verilen bir madde içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerin sindirimi ile ilgili bir probleminiz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız – kan basıncınızı düşürmek için verilmiş olan ilaçlar, reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere -doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  STALEVO, bazı depresyon ilaçlarının ve diğer bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • MAO-A enzimini    inhibe edenler (ömeğin moklobemid)
 • Trisiklik depresyon ilaçlan (örn. amitriptilin)
 • Noradrenalin geri    alimim inhibe edenler (öm. desipramin, maprotilin    ve venlafaksin)
 • Ve bunlann yanı    sıra paroksetin, rimiterol, izoprenalin,    adrenalin,    noradrenalin,    dopamin,

dobutamin, alfa-metildopa ve apomorfın.

STALEVO tedavisi görürken bu ilaçlan aldığınız takdirde artan etkiler konusunda dikkatli olunuz.

Bazı ilaçlar STALEVO’nun etkilerini zayıflatabilir. Bu ilaçlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

• Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

• Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar (dopamin antagonistleri),

• Havalelerin (konvülsiyonların) önlenmesinde kullanılan ilaçlar (fenitoin),

• Kaslan gevşeten ilaçlar (papaverin).

Bu ilaçlan kullanıyorsanız ya da bunları aldığınızda STALEVO’nun eskisi gibi etki göstermediğini fark ederseniz bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

STALEVO demiri sindirmenizi güçleştirebilir. Bu nedenle, STALEVO ve demir takviyelerini aynı anda almayınız. Birini aldıktan sonra diğerini almak için en az 2-3 saat bekleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.STALEVO’in saklanması

STALEVO ’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. STALEVO, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STALEVO’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz STALEVO’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:    34912, Kurtköy/İstanbul adresindeki

Novartis Ürünleri

Üretim yeri:    Orionintie 1, FİN – 02200 Espoo – Finlandiya adresindeki

Orion Corporation ORION PHARMA Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre’den ithal edilmiştir.

DEVAMINI OKU

2.STALEVO nedir ve ne için kullanılır?

Bir STALEVO film kaplı tablette üç etkin madde bulunmaktadır. Her bir film kaplı tablet, etkin madde olarak, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan levodopa ve levodopanın Parkinson hastalığını tedavi edici etkilerini artıran karbidopa ve entakapon içerir.

STALEVO, anti-Parkinson dopamineıjik ilaç olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir. Doktorunuz STALEVO’yu size Parkinson hastalığınızı tedavi etmek amacıyla vermiş bulunmaktadır.

Parkinson hastalığı, sinir sisteminde meydana gelen bir bozukluktur. Bu hastalık, beyinde üretilen doğal bir madde olan dopaminin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Dopamin, beynin kas hareketlerini kontrol eden kısmında mesajları iletir. Dopamin çok az üretiliyorsa, hareketlerle ilgili sorunlar ortaya çıkar.

Levodopa, beyindeki dopamin düzeyini yükselterek etki gösterir.

STALEVO, Parkinson hastalığında normal günlük işlerin yerine getirilmesini zorlaştıran, el ve ayakların titremesi, vücut katılığı ve hareketlerdeki yavaşlama gibi belirtilerin hafıfletilmesine yardımcı olur.

Bu durumun tedavisi için size başka ilaçlar da verilebilir.

Bu ilacın nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

DEVAMINI OKU

3.STALEVO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

STALEVO’yu her zaman, doktorunuzun size verdiği talimatları uygulayarak kullanınız. Emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz her gün tam olarak kaç STALEVO tablet alacağınızı size söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

STALEVO 50/12.5/200 mg, STALEVO 75/18.75/200 mg, STALEVO 100/25/200 mg, STALEVO 125/31.25/200 mg ve STALEVO 150/37.5/200 mg film kaplı tablet için: Bir günde 10 tabletten fazla almayınız.

STALEVO 200/50/200 mg film kaplı tablet için: Bir günde 7 tabletten fazla almayınız.

Doktorunuzun STALEVO’nun, diğer levodopa ilaçlannızın ve diğer Parkinson ilaçlarınızın ne zaman ve nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlanna kesinlikle uyunuz. Bu talimatlarla ya da ambalajın üzerindeki yazıyla ilgili emin olmadığınız noktalar varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri bir miktar su (ömeğin 1 bardak) ile yutunuz. Her STALEVO tablet, bir tam doz levodopa, karbidopa ve entakapon içerir. Her seferinde yalnızca bir tablet alınız. Tabletler bölünmemeli ya da küçük parçalara aynlmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde STALEVO’nun kullanımı onaylanmış olmadığından, bu kişilerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, STALEVO’yu doz ayarlaması yapılmaksızın alabilirsiniz.

Özel kullanım durumları

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

STALEVO tedavisi, diyaliz uygulananlar dahil şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalara STALEVO uygulanırken dikkatli olunması önerilir. Doz azaltımı gerekebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz STALEVO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü STALEVO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer STALEVO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STALEVO kullanırsanız

STALEVO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

STALEVO'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten uzun bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir sonraki dozunuzu da normal zamanında alınız.

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten kısa bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir saat bekleyiniz, sonra bir doz daha alınız. Bunun ardından normal tedavi düzeninize geri dönünüz.

Olası yan etkileri önlemek için, STALEVO tabletleri her zaman en az bir saat arayla alınmalıdır.

Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

STALEVO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz bırakmanızı söylemediği takdirde STALEVO almayı bırakmayınız. Bu gibi durumlarda, doktorunuzun belirtilerinizin yeterli derecede kontrolünü sağlamak amacıyla diğer Parkinson ilaçlarınızın (özellikle levodopa) dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir. Hem STALEVO’nun, hem de diğer Parkinson ilaçlarınızın ani olarak kesilmesi, istenmeyen yan etkilere (örneğin şiddetli kas katılığı, yüksek ateş ve bilinç değişiklikleri) yol açabilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi STALEVO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, STALEVO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aleıjik reaksiyon belirtileri kurdeşen (ürtiker), kaşıntı, döküntü, yüz, dudaklar, dil ya da boğazda şişmeyi içerebilir. Bu durum nefes alma ya da yutmada güçlüğe neden olabilir.

• Kaslarınız aniden sertleşir veya çok şiddetli seğirme hareketleri yapar, titreme, ajitasyon, kafa karışıklığı, ateş, nabız yükselmesi veya kan basıncında büyük dalgalanmalar yaşarsanız. Bunlar Nöroleptik Malignan Sendrom (NMS, merkezi sinir sisteminde meydana gelen bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara seyrek olarak verilen bir reaksiyon,) veya rabdomiyoliz (seyrek görülen ciddi bir kas rahatsızlığı) semptomlan olabilir.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşunuz.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

STALEVO’nun kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla    görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

Kontrol dışı hareketler (diskinezi)

Bulantı

Zararsız olarak idrar renginin kırmızımsı kahverengi olması Kas ağrısı İshal Yaygın:

Kalp krizi dışındaki kalp ya da arter hastalıklan (örn. göğüs ağnsı)

Düzensiz kalp atışı veya ritmi

Düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi ya da baygınlık Yüksek kan basıncı

Parkinson belirtilerinin aniden kötüleşmesi Baş dönmesi Sersemlik hali Kusma

Kann ağnsı ve rahatsızlığı Mide yanması

• Ağız kumluğu

• Kabızlık

• Uyuyamama

• Varsanılar (halüsinasyonlar)

• Şaşkınlık hali (konfüzyon)

• Kabuslar dahil olmak üzere anormal rüyalar

• Bellek veya düşünme sorunları dahil olmak üzere mental değişiklikler

• Anksiyete ve depresyon (muhtemelen intihar düşünceleriyle)

• Yorgunluk

• Göğüs ağrısı

• Düşme sıklığının artması

• Yürümede bozulma

• Güç ve eneıji kaybı

• Nefes darlığı

• Artmış terleme

• Döküntüler

• Kas kramplan

• İstemsiz kas kasılmalan

• Bacaklarda şişme

• Bulanık görme

• Kansızlık

• İştah azalması

• Kilo kaybı

• Baş ağnsı

• Eklem ağnsı

• İdrar yolları enfeksiyonu Yaygın olmayan:

• Kalp krizi

• Bağırsak kanaması

• Anormal karaciğer fonksiyon testleri

• Psikotik belirtiler

• Kalın bağırsak iltihabı

• Deri, saç, sakal ve tırnaklarda renk bozukluklan

• Kan hücresi sayısında kanamaya neden olabilecek değişiklikler

• Yutkunma güçlükleri

• İdrara çıkamama

• Genellikle kendini kötü hissetme

Seyrek:

• Havaleler (konvülsiyonlar)

Sıklığı bilinmeyen:

• Cildin ya da göz aklannın sararması (sanlık)

• Kaşıntı

• Gündüzleri aşın uykululuk hali

• Aniden uyuyakalma olaylan

• Kumar oynama dürtüsü (patolojik kumar) ya da cinsel istekte artış (libido artışı ve aşın cinsellik) gibi davranış değişiklikleri.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU